Maakunnan kehityksen kärjessä

Smart-up Innovation Camp Potsdam 28.–30.11.2018

Experts on co-creation and innovation from the Baltic Sea Region gathered to deepen dialogue between science and local community at the Potsdam-Golm Science Park.
Brandenburg Ministry of Justice and for Europe and Consumer Protection, Potsdam-Golm Science Park and Aalto University organized the Brandenburg Innovation Camp to work on building active dialogue, inclusive innovation and blending of local knowledge systems to create the necessary momentum for tackling societal challenges. The camp is a part of the innovation camp series of the Smart-up BSR project led by Professor Taina Tukiainen of Aalto University.
The relationship between science and society has transformed greatly under the pressure of serious societal challenges. For example, the urgency to stop climate change calls for solu-tions, which fall beyond mere scientific and technologic factors, but rather depend on how well scientific reasoning and technological solutions are communicated, understood, accept-ed and enacted upon on a societal level. How is one to achieve such goals with institutional means on the regional level?
The Brandenburg Innovation Camp was aspiring to develop ideas on how science parks could promote interaction between businesses, civic society organizations and local community with the aim of addressing societal needs and promoting regional development.
On a higher level, the results of the camp will be utilised on the European-level helping to develop evidence-informed policy and decision-making.
More information about the Brandenburg Innovation Camp and the Smart-up BSR project: https://smartup-bsr.eu/brandenburg/
Marja Holopainen, 040 190 2514, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kymenlaakso, Finland, Exploring a Blockchain Technologies and Regional Drone Experiments for Industry 4.0

Kymenlaakso region, Finland, hosted a side event on Blockchain Technologies and Regional Drone Experiments on the European Week of Regions and Cities in Brussels on 10th of Oct.  The Event explored new blockchain based data SmartLog IoT logistics solution and drones and robotics experiments developed in the innovative Kymenlaakso area in the South-Eastern part of Finland and tested on the TEN-T corridors.

Keynote speaker Ms. Chiara Mazzone, Expert on Blockchain technologies and Innovations, from DG CONNECT, opened up the origin and coming development trends of blockchain technology on his opening speech.

The case presentation,  SmartLog IoT – efficient blockchain based data analytics for industry 4. was held by Mr. Mika Lammi, Head of IoT Business Development, from Kouvola Innovation Ltd. The project funded by Celtral Baltic programme studies the potential of using Blockchain Technology in logistic supply chain.

The other case focused on building regional drone technology competence through experiments, building up the ecosystem and potential of business opportunities. The case was presented by Mr. Patrick Halford, Director of Business Development from Redstone Aero Nordic.

Research has shown that solutions can save up to 3% of transaction cost per supplier and thus guarantee a significant reduction in transport spends.

The event was held on Helsinki EU-office, in Brussels. Mr. Jaakko Mikkola, The Regional Mayor of Kymenlaakso, opened the event by highlighting the importance of European cooperation as a catalyst for regional development and growth. The event gathered together over 50 international experts. The European Commission and Parliament and the Delegations from other European regions.

Case contacts:
Mika Lammi, T. +358 20 615 6624, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Patrick Halford, T. +358 40 770 8354, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 P.H

OSALLISUUSKYSELY KYMENLAAKSOLAISILLE

Uuden maakuntahallinnon tulee huomioida asukkaiden osallisuus- ja vuorovaikutusmahdollisuudet entistä laajemmin ja heillä tulisi olla paremmat mahdollisuudet vaikuttaa palvelujen laatuun ja asuinympäristönsä asioihin. Tätä toimintaa tukemaan maakunnalle laaditaan osallisuusohjelma, johon kootaan toimenpiteet osallisuuden lisäämiseksi.

Kyselyllä selvitetään, miten maakunnan asukkaat haluavat osallistua ja vaikuttaa Kymenlaaksossa ja millaiset asiat tukisivat näitä toimenpiteitä. Kyselyyn voi vastata osoitteessa https://my.surveypal.com/Kymenlaakson-osallisuuskysely tai paperilomakkeella Kymenlaakson kirjastoissa. Vastausaikaa on vuoden 2018 loppuun.

Lisätietoja: Osallisuus- ja vuorovaikutusasiantuntija Aija Matero,
p. 044 360 1638 aija.matero(a)kymenlaakso.fi

Kyselylomake

 

 

Kymenlaakso valvoi etujaan EU:n tulevalle ohjelmakaudelle 2021-2027

Kymenlaakso osallistui viimeviikon lopulla CPMR:n 46. yleiskokoukseen Madeiralla. Suomalaisten maakuntien näkemykset kirjattiin kokouksen päätösasiakirjaan (Final Degleration). Kokouksen agendalla oli vahvasti EU:n tulevan ohjelmakauden linjaukset. ajankohta kannanotoille on ohjelmakauden valmistelun kannalta elintärkeä. 

