Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Tiedoksi Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 23.11.2020 kunnallisvalituksen hylkäämisestä

Maakuntahallitus 26.8.2019
- merkitsi tiedoksi liiton koko henkilöstön kanssa käydyn yhteistoimintamenettelyn, jossa ei saavutettu yksimielisyyttä toimitilojen uudelleenjärjestelyn osalta
- hyväksyi maakuntahallituksen 3.12.2018 ja 11.3.2019 tekemien päätösten mukaisesti, että maakuntatalon toiminnot siirtyvät Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
- hyväksyi, että sivutoimipiste sijaitsee Kotkassa, osoitteessa Laivurinkatu 7
- hyväksyi, että Kesäyliopiston opetustoiminnalla on tilat Kotkassa ja Kouvolassa perusliiton toimitilojen yhteydessä
- totesi, että tulossuunnitelma laaditaan tämän päätöksen mukaisena

Maakuntahallitus päätöksellään 7.10.2019 § 104 hylkäsi em. päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Maakuntahallituksen päätöksestä tehtiin kunnallisvalitus, jossa valitusperusteina esitettiin toimivalta, esteellisyys ja päätöksen muu lainvastaisuuus.

Maakuntahallitus kokouksessaan 16.12.2019 antoi kunnallisvalituksesta lausunnon, jossa se edellytti kunnallisvalituksen hylkäämistä.

Kunnallisvalituksessa vaadittiin myös maakuntahallituksen päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä. Itä-Suomen hallinto-oikeus on 17.1.2020 antamallaan välipäätöksellä hylännyt valittajien vaatimuksen täytäntöönpanon kieltämisestä.

Kuntalain 142 §:n edellyttämällä tavalla ilmoitetaan, että Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi 23.11.2020 tekemällään päätöksellä kunnallisvalituksen.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös kokonaisuudessaan on julkaistu maakuntahallituksen 14.12.2020 § 151 liitteenä.

Kouvolassa 9.12.2020
Hallintopäällikkö


| Ajankohtaista