Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Blogi: EU-rahojen jakauduttava tasaisemmin koko maahan

Parhaillaan valmistellaan Manner-Suomen Rakennerahasto-ohjelmaa 2021-2027, sen ohjelmatekstiä ja varojen maakunnittaista jakoa Etelä- ja Länsi-Suomen maakuntien (ELSA) tavoitteena on lisätä varojen käytön tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta tasapainottamalla rahojen jakoa nykyistä tasaisemmin koko maahan.

Suurin vääntö käydään rahoituksen jaosta. Kymenlaakson neuvottelijat maakuntajohtaja Jaakko Mikkola ja aluekehitysjohtaja Jussi Lehtinen tavoittelevat sitä, että nykyisen ohjelmakauden epäoikeudenmukainen tilanne korjataan. Esimerkiksi Etelä-Savo kuittaa tällä kaudella 94 euroa/asukas vuodessa. Eteläisenä naapurina oleva Kymenlaakso, jonka aluekehitystä kuvaavat tunnusluvut ovat yhtä heikkoja, saa vastaavasti vain 20 euroa/asukas vuodessa. Ei voi olla niin, että Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnilla (IP-alue) on jonkinlainen saavutettu etu viedä leijonanosa rahoituksesta pelkästään maantieteellisen sijainnin perusteella. Suomen maakunnat tulee uudella kaudella asettaa samalla viivalle ja rahoituksen tulee perustua monipuolisesti aluekehitystä kuvaaviin mittareihin.

Elinkeinoministeri Lintilä on heittänyt pallon maakunnille ja pyytänyt niiltä yhteistä, maakuntakohtaista mallia rahojen jaosta. Jos yksimielisyyttä ei saavuteta, ministeriö tekee ratkaisun. Ns. IP-maakunnat tahtovat ”tyhjentää pöydän” jopa nykyistä rahoituskautta jyrkemmin. ELSA-maakunnat taas ovat asettaneet neuvotteluun yhteisen ja oikeudenmukaisen neuvottelulähtökohdan, joka on elinkeinoministerin kirjeen lähtökohtien mukainen. Tämä on Kymenlaakson aluekehityksen tärkein yksittäinen edunvalvonta-asia vuosiin. Nyt neuvotellaan ratkaisu, jota toteutetaan seuraavat seitsemän vuotta. Tavoitteemme on nostaa rahoitus vuositasolla meille oikeudenmukaisesti kuuluvalle tasolle, eli noin kolminkertaiseksi nykytasoon verrattuna. Mitä lähemmäs tuota noin 60 €/asukas tasoa päästään, sitä tyytyväisempiä voimme olla. Kun huomioidaan EU-rahoitukseen liittyvä valtion rahoitus, puhutaan yhteensä jopa sadasta miljoonasta eurosta hankekauden aikana”, summaa Lehtinen.

Päätös varojen jakamisesta Suomen sisällä tehdään elinkeinoministerin esittelystä valtioneuvostossa. Tarkkaa aikataulua ei ole vielä tiedossa, mutta päätökset tulee tehdä tämän vuoden aikana, jotta rahoituskausi pääsee alkamaan suunnitellusti.

Jussi Lehtinen

aluekehitysjohtaja, maakuntaneuvos

Kymenlaakson liitto


| Pia Hurtta | Ajankohtaista