Maakunnan kehityksen kärjessä

Blogi: EAKR-rahoitus hyödynnetään täysimääräisesti

EU-kauden 2014-2020 EAKR-ohjelma hyödynnetään täysimääräisesti Kymenlaaksossa. Syksyn 2019 hakukierroksella päädyttiin rahoittamaan 15 hanketta. Hankkeisiin myönnettiin tukea 3,7 milj. euroa. Rahoitettavat hankkeet tukevat Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelman ja Kymenlaakson maakuntaohjelman toimeenpanoa. Suurin osa hankkeista kohdistuu Kymenlaakson älykkään erikoistumisen kärkiin, joita ovat biotalous, digitalisaatio ja logistiikka. Hakukierroksella eniten tukea myönnettiin Kymenlaakson ammattikorkeakoulun hankkeisiin.
Hankkeista kuusi kohdistui pk-yritysten kilpailukyvyn kehittämiseen. Kehittämisyhtiöiden toteuttamissa hankkeissa tavoitellaan uutta liiketoimintaa ilmailuteknologioista ja rautatiekuljetuksista sekä tapahtumatuotannoista. Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen pyritään matkailussa, jossa uutena kohderyhmänä ovat kiinalaiset matkailijat. Kymenlaaksossa valmistaudutaan myös MotoGP-suurtapahtumaan. Lisäksi Kouvola Innovation Oy käynnistää hankkeen, jonka tavoitteena on houkutella osaavaa työvoimaa Kouvolaan.

Yhdeksässä hankkeessa pyritään uuden tiedon ja osaamisen tuottamiseen ja hyödyntämiseen. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittämiseksi päivitetään Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia. Tavoitteena on innovaatioekosysteemien kiihdyttäminen ja uuden liiketoiminnan luominen älykkään erikoistumisen kärkialoille yhteistyössä Kymenlaakson liiton ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa. Vähähiilisyyden edistäminen on vahvasti mukana meriliikenteen, kiertotalouden ja energian varastointiin liittyvissä hankkeissa. Myös hukkalämmön hyödyntämismahdollisuuksia tutkitaan. Digitalisaatiohankkeet liittyvät logistiikkaan, jossa on Kotkan kantasatamaan suunnitellaan ja rakennetaan virtuaalinen satamalogistiikan turvapuisto ja pelialaan, jossa vahvistetaan ammattikorkeakoulun pelialan koulutuksen vetovoimaa ja parannetaan pelialan/pelillisyyden TKI-toimintaa.

EU-kauden 2014-2020 EAKR-ohjelma on tarkoitus hyödyntää täysimääräisesti. Käynnissä olevien hankkeiden päättyessä mahdolliset käyttämättä jääneet varat myönnetään uusiin hankkeisiin. Seuraavan hankehaun toteuttamisen tapa ja aikataulu täsmentyvät kevään aikana.

Aluekehityspäällikkö Riitta Kallström

 

Uutiskirje Helmi 2020

Liiton uutiskirjeestä löydät lyhyesti ja nopeasti tärkeimmät uutisemme ja linkit aiheisiin.

Uutiskirjeessa tässä kuussa mm.
 • Miten edistyvät tulevan EU-kauden rahoitusneuvottelut
 • Kymenlaakson maakuntakaava 2040 nyt nähtävillä
 • Lasten ja nuorten yliopistotoiminta aloittaa Kymenlaaksossa
 • Ilmoittautudu ”Osaava Kymenlaakso 2030” Tulevaisuusverstas - tapahtumaan!
 • Tarvitsetko digitukea? Pian pääset testaamaan osaamistasi Kymenlaakson Digituki-kyselyssä
 • Kiertotaloustyöpajassa ratkaisuja kymmenestä maasta

Siirry helmikuun uutiskirjeeseen TÄSTÄ!

Toimintamme kautta toteutamme Kymenlaakson visiota 2040,
" Kymenlaakson on elinvoimainen ja ekotehokas asuin -, harrastus- ja liiketoimintaympäristö."

Tavoitteenamme on hiilineutraali maakunta 2040.

