Maakunnan kehityksen kärjessä

Kymenlaakso mukana kehittämässä digitaalisia B2B - kaupankäynnin mahdollisuuksia

 

On arvioitu, että vuonna 2020 B2B-sähköinen kaupankäynti EU:ssa tulee olemaan kaksi kertaa suurempi kuin B2C:n myynti, mikä osoittaa, että pk-yrityksille on valtavasti käyttämätöntä potentiaalia EU:n alueella. On vaarana, että edelläkävijät vievät markkinan, sillä useimmat pk-yritykset eivät ole ottaneet edes ensimmäistä askelta tähän suuntaan. B2B-sähköisen kaupankäynnin onnistuminen edellyttää panostusta yhtiön sisäisissä prosesseissa, sillä tämä voi lisätä liikevaihtoa dramaattisesti. Pk-yritysten sisäisten prosessien digitointi ja automatisointi on avainasemassa globaalin sähköisen kaupankäynnin kohottamiseen liittyvän vaatimuksen hallitsemiseksi ja ylläpitämiseksi samalla kun varmistetaan taloudellinen voitto.
Digitaalisen yhtenäismarkkinoiden luominen on yksi Euroopan komission kymmenestä ensisijaisesta tavoitteesta. Yleisenä tavoitteena on vähentää esteitä, sääntelyä tai muulla tavoin vapauttaa verkkomahdollisuuksia Euroopassa, jotta voidaan luoda rajattomat markkinat, joilla on yhdenmukaistettu lainsäädäntö ja säännöt. Euroopan komissio on todennut tämän jo toukokuussa 2015 järjestetyssä DSM-strategiassa, jonka tarkoituksena on poistaa keskeiset erot verkko- ja offline-maailmojen väliltä ja poistaa rajat ylittävän online-toiminnan esteet ja parantaa näin B2B-sähköistä kaupankäyntiä.

Future Ecom:n painottaa
- Poliittiset päättäjien ja kehitysyhtiöiden EU:n alueella, on ymmärrettävä pk-yritysten keskeiset esteet maailmanlaajuisen Internet-pohjaisen markkinan hyödyntämiseksi yleisesti ja erityisesti digitalisaation ja automaation tehostamisessa.
- Tämä tapahtuu vaihtamalla kokemuksia ja hyviä käytäntöjä 8 EU-maassa. Kymenlaaksosta hankkeessa ovat mukana Cursor Oy sekä Kymenlaakson Liitto. Hankkeeseen osallistuu partnereita Britanniasta, Tanskasta, Saksasta, Italiasta, Liettuasta, Portugalista ja Kreikasta.


Future Ecom project successfully kicked-off!

On the 15th and 16th January 2019, the kick-off meeting of the Future Ecom project took place at Coventry, UK, hosted by the coordinator – Coventry University Enterprises Ltd. The Future Ecom consortium is composed of nine partners from eight different EU regions in the UK, Germany, Portugal, Finland, Italy, Denmark, Greece and Lithuania.
During the first day the meeting started with a welcome message by the coordinator together with a presentation of the Future Ecom project goals. All partners followed with their introductory presentations including partners’ roles and expectations. The meeting continued with discussions about the Future Ecom six work packages (WP) and links between the thematic workshops. Finally, administrative issues including management and financial guidelines were presented to the partners.
The second day introduced the first theme of the project, WP1: Innovation and product/service development. Partners were presented UK national and regional initiatives supporting small and medium enterprises (SME), including e-commerce, to innovate. These presentations were followed by a disruptive innovation session utilising LEGO methodologies. The partners were asked to reflect on current regional practices and to build models of their ideal regional support. All partners shared their experiences and knowledge for 2 days and left the UK ready to take on the challenges ahead, kicking-off the Future Ecom activities in their respective regions. 

For more information on Future Ecom project please contact Marja Holopainen, Project manager, Cursor Oy, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 040 190 2514

 

Kymenlaakson tulevaisuusskenaariot - Kerro mielipiteesi

Kymenlaakson Liitto on käynnistänyt maakuntastrategiatyön tulevaisuustarkastelulla ja skenaarioiden laadinnalla. Edellinen laajempi tulevaisuustarkastelu on tehty Kymenlaakson maakuntaohjelman 2014-2017 laadinnan yhteydessä. Strategian laadinnassa hyödynnetään Kymenlaaksosta jo olemassa olevia selvityksiä, ennakointitietoa, riskianalyysejä sekä huomioidaan kansallisia ja kansainvälisiä toimintaympäristön muuttujia, ajureita sekä globaaleja megatrendejä.

