Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Valtionavustusta Kaakkois-Suomen kestävän liikkumisen suunnitelmaan

 

Traficom myönsi liikkumisen ohjauksen valtionavustusta 45 000 € Kaakkois-Suomen kestävän liikkumisen suunnitelman laatimisen hankkeeseen. Etelä-Karjalan liitto ja Kymenlaakson liitto toteuttavat hankkeen yhteistyönä.

Hankkeessa laaditaan Kaakkois-Suomen kestävän liikkumisen suunnitelma, jossa tarkastellaan ympäristön ja ihmisten kannalta suotuisia kulkutapoja. Kestävä liikkuminen kattaa suunnitelmassa sekä henkilö- että tavaraliikenteen. Kestävä liikennejärjestelmä pyrkii tilanteeseen, jossa kaikki kestävyyden ulottuvuudet – ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys – ovat tasapainossa. Tällainen liikkumisympäristö huomioi ihmiset ja kuljetukset erilaisine tarpeineen ja aiheuttaa mahdollisimman vähän haittavaikutuksia ilmastoon, talouteen ja elinympäristöön.

Kestävän liikkumisen suunnitelman tavoitteena on löytää keinoja vastata Kaakkois-Suomen maakuntien sekä Suomen ja EU:n asettamiin liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteisiin. Tavoitteiden saavuttamiseksi mietitään toimenpiteitä, joilla erityisesti tieliikenteen päästöjä saadaan vähennettyä. Useissa Kaakkois-Suomen kaupungeissa on toteutettu monia toimenpiteitä, joilla liikenteen päästöjä pystytään vähentämään kaupungeissa. Näillä toimenpiteillä ei kuitenkaan pystytä riittävän tehokkaasti vaikuttamaan kaupunkien ulkopuolisten alueiden ja Kaakkois-Suomen liikenteen erityispiirteistä, kuten kansainvälisen liikenteen ja raskaan liikenteen suuri määrä sekä Euroopan suurimman metsäteollisuuden keskittymän raaka-ainekuljetukset, johtuviin päästöihin, ja sen vuoksi on katsottu tarpeelliseksi laatia koko Kaakkois-Suomen alueen kokonaisvaltainen kestävän liikkumisen suunnitelma.

Kaakkois-Suomen kestävän liikkumisen suunnitelman laatiminen perustuu vahvasti osallistavaan sidosryhmien kautta tehtävään suunnitteluun. Hankkeen lopputuloksena syntyvä suunnitelma sisältää selkeästi jäsennellyt tavoitteet, toimenpiteet ja seurannan mittarit, joiden kautta parannetaan Kaakkois-Suomen asukkaiden elämänlaatua, tuotetaan kestäviä, kustannustehokkaita ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia logistiikan ratkaisuja sekä parannetaan alueen sisäistä ja ulkoista saavutettavuutta.


Lisätietoja antavat:

Kymenlaakson liiton maakuntasuunnittelija Ville Räty (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 044 747 8508)

Etelä-Karjalan liiton liikenneasiantuntija Sonja Tynkkynen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 040 681 7163)

 


| Ville Räty | Ajankohtaista