Maakunnan kehityksen kärjessä

Uutiskirje 10/2015

Uutiskirjeessä

  • Jouko Leppäsestä uusi maakuntavaltuuston puheenjohtaja
  • Jari Larikka maakuntahallitukseen
  • Jonas Dahlbergille voitto Suomen itsenäisyyden juhlavuoden taidekilpailussa
  • Kymenlaakson liikennestrategia 2035 hyväksytty
  • Liikenne- järjestelmätyö seudulliseksi
  • Liikenne - palveluna ajattelu tulossa liikennejärjestelmäsuunnitteluun
  • Maakuntakaavojen vahvistusmenettelystä ollaan luopumassa
    Avaa uutiskirje tästä

JONAS DAHLBERGILLE VOITTO SUOMEN ITSENÄISYYDEN JUHLAVUODEN TAIDEKILPAILUSSA

Kymenlaakson Liiton järjestämän Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden taidekilpailun voittajaksi valittiin ruotsalaisen Jonas Dahlbergin The Path of the Sun –ehdotus.
Taiteilijan mukaan ehdotus ilmentää sekä niitä erityisiä että ikuisia olosuhteita, jotka vallitsivat 6.12.1917. Näin Suomen itsenäisyyden kannalta erityinen päivä on läsnä päivittäin siitä hetkestä lähtien, kun taideteos herää eloon. Teos edustaa paitsi tuota tärkeää historiallista hetkeä, mutta myös olosuhteita, jotka ovat toistuvia ja ikuisia.  Teos on suuri 40-metrinen teräsrengas, joka on asetettu kaltevaan kulmaan kiertoliittymän sisälle.

Palkintolautakunnan mukaan ehdotus on moderni Stonehenge, joka ottaa kilpailualueen erittäin hyvin haltuun. Se on helposti hahmotettavissa, mutta moniulotteinen. The Path of the Sun on kunnianhimoinen, konseptiltaan kiinnostava sekä historialliselta perspektiiviltä vahva.
Dahlberg itse kuvaa idean syntymistä hyvin luonnolliseksi prosessiksi.
”Saan harvoin idean heti kohteessa vieraillessani, mutta tällä kertaa teosidea syntyi todella luonnollisesti Vaalimaalla käydessä”.
Kilpailun teemana oli Suomi 100-itsenäisyyden juhlavuoden teema ”Yhdessä”. Dahlbergin mukaan tämä näkyy hänen teoksen muodossa sekä ideassa.

”Maan ja auringon suhde yhdistää meitä kaikkia. Ja teoksen yksinkertainen kehän muoto sopii luontevasti yhteen teeman kanssa”.
”Minulle on tärkeää, että teos toimii eri rytmillä kulkeville. Kun sitä lähestyy autolla, niin se näyttäytyy kaukaa isona, lähes maagisena, symbolina. Sen muoto on hyvin yksinkertainen ja teoksen ymmärtää, vaikka liikkuu nopeasti autolla. Kävelijän tai pyöräilijän kokemus kiertoliittymän sisältä on täysin erilainen. Hän on veistoksen ja sen idean kokonaan ympäröimä”, Dahlberg kertoo.
Kilpailualue oli Vaalimaalle E18-moottoritien päätepisteeksi rakennettava erittäin suuri kiertoliittymä. Liittymä sijaitsee aivan Vaalimaan raja-aseman ja muiden palveluiden välittömässä läheisyydessä. Dahlbergin lisäksi kilpailuun kutsuttiin William Dennisuk ja Kimmo Schroderus.

Kilpailua rahoittivat opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö ja alueen kunnat. Valmis teos on tarkoitus paljastaa yleisölle Suomen 100. itsenäisyyspäivänä 6.12.2017.

Kymenlaakso mukana Pietarin Innovation Forum - tapahtumassa

Kymenlaakson Liitto yhdessä maakunnan toimijoiden kanssa on järjestänyt onnistuneen verkostoitumistilaisuuden Pietarissa 8.10. Innovaatiofoorumin yhteydessä.
Aiheena oli erityisesti logistiikan mahdollisuudet ja haasteet pohjoisella kasvukäytävällä.
Tilaisuudessa oli paikalla viitisenkymmentä osallistujaa. Kuulijakunta koostui pääosin venäläisistä alan toimijoista – yrityksistä ja korkeakouluista.

Verkostojen ja verkostoitumisen tärkeyttä kansainvälisillä markkinoilla painotti aloituspuheenvuorossaan Finnhub:n toimitusjohtaja Elina Multanen. Finnhub on logistiikka-alan kansainvälistyvien pk-yritysten yhteistyöverkosto.

Kymenlaakson Liiton kansainvälisten asioiden päällikkö Toni Vanhala käytti puheenvuoron maakunnan vahvuuksista sekä  tulevaisuuden haasteista logistiikka-alalla. Esiin nousivat  Kymenlaaksossa sijaitseva Suomen suurin yleissatama HaminaKotka Oy, TEN-T verkon itäisin rautatieterminaali (RRT) Kouvolassa, sekä E18 tieyhteys Euroopan ja Venäjän välillä.  Alueen vahvuutena nostettiin esiin kansainvälisen huipputason turvallisuusosaaminen sekä meriliikenteessä, että satamatoiminnoissa.