Voit kommentoida Kymenlaakson skenaarioita tästä linkistä.

Varsinaiset skenaariot oval liitteenä alla.

Toimintaympäristöanalyysityö koostuu työpajoista ja Kymenlaaksolle tärkeiden alojen asiantuntijahaastatteluista. Työpajat sisältävät skenaarioiden kehitysvaiheiden työstämistä ja vaikutusten analysointia. Erityisesti Kymenlaakson kannalta keskeisiä skenaarioiden vaikutuksia varten laaditaan varautumissuunnitelmat. Työhön osallistetaan Kymenlaakson eri toimijat mahdollisimman laajasti.

Projekti on aloitettu marraskuussa 2018 ja se valmistuu helmikuussa 2019. Työ tehdään yhdessä Capful Oy:n kanssa.

Lisätietoa strategiatyöstä
 
Muutosjohtaja Jussi Lehtinen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Attachments:
Download this file (Kymenlaakson skenaariot julk 1_19.pdf)KL SKENAARIOT[ ]750 kB

Kymenlaakson Liiton uutiskirje 1 / 2019

  • Etelä-Suomen EAKR-ideahakuun annettu palautteet
  • Kymenlaakso valittiin mukaan alueellisen junaliikenteen pilottien jatkosuunnitteluun
  • Maakuntahallitus antoi vastineet maakuntakaavaluonnoksesta jätettyihin lausuntoihin
  • Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartan laatiminen käynnissä

Lue lisää

Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartta

Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii välittömiä toimia myös Kymenlaaksossa. Kymenlaakson maakuntaohjelman tavoitteena on, että Kymenlaakso on hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä. Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi laaditaan tiekartta vuoden 2019 aikana.

Tiekartassa esitetään eri sektoreiden (mm. teollisuuden, energiankulutuksen ja -tuotannon, liikenteen, jätehuollon sekä maatalouden) parhaimmat ja kustannustehokkaimmat päästöjä vähentävät toimenpiteet ja arvioidaan Kymenlaakson kasvihuonekaasupäästöjen kehitys sek-toreittain ja kunnittain vuodesta 1990 vuoteen 2040. Lisäksi tiekartassa selvitetään maakunnan materiaalivirtoja sekä hiilinieluja ja -varastoja.  

Kymenlaakson kasvihuonekaasupäästöt ovat jo tietyillä sektoreilla laskusuunnassa: esimerkiksi uusiutuvan energian osuus on korkea, ja teollisuuden päästöt ovat laskeneet merkittävästi. Bio- ja kiertotalouden edistämishankkeita on runsaasti, ja useilla yrityksillä ja kunnilla on omat ympäristöjärjestelmänsä ja -ohjelmansa. Haasteitakin riittää, sillä esimerkiksi liikenteen päästöt eivät ole laskeneet, ja luonnon monimuotoisuus köyhtyy Kymenlaaksossakin.

Hiilineutraaliustavoite saavutetaan, jos vuosittaisia päästöjä vähennetään 80 % vuoden 1990 tasosta ja loput 20 % kompensoidaan. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan mukaan kaikki sidosryhmät viranomaisista yrityksiin, järjestöihin, päättäjiin ja asukkaisiin. Maaliskuussa 2019 järjestetään sidosryhmätyöpajoja eri teemoista, huhtikuussa julkaistaan asukkaille suunnattu kysely, ja kesäkuussa järjestetään maakuntavaltuuston seminaari.

Tiekarttatyötä johtaa Kymenlaakson Liitto, ja konsulttina toimii Ramboll Oy. Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartta korvaa valmistuessaan Kymenlaakson Ilmasto- ja energiastrategian 2011-2020.

Lisätietoja:

-    ympäristösuunnittelija Anna-Riikka Karhunen, p. 044 747 8503, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

-    Internet: https://www.kymenlaakso.fi/aluekehitys/hiilineutraali-kymenlaakso-2040

-    Twitter: #hiilineutraaliKymenlaakso