Maakuntakaavaehdotus julkisesti nähtävillä 24.2.-27.3.2020

Tavoitteena toimiva ja kestävä Kymenlaakso

Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 24.2.-27.3.2020

Kymenlaaksolle on laadittu laajan yhteistyön pohjalta kokonaismaakuntakaavaehdotus, jonka tavoitteena on toimiva ja kestävä Kymenlaakso. Tavoitteena on myös vahvistaa Kymenlaakson kilpailukykyä luomalla edellytykset hyvälle elin- ja toimintaympäristölle. Lisäksi maakuntakaavalla kehitetään sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta vastuullista yhdyskuntarakennetta, tuetaan luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä yhdyskuntarakenteen ekotehokkuutta.
 
Maakuntakaavassa sovitetaan yhteen maakunnalliset alueidenkäytön intressit – niin elinkeinoelämän, asukkaiden kuin myös rakennetun- ja luonnonympäristön näkökulmasta. Teemoja ovat Kymenlaakson yhdyskunta- ja taajamarakenne, liikenteen ratkaisut, luonnonperintö, luonnonvarat, virkistys, kulttuuriperintö ja tekninen huolto.

”Maakuntakaavaa on valmisteltu vuodesta 2016 lähtien. Siinä linjataan maakunnan maankäyttöä pitkälle tulevaisuuteen, vuoteen 2040 asti. Kaavavalmistelun yhteydessä on käyty julkisuudessa eniten keskustelua liikennekysymyksiin liittyen. Kaavassa on käsitelty kuitenkin myös lukuisia muita ajankohtaisia ja Kymenlaakson vetovoiman kannalta tärkeitä aihekokonaisuuksia Nyt nähtävillä olevasta kaavaehdotuksesta voi jättää muistutuksen. Tavoitteena on, että maakuntakaava on maakuntavaltuuston käsiteltävänä kesällä 2020.” kertoo Kymenlaakson liiton suunnittelujohtaja Frank Hering.

Kymenlaakson maakuntakaava 2040 laaditaan ns. kokonaismaakuntakaavana, joka käsittää koko maakunnan alueen (pl. Iitti) ja kaikki eri maankäyttömuodot. Uusi maakuntakaava korvaa saadessaan lainvoiman kaikki nyt voimassa olevat Kymenlaakson vaihemaakuntakaavat. Iitin kunnan alue ei ole ko. maakuntakaavan suunnittelualuetta, joten Iitin osalta voimassa olevat maakuntakaavat jäävät voimaan.

Maakuntakaavaehdotusta esitellään kaikille avoimissa yleisötilaisuuksissa:

 • 5.3.2020 klo 17:00-18:30 Kouvola, Pääkirjasto (Salpausselänkatu 33, Kouvola)
 • 10.3.2020 klo 17:00-18:30 Virolahti, Kunnankirjasto (Rantatie 9, Virolahti)
 • 11.3.2020 klo 17:00-18:30 Kotka, Pääkirjasto (Kirkkokatu 24, Kotka)

Lisätietoja:

 • Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaineisto
  • Osallisilla on mahdollisuus jättää muistutus maakuntakaavaehdotuksesta nähtävilläoloaikana. Kirjalliset muistutukset tulee toimittaa 27.3.2020 klo 15:00 mennessä Kymenlaakson maakuntahallitukselle osoitettuna sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., postitse (PL 2, 45100 Kouvola) tai paikan päälle tuotuna (Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola).
 • maakuntajohtaja Jaakko Mikkola gsm 040 548 0311
 • suunnittelujohtaja Frank Hering gsm 050 308 7290

Uutiskirje Tammikuu 2020

Liiton uutiskirjeestä löydät lyhyesti ja nopeasti tärkeimmät uutisemme ja linkit aiheisiin.

Uutiskirjeessa tässä kuussa mm.

 • Kymenlaakso on nyt HINKU-maakunta
 • Osallistu kansainväliseen kiertotaloustyöpajaan!
 • Kymenlaakson kulttuurisot-hanke jatkaa työtään
 • Voit teettää muotokuvan oppilastyönä Repin-instituutissa

Siirry uutiskirjeeseen.


Toimintamme kautta toteutamme Kymenlaakson visiota 2040,
" Kymenlaakson on elinvoimainen ja ekotehokas asuin -, harrastus- ja liiketoimintaympäristö."

