Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

VT 15 Kouvolasta Kotkan satamaan osaksi kaavailtua E16-tietä

Suomi aikoo esittää E16-tien jatkamista Suomen puolelle Euroopan talouskomission tieliikenteen työryhmälle. Tieliikenteen työryhmän on tarkoitus kokoontua syksyllä 2024. Kymenlaakson kannalta tämä korostaisi Kotkan ja Kouvolan välistä Vt15:sta tärkeyttä. Tiellä on turvallisuuden, huoltovarmuuden sekä talouden näkökulmasta suuri merkitys. E-tieluokitus nostaisi valtateiden 15 ja 12 painoarvoa ja saattaa vaikuttaa investointien etenemiseen valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnittelussa ja EU:n CEF-rahoituksen tukeen.
 
Nykyisellään Eurooppa 16 -tie eli E16-tie kulkee Pohjois-Irlannista Skotlannin ja Norjan kautta Ruotsin Gävleen. Suomen on tarkoitus esittää, että tietä jatkettaisiin Suomen puolelle. Suomessa E16-tien muodostaisivat valtatie 12 välillä Rauma-Kouvola ja valtatie 15 välillä Kouvola-Kotkan Mussalo. Tampereen kohdalla E16-tien muodostaisi kehätie. Suomen osuus E16-tiestä olisi noin 400 kilometriä. Muutosten myötä tiet merkittäisiin oman kansallisen numeroinnin ohella uudella E16-numeroinnilla.

- Ehdotamme E16-tien jatkamista Suomen puolelle. Muutos vahvistaisi yhteyksiä lähteen tiivistämällä entisestään Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä ja korostamalla satamien roolia. Lisäksi muutos painottaisi Suomen sisäisen itä-länsi-suuntaisen liikenteen merkitystä, ministeri Ranne toteaa. 

Eurooppatiet ovat Euroopan valtioita yhdistäviä ja maiden rajat ylittäviä kansainväliseen E-tieverkkoon kuuluvia teitä. Eurooppatiet määritellään kansainvälisistä pääliikenneväylistä tehdyssä eurooppalaisessa sopimuksessa. Sopimukseen ehdotetut muutokset käsitellään Euroopan talouskomission tieliikenteen työryhmässä. Euroopan talouskomission tieliikenteen työryhmän on tarkoitus kokoontua syksyllä 2024. 

Tulevaisuudessa tulee harkita myös E 16  -tien jatkamista etelään Hamina-Kotkan satamasta Viron suuntaan.

lähde: lmv.fi


| Pia Hurtta | Ajankohtaista