Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Pilotista sähköinen työkalu ajoneuvojen ympäristövaikutusten hallintaan

Pohjoinen kasvuvyöhyke on eteläisen Suomen kuuden maakunnan ja kolmentoista suurimman kaupungin strateginen yhteistyöverkosto jonka alueella jo aiemmin asetetut kunnianhimoiset hiilineutraaliustavoitteet on ajoitettu vuosille 2029-2040. Kymenlaakso on osa tätä yhteistyöverkostoa. 

Puhtaiden ajoneuvojen direktiiviin kytkeytyvä Pohjoisen kasvuvyöhykkeen pilottihanke mahdollistaa konkreettisen tavan todentaa tavoitteiden saavuttamista ja siirtymistä kestävään liikkumiseen.

Siirtyminen aiempaa vähäpäästöisempiin ajoneuvoihin vauhdittuu lähitulevaisuudessa EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiivin astuessa voimaan elokuussa 2021.

Se tulee edellyttämään entistä tiukempia päästöttömien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen minimiosuuksia julkisen puolenliikennehankinnoissa. Samalla on pystyttävä dokumentoimaan, millaisia ajoneuvoja todellisuudessa käytetään ja mitkä niiden päästöt ovat. Yhteistä vertailukelpoista työkalua tai toimintatapaa ei ole.

Pohjoisen kasvuvyöhykkeen kaupungit ja maakunnat päättivät käynnistää pilottihankkeen asian ratkaisemiseksi. Tuloksena saadaan sähköinen työkalu sekä ajoneuvokaluston hankintaan että kaluston ympäristövaikutusten hallintaa, arviointiin ja monitorointiin.  Digitaaliset ratkaisut tulevat olemaan hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisen ytimessä.

Lue koko artikkeli tästä linkistä.

Mikä on Pohjoinen kasvuvyöhyke

Pohjoinen kasvuvyöhyke kokoaa Etelä-Suomen 13 merkittävintä kaupunkia ja kuusi maakuntaa yhteistyöverkostoksi. Kaupungeista mukana ovat Espoo, Helsinki, Kotka, Kouvola, Lahti, Lohja, Pori, Porvoo, Rauma, Salo, Turku, Uusikaupunki ja Vantaa. Maakunnista Pohjoiseen kasvuvyöhykkeeseen kuuluvat Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Päijät-Häme, Satakunta, Uusimaa ja Varsinais-Suomi.

Pohjoisen kasvuvyöhykkeen verkosto tuo uutta liiketoimintaa, työpaikkoja ja elinvoimaa Suomeen yhdistämällä valtion, kaupunkien, elinkeinoelämän sekä tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden keskeiset edustajat. Vyöhykkeen erinomainen sijainti, toimiva infrastruktuuri ja monipuolinen osaaminen luovat ainutlaatuisen alustan innovaatioiden, kuten digitaalisten palvelukonseptien kehittämiselle.

Lisätietoja Pohjoisesta kasvuvyöhykkeestä: http://www.kasvuvyohyke.fi/

#pohjoinenkasvuvyöhyke #Kymenlaakso #haminakotkasatama #portofhaminakotka #KouvolaRRT #railgatefinland

julk. 14.5.2020


| Pia Hurtta | Ajankohtaista