Tavoitteenamme on hiilineutraali maakunta 2040.

Maakuntajohtajan blogi 1/2020

Uusi vuosikymmen, uudet tilat ja toimintatavat


Kymenlaakson liitto muutti joulun alla uusiin toimitiloihin Kouvolan Hovioikeudentaloon. Osoitteemme on Hovioikeudenkatu 6. Jatkossa talo on käyttötarkoitukseltaan Maakuntatalo, koska saman katon alla sijaitsee Kymenlaakson liiton ja kesäyliopiston lisäksi myös maakunnallisen kuntayhtymän Kymsoten tiloja. Vuoden 2020 alussa avasimme Kymenlaakson liiton ja kesäyliopiston tilat talon kolmannessa kerroksessa. Kouvolan päätoimipaikan lisäksi Kymenlaakson liitolla ja kesäyliopistolla on uusi osoite myös Kotkassa: Laivurinkatu 7. Myös Kotkassa on mahdollista järjestää kokouksia maakunnan liiton ja kesäyliopiston tiloissa.

Uuden vuosikymmenen alku kuluu uusiin toimitiloihin ja uusiin digitaalisiin työtapoihin totutellessa. Moni vanha työtapamme on muutoksessa. Samaan aikaan Kymenlaakson aluekehitys vaatii kuitenkin kaikkia mahdollisia toimia. Ennakointi on apuvälineemme työvoiman ja osaamisen kohtaamiseen. Tarvitsemme lisää työpaikkoja. Verkkoon tarvitaan isoja kaloja kuten Googlen investointi oli 2019, mutta lisäksi tarvitaan kasvuhakuisia pk-yrityksiä. Kaikkia tarvitaan. Koulutuksen ennakoinnissa oman maakunnan nuorten työllistäminen on ensisijaista. Kymenlaakson aluekehityksen vajoama on pitkään hallinnut uutisten otsikoita. Surkuttelu ei kuitenkaan auta. Teemme Kymenlaakson liittona kaikkemme saadaksemme maakuntaan oikeudenmukaisen osuuden EU:n rakennerahastovaroista. Kuluneella ohjelmakaudella EU-varojen jako ei ole ollut oikeudenmukainen, kun esimerkiksi pohjoinen naapurimme on saanut viisinkertaisen saannon Kymenlaaksoon nähden. Ongelmat ovat näissä maakunnissa olleet vähintään samaa luokkaa. Aluekehitysvarojen oikeudenmukaisella jaolla yritämme osaltamme tasata aluekehityksen vajoamaa.

Neuvottelut EU:n uuden ohjelmakauden 2021-27 varojen kansallisesta jaosta maakunnittain ovat paraikaa käynnissä. Elinkeinoministeri heitti pallon meille maakunnan liitoille. Neuvotteluissamme edellytämme pitkäaikaistyöttömyyden, nuorisotyöttömyyden, koulutusasteen, kasvuhakuisten yritysten määrän sekä väestön nopean vähenemän näkyvän suurempana aluekehitysvarojen saantona. Kymenlaaksolla on myös liittolaisia, koska naapureillamme Etelä-Karjalalla, Päijät-Hämeellä ja Kanta-Hämeellä ei myöskään tällä hetkellä mene kovin hyvin. Indikaattorit tukevat vaatimustamme.

Bruttokansantuotteessa ja tavaravirtojen määrässä teollisuus- ja logistiikkamaakunta Kymenlaakso on edelleen maan kärkijoukkoa, mutta edellä luetelluissa varsinaisissa aluekehitysindikaattoreissa olemme jääneet jälkeen. Tähän epäsuhtaan haemme EU-varojen jaon suhteen nyt korjausta. Komissio edellyttää ohjelmakaudella 2021-27 toimia myös ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tätä tavoitetta toteutamme Hiilineutraali Kymenlaakso -hankkeilla. Saimme vuoden 2020 alusta myös Hinku-maakunnan statuksen, mikä tarkoittaa, että pyrimme hiilineutraaliuteen jo 2035.

Jaakko Mikkola
Maakuntajohtaja