Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Silta-tapahtuma palkitsi hankeonnistumisia

Kymenlaakson liitto järjesti rakennerahastokauden 2014-2020 päätökseksi Silta-tapahtuman 10.4.2024. Tapahtumassa käytiin läpi rahoituskauden tuloksia sekä palkittiin hankkeita ja toimijoita. Tapahtuma kokosi yhteen Kymenlaakson hanketoteuttajat ja rahoittajat. Tilaisuuteen osallistui reilu 50 maakunnallista toimijaa. 

Onnistumisia palkittiin

Kymenlaakson liitto palkitsi parhaita hankkeita ja hanketoimijoita. Yleisöltä saadut ehdotukset sekä rahoittajan näkökulma yhdistyi hienoksi kavalkadiksi hankkeita ja toteuttajia. Voittaneiden hankkeiden edustajien haastattelut antoivat hyvän kuvan hankkeiden laadusta, pitkäaikaisesta kehitystyöstä sekä kehitettyjen ideoiden hyödynnettävyydestä. Alla eri kategoriat ja niiden voittajat. 

Kategoria: KANSAINVÄLISEN MATKAILULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN
Palkittiin Kansainvälisen risteilijäliiketoiminnan käynnistäminen Kotkan-Haminan seudulle 2015-2016 -hanke . Hankkeen toteutti Cursor Oy. Hankkeen ansiosta kansainvälinen matkailuliiketoiminta on kehittynyt merkittävästi Kymenlaaksossa. 
 
Kategoria: VAIKUTTAVA KEHITTÄMISYHTEISTYÖ
Palkinnon sai Digiport -hanke, jossa eri toimijoiden yhteistyönä tutkittiin ja kehitettiin digitalisaatiota satamissa.
Hankkeen toteuttivat Meriturvallisuuden- ja liikenteen tutkimuskeskus, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE sekä Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus MKK.

Kategoria: KIERTOTALOUDEN EDISTÄJÄ
Palkinnon sai REUSE - kiertotalousmalleilla rakentamisen uudelleenkäyttöön uutta osaamista ja kilpailukykyä - hanke, jossa edistettiin rakentamisen kiertotaloutta luomalla uusia toimintamalleja rakentamiseen. Hankkeen toteuttivat Kouvola Innovation ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Kategoria: YHTEISTYÖN RAKENTAJA
Palkinnon sai Sustainable Energy Storage -hanke, joka on edistänyt energiavarastoinnin TKI-toimintaan keskittyvän, kansainvälisen tason tutkimusyksikön syntymistä, sijoittumista ja juurtumista Kymenlaaksoon. Hankkeen toteuttivat Cursor ja LUT-yliopisto.

Kategoria: VÄHÄHIILISYYDEN KEHITTÄMINEN YRITYSYHTEISTYÖSSÄ
Palkinnon sai  BECO – betonin rooli hiilineutraalissa yhteiskunnassa -hanke, jossa on edistetty rakennetun ympäristön ja erityisesti betonirakentamisen vähähiilisyyden kehittymistä. Hankkeen toteutti Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Kategoria: DIGITAALISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN KEHITTÄJÄ
Palkinnon sai Digitaalinen merikarhu 2.0 -hanke, jossa on selvitetty automatiikan, koneoppimisen ja älykkäiden järjestelmien mahdollisuuksia polttoainetehokkuuden optimoimisessa sekä kehitetty digitaalisia oppimisympäristöjä. Hankkeen toteuttivat Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto ja Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys. 

Kategoria: HEVOSURHEILUN TUTKIMUKSEN KEHITTÄJÄ
Palkittiin Harjun oppimiskeskus toimijana, joka on hankkeissaan tutkimustiedon, teknologian ja niihin perustuvan koulutuksen avulla tehnyt vaikuttavaa hevosurheilun kehittämistyötä.

Kategoria: ÖLJYNTORJUNTATYÖN KEHITTÄMISEN EDELLÄKÄVIJÄ
Palkittiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu toimijana, joka on kehittänyt menestyksekkäästi öljyntorjuntatyötä jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan.

Kymenlaakson liiton kautta rahoitettiin lähes 140 EAKR-hanketta

Tilaisuudessa kehittämispäällikkö Anna-Riikka Karhunen esitteli kauden alustavia tuloksia 139 liiton kautta rahoitetun hankkeen osalta. Hankkeiden tuloksia arvioitiin mm. sen mukaan miten ne olivat tuottaneet tuloksia Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahaston ohjelman indikaattoreihin sekä mm. Kymenlaakson älykkään erikoistumisen tavoitteisiin. Liiton kautta 2014 - 2020 kaudella hankkeille jaetun EU- ja valtionrahoituksen määrä oli n. 27 milj. euroa. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK toteutti kaudella määrällisesti eniten hankkeita. Tämä näkyi myös siinä, että tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta korostui kauden erityistavoitteiden osalta. Erityisesti Kymenlaaksossa korostui TKI-työssä maakunnan omien luontaisten vahvuuksien kehittäminen.  Digitalisaation ja hiilineutraalisuustavoitteiden toteutuminen, uuden liiketoiminnan luominen, uusiutuvan energian janenrgiatehokkaiden ratkaisuiden kehittäminen sekä PK-yritysten kasvun ja kansaivälistymisen edistäminen korostuivat hankkeiden tavoitteissa. 

Noin puolet hankkeista kohdistui koko maakunnan alueelle. Kotka-Haminan seudulla toteutettiin n. 27 % ja Kouvolan seudulla n. 15 % hankkeista. Hankkeita toteutettiin myös yhteistyössä lähimaakuntien kanssa. 

Toteutetut hankkeet vastasivat hyvin myös Kymenlaakson älykkään erikoistumisen tavoitteisiin. Hankkeista 35 toteutti Bio- ja kiertotaloustavoitteita, 28 datatalouteen liittyviä tavoitteita ja 12 logistiikkaan liittyviä tavoitteita. Lisäksi useissa hankkeissa näkyi eri tavoin yhdistettynä maakunnan älykkään erikoistumisen kärjet, logistiikka, datatalous, bio-ja kiertotalous. Lisäksi 15 hanketta edisti eri ekosysteemien kehittymistä. 

Tulevat hankehaut esillä

Iltapäivän loppuosuudessa esiteltiin kevään Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 –ohjelmakauden JTF, EAKR, ESR+ ja Central Baltic -rahoitushakuja. JTF- ja EAKR- hakuja esitteli Kirsi Tallinen, Kymenlaakson liitosta, ESR+ - hankehakua Allu Pyhälammi, Hämeen Ely-keskuksesta, sekä Central Baltic - ohjelmaa, Petra Kortelainen, Kymenlaakson liitosta.

Tapahtuma järjestettiin Vauhtia oikeudenmukaiseen siirtymään Kymenlaaksossa - Boost up JTF -hankkeen toimesta. 

  

 


| Pia Hurtta | Ajankohtaista