Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Kymenlaakso vaikuttanut EU:n ennallistamisasetuksen artiklaan 6

EU ja sen jäsenmaat ovat biodiversiteettistrategiassa sitoutuneet saattamaan luonnon monimuotoisuuden elpymisen tielle vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteita on täsmennetty valmisteilla olevaan ennallistamisasetukseen. Suomessa huolta herättää asetuksen kaupunkeja koskeva kuudes artikla, joka asettaa keskenään hyvin erilaisille eurooppalaisille kaupungeille samat jäykät velvoitteet.  Nykyisessä muodossaan se vaikeuttaisi merkittävästi kaupunkien kestävää kasvua ja johtaisi päinvastoin jopa luonnon ja ilmaston kannalta haitalliseen kaupunkirakenteen hajautumiseen. Kymenlaakson liitto julkaisi yhdessä Helsingin, Espoon, Vantaa sekä Uudenmaan ja Päijät-Hämeen liittojen kanssa yhteisen kannanoton tammikuussa 2023. Tavoite luonnon monimuotoisuuden edistämisestä on tärkeä, ja sitä toteutetaan jo monin tavoin kansallisesti ja paikallisesti.


Yhteiseen kannanottoon esitetyt korjausehdotukset artiklaan 6

 • Ensisijaisesti artiklaa tulee muokata yleispiirteisemmäksi niin, että se asettaa nyt esitettyä yleisemmällä tasolla selkeät tavoitteet luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi kaupunkimaisilla alueilla ja edellyttää kansallisia toimia.
 • Lisäksi artiklan määritelmät ja siinä asetetut velvoitteet tulee selkeyttää ja niiden vaikutukset arvioida.

Jos lähtökohtana kuitenkin on tämänhetkinen muotoilu, ehdotetaan siihen seuraavia muutoksia:

 1.     Artiklan velvoitteet tulee kohdistaa vain sellaisiin kaupunkialueisiin, joissa viheralueiden määrä jää tai putoaa alle
      unionin määrittelemän vähimmäistason.
 2.     Velvoitteita ei tule sitoa yksittäisiin kaupunkeihin, hallinnollisiin rajoihin ja prosenttiosuuksiin niiden
      kokonaispinta-alasta.
 3.     Luonnon monimuotoisuuden edistämistä tulee ohjata viheralueiden laadun kautta, ei pelkkään kunnan
      kokonaispinta-alaan perustuvilla prosenttilisäyksillä.

  Tutustu tarkemmin yhteiseen kannanottoon ja perusteluihin (pdf)
  Tutustu havainnollistuksiin artiklan vaikutuksista Suomessa (pdf)


Mikä ennallistamisasetus?

 • Euroopan komissio julkaisi kesällä 2022 ehdotuksensa ennallistamisasetuksesta, jonka tavoitteena on parantaa luonnon tilaa ja monimuotoisuutta.
 • Ennallistamisasetuksen kuudes artikla koskee kaupunkeja. Suomessa artiklan piirissä olisi 63 kuntaa.
 • Kymenlaaksossa artikla kuuden piiriin kuuluisi Kouvola, Kotka ja Hamina.
 • Ennallistamisasetuksen käsittely etenee seuraavaksi EU-tasolla. Kymenlaakson liitto pyrkii yhdessä muiden toimijoiden kanssa vaikuttamaan kuudennen artiklan sisältöön kevään 2023 aikana.

| Pia Hurtta | Ajankohtaista