Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Valtatie 15 nousee Kaakkois- ja Itä-Suomen merkittävimmäksi liikenneväyläksi

Valtatie 15 nousee koko Kaakkois- ja Itä-Suomen merkittävimmäksi elinkeinoelämän liikenneväyläksi, Saimaan kanavan liikenteen etsiytyessä pitkäksi aikaa muille väylille. Suomen hallitus aikoo perua Saimaan kanavan suurremontin. Rahoituksen perumisen syynä on Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja siitä seuranneet pakotteet. Kymenlaakson keskeiset toimijat esittävät ministeriöille, että Saimaan kanavan korjaamiseen varatut määrärahat kohdennetaan valtatien 15 parantamiseen välillä Kotka – Kouvola.

Kymenlaakson halki kulkeva pääväylä, Valtatie 15, on linkki EU:n TEN-T ydinverkkoon kuuluvien HaminaKotka sataman, Kouvolan rautatieterminaalin (RRT) ja E18-tien välillä.

Tie on elintärkeä suurteollisuuden kuljetusreitti. Sen vaikutusalueella on maan suurin yleissatama HaminaKotka Satama, UPM:n Kymin ja MM Kotkamills Boards Oy:n tehdasintegraatit, Stora Enson Sunilan ja Inkeroisten sekä Anjalankosken tehtaat, Kouvolan rautatie- ja maantieterminaali (Kouvola RRT), Vaalimaan raja-asema sekä Kymenlaakson jätteenkäsittelykeskittymä. Etelä-Kymenlaaksoon on näiden lisäksi  syntymässä merkittävä akkuteollisuuden keskittymä. Lisäksi Valtatie 15 on alueen henkilö- ja työssäkäyntiliikenteen sekä sairaskuljetusten tärkein väylä Kymenlaaksossa.

Valtatien ollessa jo äärimmilleen kuormittunut, tulee tien kantokyvyn tärkeys korostumaan tulevina vuosina. Tämän vuoksi Saimaan kanavaan varatut investointivarat olisi nyt järkevää suunnata VT15:sta investointiin ja ajantasalle saattamiseen. Tien kantokykyä ja turvallisuutta parantava investointihanke on saatava mahdollisimman pian käyntiin. Hanke on sijoitettu Valtion väyläverkon investointiohjelmassa vuosille 2022–2029 pääväylien hankekoriin 1A.

Jaakko Mikkola
maakuntajohtaja
 
#väylä #investointiohjelma #Kymenlaakso #VT15 #elinkeinoelämä #kuljetukset

Vetoomus

Vetoomus

Vetoomus Saimaan kanavan korjausmäärärahojen kohdentamisesta Vt15 Kotka - Kouvola -yhteysvälin parantamiseen.

Tutustu tästä!

Kuvan lähde: Ely-keskus


| Pia Hurtta | Ajankohtaista