Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Rahti kulkee poikkeusaikanakin - Pohjoisen kasvuvyöhykeen ytimessä

Aikana, jona monen arki tuntuu pysähtyneen, on ympärillämme kuitenkin paljon liikettä: tavaravirrat kulkevat ja keskeiset satamat toimivat edelleen. Koronavirustilanteen vähentäessä ihmisten liikkumista on toimivan logistiikan merkitys kasvanut entisestään. Toimiva tavaraliikenne pitää yllä koko Suomen huoltovarmuutta ja toimintakykyä. pohjoinen kasvuvyöhyke on liikennevirtojen ydinaluetta.

Tieto on vaikuttamisen väline

Paikkatietoalan yrityksen Gispo Oy:n toteuttama alusta esittää reaaliaikaisia liikennevirtoja Pohjoisen kasvuvyöhykkeen alueella.
Avoimen lähdekoodin paikkatietoratkaisuihin ja avoimeen dataan erikoistunut Gispo Oy toteutti Pohjoiselle kasvuvyöhykkeelle datavisualisoinnin, joka tuo reaaliaikaista tietoa kasvuvyöhykkeen verkkosivuille.
– Tieto on vaikuttamisen väline. Dataa yhdistelemällä ja visualisoimalla loimme kuvan Pohjoisen kasvuvyöhykkeen merkityksestä liikenteen solmukohtana ja kasvun keskuksena, kertoo paikkatietoasiantuntija ja Gispo Oy:n osakas Topi Tjukanov.
– Uusi alusta on helppo tapa viestiä sekä päättäjille että asukkaille Pohjoisen kasvuvyöhykkeen merkityksestä niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin, Pohjoisen kasvuvyöhykkeen yhteysjohtaja Marjo Uotila kertoo.

Hankkeessa hyödynnettiin muun muassa Tilastokeskuksen, Väyläviraston ja Suomen ympäristökeskuksen avointa dataa sekä Telian matkapuhelindataa ihmisjoukkojen liikkeistä.

Teknisessä toteutuksessa on käytetty avointa Kepler-teknologiaa, johon on yhdistetty visualisointeja eri teemoista. Alustalla on mahdollista nähdä reaaliaikainen laiva- ja junaliikenne sekä työmatkaliikkumisen virrat. Lisäksi siihen on koottu aluekohtaiset tiedot muun muassa työpaikkojen ja väestön jakautumisesta, mediaanituloista ja vapaa-ajan asutuksesta.

Näet Itämeren laivaliikenteen viimeisen vuorokauden ajalta tästä linkistä.

Toimiva liikenne pitää yllä Suomen huoltovarmuutta

Satamissa tilanteeseen on onnistuttu reagoimaan nopeasti ja tavaraliikenteen volyymi on pysynyt lähes entisellään. Myös matkustaja-autolautat liikkuvat merellä – tosin ilman matkustajia.

Pohjoinen kasvuvyöhyke on kotimaisen ja kansainvälisen maa-, meri- ja lentoliikenteen solmukohta. Erityisesti meriliikenteellä on valtava merkitys Suomen taloudelle: jopa 85 prosenttia viennistä ja tuonnista kulkee satamien kautta.

Pohjoisen kasvuvyöhykkeen kaupunkien merkittävimmät matkustajasatamat ovat Helsingissä ja Turussa, rahtiliikenteen puolella lisäksi Hamina-Kotkassa, Porvoossa, Porissa, Raumalla, Naantalissa, Uudessakaupungissa ja Hangossa.

Toimiva rautatie- ja maantieverkosto on edellytys myös meriliikenteelle.
Liikennejärjestelmää tulee katsoa kokonaisuutena, jossa yhteydet maalla ja merellä kehittyvät rinta rinnan. Tällä hetkellä Suomessa valmistellaan ensimmäistä pitkän aikavälin infra- ja väyläinvestointisuunnitelmaa, jossa yhdistyvät kaikki liikkumisen muodot.

Osana kansainvälistä TEN-T-ydinverkkokäytävää Pohjoinen kasvuvyöhyke on avainroolissa kehittämässä sekä kotimaisia että kansainvälisiä yhteyksiä. Saavutettavuutta edistävillä hankkeilla luomme kasvuvyöhykkeestä menestyvän ja kilpailukykyisen alueen niin yritystoiminnalle kuin asukkaille – kasvua koko Suomeen.
Elämme pitkälti metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden vientituloista. Näemme kuitenkin vasta myöhemmin, miten pandemia-aika vaikuttaa vientinäkymiin.

 Mikä on Pohjoinen kasvuvyöhyke

Pohjoinen kasvuvyöhyke kokoaa Etelä-Suomen 13 merkittävintä kaupunkia ja kuusi maakuntaa yhteistyöverkostoksi. Kaupungeista mukana ovat Espoo, Helsinki, Kotka, Kouvola, Lahti, Lohja, Pori, Porvoo, Rauma, Salo, Turku, Uusikaupunki ja Vantaa. Maakunnista Pohjoiseen kasvuvyöhykkeeseen kuuluvat Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Päijät-Häme, Satakunta, Uusimaa ja Varsinais-Suomi.

Pohjoisen kasvuvyöhykkeen verkosto tuo uutta liiketoimintaa, työpaikkoja ja elinvoimaa Suomeen yhdistämällä valtion, kaupunkien, elinkeinoelämän sekä tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden keskeiset edustajat. Vyöhykkeen erinomainen sijainti, toimiva infrastruktuuri ja monipuolinen osaaminen luovat ainutlaatuisen alustan innovaatioiden, kuten digitaalisten palvelukonseptien kehittämiselle.

Pohjoisen kasvuvyöhykkeen kautta kulkee suurin osa Suomen viennistä, tuonnista ja henkilöliikenteestä sekä Suomen ainoa kansainvälisesti merkittävä TEN-T-ydinverkkokäytävä. Alueella sijaitsevat Suomen suurimmat satamat, Helsinki-Vantaan lentokenttä, tavaraliikenteen rajanylityspaikat sekä useat suomalaiset huippukorkeakoulut ja yritykset.

Lisätietoja Pohjoisesta kasvuvyöhykkeestä: http://www.kasvuvyohyke.fi/

#pohjoinenkasvuvyöhyke #Kymenlaakso #haminakotkasatama #portofhaminakotka #KouvolaRRT #railgatefinland

julkaistu 7.5.2020


| Pia Hurtta | Ajankohtaista