Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Maakuntavaltuusto hyväksyi merialuesuunnitelman 2030

Kymenlaakson maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.12.2020 osaltaan Suomen ensimmäisen merialuesuunnitelman. 

Suunnitelma on strateginen kehittämisasiakirja, jossa tunnistetaan yleispiirteisesti alueiden monikäyttömahdollisuuksia ja tuetaan merellisten toimintojen yhteensovittamista. Koko Suomen merialueet kattava merialuesuunnitelma on laadittu kolmessa osassa. Suomenlahden merialueen suunnitelmasta ovat vastuussa Kymenlaakson ja Uudenmaan liitot. Suunnitelmat katsovat tulevaisuuteen ja kuvaavat vuoden 2030 tavoitetilaa.

Suomenlahdella merialuesuunnitelmassa korostuvat merilogistiikka, matkailu ja virkistys, kulttuuriperintö sekä meriympäristö.

”Merialuesuunnittelu on täysin uusi suunnittelumuoto. Merialuesuunnitelmamme vahvuus on, että merialueiden kestävä käyttö ja meriluonnon vaalimisen tavoitteet käsitellään kokonaisvaltaisesti ja yli maakuntarajojen. Avainasemassa suunnitelman laadinnassa on ollut tiivis yhteistyö eri intressiryhmien välillä. Toivon, että yhteistyö jatkuu myös tulevaisuudessa siten, että yhtenäinen tavoitteemme toteutuu visiomme mukaisesti: Hyvinvoiva Itämeri - hyvinvoiva ihminen.”  kommentoi suunnittelujohtaja Frank Hering.

Toiminnallisesti Suomenlahden merialuetta luonnehtii meriliikenne. Suomenlahti on Suomen merialueista vilkkaimmin liikennöity ja alueella sijaitsevat Suomen suurimmat satamat. Suomenlahden sijainti EU:n ja Venäjän rajalla on meriliikenteen ja satamatoiminnan kannalta ainutlaatuinen ja luo erinomaisen toimintaympäristön kansainväliselle kaupalle ja logistiikalle.

Alueella on Suomen merialueiden suurimmat matkailijamäärät ja tulevaisuuden potentiaali matkailun kehittämiselle on suurta. Merelliset kaupungit ja monimuotoinen saaristo on Suomenlahden matkailullinen ja virkistyksellinen voimavara. Suomenlahden sijainnin myötä on alueelle muodostunut monipuolisia kulttuuriperinnön tihentymiä. Leimaa antavia piirteitä ovat pitkä rannikkoasutuksen, merenkulun ja merisodankäynnin sekä raja-alueiden historia, jotka tukevat myös merellisen matkailun mahdollisuuksia.

Suomenlahden saaristoluonto ja rikkonainen rannikko tarjoavat runsaasti arvokkaita pienialaisia merellisiä luontotyyppejä, joista monet ovat tärkeitä alueita meriluonnon monimuotoisuuden näkökulmasta. 

Merialuesuunnitelma on täysin digitaalinen suunnitelma, johon voi tutustua osoitteessa www.merialuesuuunnitelma.fi

Kymenlaakson maakuntavaltuuston päätöksen voi lukea pöytäkirjasta (avautuu erilliseen ikkunaan).


| Lotta Vuorinen | Ajankohtaista