Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Merialuesuunnitelman luonnos nähtävillä

Suomen ensimmäisellä merialuesuunnitelmalla kohti tuottavaa ja puhdasta merta

Suomen ensimmäinen merialuesuunnitelmaluonnos on valmistunut. Digitaalinen suunnitelma on nähtävillä ajalla 18.5.-17.6.2020. Kuka tahansa voi tutustua aineistoon ja jättää mielipiteensä internetissä osoitteessa www.merialuesuunnitelma.fi.
Koko merialueen kattavassa, alueellisessa merialuesuunnitelmaluonnoksessa tunnistetaan eri käyttötarkoituksien tulevaisuuden mahdollisuuksia. Suunnitelman tarkoituksena on parantaa merellisten elinkeinojen harjoittamisen edellytyksiä ja meriympäristön tilaa sovittamalla yhteen eri toimialojen tarpeita. Käsiteltyjä toimialoja ovat muun muassa merilogistiikka, kalastus sekä matkailu ja virkistyskäyttö.

KUULUTUS
MERIALUESUUNNITELMALUONNOSTEN KUULEMINEN

Suomen aluevedet ja talousvyöhykkeen kattava, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen merialue-suunnitelmaluonnos on valmistunut.

Suunnitelmaluonnos on laadittu rannikon maakuntien liittojen toimesta kolmessa osassa:
1. Suomenlahti: Kymenlaakson ja Uudenmaan liitot;
2. Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa: Varsinais-Suomen liitto ja Satakuntaliitto;
3. Pohjoinen Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeri: Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin liitot.

Kymenlaakson maakuntahallitus on päättänyt kokouksessaan 20.4.2020 maankäyttö- ja rakennuslain 67c §:n mukaisesti pyytää merialuesuunnitelman luonnoksesta lausunnot viranomaisilta ja yhteisöiltä, joiden toimialaan tai tehtäviin suunnitelma olennaisesti liittyy sekä asettaa luonnoksen julkisesti nähtäville mielipiteiden esittämistä varten.

Merialuesuunnitelmaluonnos sekä keskeiset valmisteluaineistot ovat nähtävillä 18.5.–17.6.2020 välisen ajan internetissä osoitteessa www.merialuesuunnitelma.fi.

Mielipiteet tulee kaikkien suunnitelma-alueiden osalta antaa nähtävilläoloaikana palautelomakkeella osoitteessa http://meriskenaariot.info/merialuesuunnitelma/palaute

Lisätietoja:
suunnittelujohtaja Frank Hering p. 050 308 7290, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
suunnitteluinsinööri Lotta Vuorinen p. 044 717 0533, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaattori Mari Pohja-Mykrä p. 044 711 4320, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kouvolassa 18.5.2020
KYMENLAAKSON LIITTO
MAAKUNTAHALLITUS 

KUNGÖRELSE
HÖRANDE OM UTKAST TILL HAVSPLAN 

Utkastet till havsplanen, som omfattar Finlands territorialvatten och ekonomiska zon och följer markan-vändnings- och bygglagen, är färdig.

Utkastet till planen har utarbetats av kustlandskapsförbunden i tre de-lar:
1. Finska viken; Kymmenedalens förbund och Nylands förbund
2. Skärgårdshavet och södra delen av Bottenhavet; Egentliga Finlands förbund och Satakunta förbund
3. Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken; Österbottens förbund, Mellersta Österbottens för-bund, Norra Österbottens förbund och Lapplands förbund

Kymmenedalens landskapsstyrelse har på sitt sammanträde den 20.4.2020 beslutat begära utlåtanden om utkastet av de myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde eller uppgifter planen på ett väsentligt sätt berör samt att lägga fram utkastet offentligt för framförande av synpunkter enligt 67 c § i markanvändnings- och bygglagen.

Utkastet till havsplanen samt centrala beredningsmaterial finns framlagt under perioden 18.5–17.6.2020 på www.merialuesuunnitelma.fi.

Synpunkterna gällande alla planeringsområden ska lämnas in under den tid som planen är framlagd med responsblanketten på http://meriskenaariot.info/merialuesuunnitelma/sv/respons/ 

För mer information kontakta:
planeringschef Frank Hering tel. 050 308 7290, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
planeringsingenjör Lotta Vuorinen tel. 044 717 0533, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
koordinator för det finska havsplaneringssamarbetet, Mari Pohja-Mykrä tel. 044 711 4320, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kouvola, den 18 mars 2020
KYMMENEDALENS FÖRBUND
LANDSKAPSSTYRELSEN


| Lotta Vuorinen | Ajankohtaista