Maakunnan kehityksen kärjessä

Alueellinen digi-tukihanke Kymenlaaksossa

Kymenlaakso sai avustuksen digituen alueelliseen koordinointiin 8.11. Tavoitteena on taata digituen saatavuus Kymenlaaksossa niiden henkilöiden auttamiseksi, jotka eivät osaa tai pysty käyttämään digitaalisia palveluita.

Digituki on digitaalisen viranomaisasioinnin, palvelun ja älylaitteen käytön tukea, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta käyttämään älylaitteita ja asioimaan itsenäisesti ja turvallisesti sekä ymmärtämään yleisiä digitaalisten palvelujen periaatteita.  

Digitukea on monenlaista. Se voi olla lähitukea (esimerkiksi asiointipisteet, vertaistuki ja kotiin vietävä tuki) , etätukea (esimerkiksi chat, puhelin- tai videotuki) ja koulutusta (esimerkiksi online-koulutukset, kansalaisopistot ja videot).

Digituen tarvitsijoita voidaan jakaa eri ryhmiin aina itsepalvelupisteiden käyttäjistä toisen puolesta asiointiin. Vaativampaa tukea tarvitsevien kohdalla järjestöjen ja vertaistuen merkitys kasvaa.  

Alueellisen koordinoijan tehtävänä on alueen digituen tarpeen ja tarjonnan kartoittaminen, digituen verkoston kokoaminen, digituen saatavuuden ja tarjonnan kehittäminen yhdessä alueen eri toimijoiden kanssa, digituen tunnettavuuden kehittäminen ja aktiivinen viestintä alueen digituesta sitä tarvitseville.

Hanke on lokakuun 2020 loppuun. Lisätiedot: Katariina Terävä, p. 044 – 554 9874, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Uutiskirje Marraskuu 2019

Liiton uutiskirjeestä löydät lyhyesti ja nopeasti tärkeimmät uutisemme ja linkkejä lisätietoihin.

Marraskuun 2019 uutiskirjeessä mm.

  • Liiton uusien tilojen sijainnista ja muuton aikataulusta
  • Maakuntahallituksen näkemyksistä MRL:n muutosehdotuksiin
  • EAKR-rahoituksen hakukierroksesta
  • Kymenlaakson koulutus- ja osaamistarpeiden ennakoinnista tehdystä julkaisusta
  • Asiaa Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 tiekartasta
  • Kymenlaakson maakuntakaava 2040 ehdotuksesta sekä
  • Liiton tulevan vuoden talousarviosta

    SIIRRY UUTISKIRJEESEEN!
Toimintamme kautta toteutamme Kymenlaakson visiota 2040,
" Kymenlaakson on elinvoimainen ja ekotehokas asuin -,  harrastus- ja liiketoimintaympäristö."

Tavoitteenamme on hiilineutraali maakunta 2040.

 

 

 

 
 

Kymenlaakson liikkumistutkimus 2019 - pyöräilyn osuus odotettua korkeampi

Kymenlaaksossa toteutettiin vuoden 2019 aikana ensimmäistä kertaa maakunnallinen liikkumistutkimus yhteistyössä Kymenlaakson liiton, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja kuntien kesken. Kyseessä oli kevennetty menetelmä valtakunnallisesta henkilöliikennetutkimuksesta (HLT).

Kaikista maakunnan matkoista kuljetaan 15 % kävellen ja 17 % polkupyörällä (vrt. HLT koko maa kävely 22 % ja pyöräily 8 %). Autolla liikutaan koko maan tapaisesti 61 % osuudella. Kävelyn ja pyöräilyn yhteenlaskettu osuus osoittautui korkeimmaksi Kotkassa (34 %) ja luku on maakunnankin tasolla 32 %. Hieman yli puolet (52 %) maakunnassa tehtävistä matkoista on enintään 5 km pituisia, mikä vastaa koko maan lukua. Juuri näihin matkoihin liittyy eniten potentiaalia kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattamiseen. Kunnan keskusta-alueella (enintään 1 km keskustasta) asuvat tekevät kuitenkin 51 % matkoista henkilöautolla.

Vastaajat olivat tyytyväisimpiä kävelyn (yleisarvosana 3,6/5) ja henkilöautoliikenteen (yleisarvosana 3,4/5) olosuhteisiin. Tyytymättömimpiä oltiin joukkoliikenteen (yleisarvosana 3,0/5) ja pyöräilyn (yleisarvosana 3,3/5) olosuhteisiin.

Henkilöautoliikenteen kehittämistä piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä 58 % vastaajista, kun taas pyöräilyn/jalankulun osalta vastaava luku oli 54 % ja joukkoliikenteen osalta 50 %.

Tutkimus tehtiin posti- ja nettikyselyn yhdistelmänä, joka toimittiin 10 000 satunnaiselle kymenlaaksolaiselle ikähaarukassa 7–85 vuotta. Tutkimuspäiväksi osoitettiin se, jona tutkimushenkilö vastaanotti saatekirjeen. Ajankohtana oli toukokuun loppu. Vastauksia saatiin koko alueelta 1744 ja vastausprosentiksi muodostui 17,4. Tulokset laajennettiin seuduittain iän ja sukupuolen mukaan.

Tutkimustuloksiin voit tutustua tarkemmin ja kunnittain alla olevien linkkien kautta:

Koko maakunnan tulokset

Kotkan tulokset

Kouvolan tulokset

Haminan tulokset

Muu Kymenlaakso (Iitti, Pyhtää, Virolahti, Miehikkälä)

(Sivu päivitetty 21.10.2019)

 

Kymenlaakso mukana laulumaratonilla

Kultaisen laulukirjan kannesta kanteen laulumaraton järjestettiin Hämeenlinnassa 12.-13.10.2019. Kymenlaaksoa tapahtumassa edusti Kymijoki-kvintetti, Antti Koivisto, Heidi Adamsson-Aalto, Päivi Naski-Koivisto, Ulla Ohtamaa sekä Väino Rehvonen. 
Lauantain aikana laulettiin mm. kaikki Kultaisessa laulukirjassa olevat maakuntalaulut. Erikokoiset kuorot toimivat esilaulajina, kukin oman maakuntansa maakuntalauluun. Tapahtumaan osallitui yhteensä 1972 laulajaa ja 574 esilaulajaa kahden päivän aikana.

Kaiken kaikkiaan kahden päivän aikana laulettiin 400 laulua.Lauantaina maraton jatkui tauotta klo 12.00 aina keskiyöhön asti. Sunnuntaina laulu jatkui taas puolilta päivin, urakan huipentuessa klo 18.30 Finlandiaan Hämeenlinnan Mieskuoron laulamana.

Tapahtuman pääjärjestäjä oli Hämeenlinnan Sibelius -seura yhdessä Kulttuurikaaren ja
Hämeenlinnan kaupungin kanssa.

Kymenlaakson liitto kiittää lämpimästi Kymijoki-kvintettiä maakunnan edustamisesta!


Kymijoki-kvintetti; oik.  Antti Koivisto, Heidi Adamsson-Aalto, Päivi Naski-Koivisto, Ulla Ohtamaa sekä Väino Rehvonen.