Alan tutkimus - ja kehittämistyön onnistumisista edellisellä ENPI-ohjelmakaudella esitteli tutkimusjohtaja Mervi Nurminen Kyamkin logistiikka-alan tutkimus- ja kehittämisyksiköstä NELI:stä.
-Meriturvallisuus ja sen kehittäminen yhteystyöllä ja yhteishankkein on logistiikka-alan toimijoiden yksi keskeisistä kiinnostuksen kohteista myös uudella ENI-CBC -ohjelmakaudella, toteaa Nurminen omassa puheenvuorossaan.

Kymenlaaksossa yhdessä toimimisesta on tullut tapa. Tilaisuuden järjestäjinä olivat Maakuntaliiton mukana logistiikka-alan kehittämisen toimijat: tutkimuskeskukset, korkeakoulut ja oppilaitokset, kehittämisyhtiöt  sekä kaupungit.

Kymenlaakson aluetaloudessa alavireinen tunnelma, mutta investoinnit luovat uskoa tulevaisuuteen

Talouskehitys eri puolella Suomea jatkuu lähiajat edelleen alavireisenä. Näin todetaan työ- ja elinkeinoministeriön sekä ELY-keskusten tuottamassa Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2015 -raportissa, joka julkistettiin 24.9.2015 Jyväskylässä. Maakuntaliitot osaltaan osallistuvat raportin kommentointiin.

Talouskehitys jatkuu edelleen epävarmana

Uutiset HaminaKotkan satamasta ovat olleet alavireisiä: alkuvuonna 2015 kokonaisliikenne satamassa on vähentynyt noin 5 % edellisvuoden tasosta. Vienti oli lievästi plussalla, tuonti sen sijaan selvästi miinuksella. Kasvunäkymiä ei loppuvuodelle ole juurikaan näkyvissä. Rakennusalan suhdannenäkymät ovat pysyneet heikkoina. Kaupan ja palvelujen näkymät eivät ole piristyneet. Venäläisturistien heikentynyt ostovoima on vähentänyt erityisesti ostosmatkailua.

Kymenlaaksossa investoidaan

Kaakkois-Suomelle oleellinen metsäteollisuus on uudistumassa. Usko biotalouteen, sellun kysynnän kasvuun ja sen uusiin käyttömahdollisuuksiin näkyy investoinneissa.
Kun lasketaan yhteen pelkästään UPM:n, Stora Enson ja Kotkamills Oy:n menossa olevat investoinnit, päästään yli 300 miljoonaan euroon. Samoin Google laajentaa jatkuvasti Haminan palvelinkeskustaan. Myllykoskella on menossa ratkaisun ajat oljesta valmistettavan bioetanolin tuotannon käynnistämiseksi. Valtion tuki, 30 M€, hankkeelle on jo myönnetty.

Kasvua haetaan myös kokonaan uusilta toimialoilta (mm. peliala ja mobiiliaplikaatiot, energia- ja ympäristöteknologia, kiertotalous, älykkäät pakkaukset, kansainvälisen koulutustoiminnan laajentaminen). Avainasemassa ovat pk-yritykset, joita on perustettu kohtuulliseen tahtiin. Alueelle tarvitaan osaamispohjaisia kasvuyrityksiä, mutta sekä sijoittujien löytäminen että innovaatioiden kaupallistaminen on vaikeaa, vaikka alue tarjoaa osaavaa työvoimaa ja edullisen kustannustason.

Pidemmällä aikavälillä uskotaan Pohjoisen kasvukäytävän luomiin mahdollisuuksiin. Koskenkylä - Kotka-moottoritie ja Haminan ohikulkutie valmistuivat vuonna 2014 ja loppuvuodesta valmistuu E 18-erillishanke Kotkassa. Hamina - Vaalimaa-välin rakentaminen alkaa syksyllä. Tiehankkeeseen sisältyy myös Vaalimaan rekkaparkki. Osuuden valmistumisen jälkeen on koko E18 -osuus Turusta Vaalimaalle moottoritietä.

Työttömien määrä kasvaa

Työttömien osuus työvoimasta on Kymenlaaksossa 16,1 %.  Kesäkuun lopussa 2015 Kouvolan seutukunnassa työttömyysprosentti on 14,8 % ja Kotka-Haminan seudulla 18,7 %.

Lue lisää http://bit.ly/1RaHVIT

Junavuoroja Kotkan ja Kouvolan välillä ei saa supistaa

Liikenne- ja viestintäministeriö ja VR-Yhtymä Oy ovat päässeet yhteisymmärrykseen junaliikenteen ostoista ja velvoiteliikenteen vähennyksistä vuosille 2016-2019. Ostoliikenteen aikatauluja tarkennetaan syksyn aikana ja ne tulevat voimaan 27.3.2016. Yhtenä vähennyskohteena on Kouvolan ja Kotkan välinen henkilöliikenne, josta aiotaan vähentää yksi junavuoro.

Kymenlaakson Liitto ei hyväksy suunniteltua liikenteen supistamista.

Kouvolan ja Kotkan välillä tehdään vuosittain noin 125 000 matkaa. Määrä ei ole vähenemässä vaan kasvuun on kaikki mahdollisuudet työssäkäynnin, opiskelijaliikenteen sekä terveyspalvelujen kehittymisen johdosta. Kymenlaakson liikennestrategian tavoitteena on joukkoliikenteen ja raideliikenteen kehittäminen sekä kestävän kehityksen mukaisen liikennöinnin edistäminen.

Lue lisää Maakuntahallitus 21.9.2015