Erityistä huolta osoitimme Euroopan komission aluepolitiikan linjauksiin, jonka mukaan rajat ylittävän yhteistyön ohjelmat yhdistettäisiin yleisemmäksi, kansainvälisen yhteistyön ja merialueiden ohjelmaksi. Yleiskokouksen päätöksellä järjestö päätti tukea nykyistä mallia rajat ylittävän yhteistyön ohjelmista. Kymenlaakso kuuluu alueena Keskisen Itämeren ohjelma-alueeseen (Central Baltic).  
Komission ehdotuksen riskinä on, että yhä harvemmat tahot pystyisivät hyödyntämään kaavaillun ohjelman rahoitusta. Itämeren alueen tärkeä tutkimus- ja kehittämistyö sekä kilpailukykyä ja hyvinvointia lisäävät uudet hankkeet jäisivät toteuttamatta.

Tähän asti Kymenlaakson hanketoteuttajat ovat hyödyntäneet ohjelmaa yrittäjyyskasvatuksen, koulutuksen, digitalisaation, liikenteen, meriliikenteen,  - turvallisuuden sekä meriympäristöä suojeleviin hankkeisiin. Em. hankkeiden kokonaisrahoitus ylsi edellisellä rahoituskaudella 33,8 milj. euroon. Meneillään olevien hankkeiden Kymenlaakson rahoituksen osuus on jo 3,8 milj. euroa. Ohjelman tarjoamasta rahoitusmahdollisuudesta halutaan jatkossakin pitää kiinni.

Edunvalvontatehtävät EU:n suuntaan kuuluvat Kymenlaakson Liiton tehtäviin. CPMR on Euroopan alueiden välinen yhteistyöjärjestö. Järjestö toimii vahvana vaikuttajana EU:n suuntaan jäsenalueidensa puolesta. Siihen kuuluu 160 aluetta Euroopan 28 maasta.
Kymenlaaksolla on tällä hetkellä järjestössä kaksi mandaattia. Maakuntahallituksen jäsen Sami Virtanen on nimetty Itämerikomission hallituksen varajäseneksi, sekä Kai Holmberg, joka jättää tehtävänsä tämän vuoden päätyttyä Itämerikomission liikennetyöryhmän monivuotisena puheenjohtajana.

Järjestön keskeisiä edunvalvontateemoja ovat meri- ja liikennekysymykset, aluekehitys, energiapolitiikka, tutkimustoiminta. Järjestöllä on käytettävänään huomattava asiantuntemus ja korkeatasoiset verkostot.

Lue lisää: https://cpmr.org/

P.H

Kymenlaaksolle näkyvyyttä teknologisilla avauksilla Brysselissä

Kymenlaakson Liitto isännöi ”Lohkoketjuteknologioita ja alueellisia drone-kokeiluja”-tilaisuuden Brysselissä, European Week of Regions and Cities-teemaviikolla. Tilaisuuden punaisena lankana oli digitaalinen murros ja teollisuus 4.0. Tilaisuus järjestettiin Helsinki EU-toimiston tiloissa, jonka kumppanina Kymenlaakson Liitto toimii.

Avauspuheenvuorossa Euroopan komission lohkoketjuteknologioiden ja innovaatioiden asiantuntija Chiara Mazzone mm. taustoitti lohkoketjuteknologian syntyhistoriaa sekä valotti komission näkökulmasta lohkoketjuteknologian kehityksen tulevia suuntaviivoja.

Ensimmäisessä alueellisessa puheenvuorossa tutustuttiin Kouvola Innovation Oy:n IoT-liiketoiminnan kehityspäällikkö Mika Lammin johdolla Interreg Central Baltic-ohjelman SmartLog-hankkeeseen ja lohkoketjuteknologian hyödyntämismahdollisuuksiin logistiikan toimitusketjuissa.

Toisessa alueellisessa esityksessä perehdyttiin RedStone Aero Oy:n pohjoismaiden liiketoiminnan kehitysjohtaja Patrick Halfordin johdolla drone-robotiikan (kauko-ohjattavat miehittämättömät pienoiskopterit) testaukseen, tarvittavan ekosysteemin rakentamiseen sekä potentiaalisiin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin Kymenlaaksossa.

Tilaisuuden avasivat Kymenlaakson maakuntajohtaja Jaakko Mikkola ja kansainvälisten asioiden päällikkö Petri Tolmunen, jotka toivat esiin eurooppalaisen yhteistyön merkitystä aluekehittämisen ja kasvun edistäjänä. Tilaisuus keräsi paikalle reilu 50 kansainvälistä asiantuntijaa mm. Euroopan komissiosta ja parlamentista sekä Euroopan eri alueiden edustustoista.

Lisätietoja:

Mika Lammi, p: 020 615 6624, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Patrick Halford, p: 040 770 8354, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.