Maakunnan kehityksen kärjessä

Millaista ympäristö- ja ilmastoasioihin liittyvää neuvontaa, koulutusta tai tietoa Kymenlaaksossa tarvitaan? Vastaa kyselyyn 31.5.2020 mennessä

Millaista neuvontaa, koulutusta tai tietoa Kymenlaaksossa tarvitaan, jotta maakunnan asukkaiden ja toimijoiden, kuten yritysten, ympäristöosaaminen olisi vahvaa? Millainen tieto ja neuvonta tukevat parhaiten sitä, että ilmasto- ja ympäristötavoitteet näkyvät käytännön toimenpiteinä töissä ja arkielämässä?

Vastaa kyselyyn tästä.

Kysely on suunnattu kaikille Kymenlaakson asukkaille ja yrityksille sekä muille organisaatioille. Lapsille ja nuorille sekä heidän parissaan työskenteleville lähetetään erillinen kysely syksyllä 2020. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategian päivittämisessä. Vastausaika on 2.5.-31.5.2020.

Suuri kiitos vastauksistasi!

Lisätietoja:


https://www.kymenlaakso.fi/aluesuunnittelu/ymparisto-ja-luonnonvarat/kymenlaakson-ymparistokasvatusverkosto

Anna-Riikka Karhunen, Kymenlaakson liitto, p. 044 747 8503

Sirpa Skippari, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, p. 029 502 9287

Kohti aktiivista datan hyödyntämistä kansalaisten ehdoilla

digiloikan edistäminen on Euroopan komission keskeinen painopistealue. Datan merkitys kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa, huippututkimuksesta arkipäiväiseen elämään, on kasvanut vauhdilla.  Datan hyödyntämiseen tarvitaan aktiivisempi ote, joka hyödyttää kansalaisia ja tapahtuu heidän ehdoillaan.

Helsinki EU Officen ylläpitäjien yhteistyönä valmisteltu kannanotto esittelee näkökulmia digitaalisen siirtymän haasteisiin kohti datavetoisempaa yhteiskuntaa. Datan hyödyntämiseen tarvitaan proaktiivisempi ote, joka hyödyttää kansalaisia ja on tehty heidän ehdoillaan. Kymenlaakson Liitto on yksi Helsinki EU Officen ylläpitäjäorganisaatio ja kannanoton allekirjoittaja.

Datan entistä tehokkaampi ja innovatiivisempi käyttö vaatii eri yhteiskunnan toimijoiden (julkinen, yritykset, tki-toimijat, kolmas sektori) läheistä yhteistyötä. Eri lähteistä tulevan datan hyödyntäminen uusien teknologioiden avulla voi poikia muun muassa entistä paremmin kohdennettuja julkisia palveluja, kuten helpottaa sosiaali- ja terveysongelmien ennaltaehkäisyä sekä antaa työkaluja ympäristöongelmien ja kestävämmän yhteiskunnan rakentamiseen.
 
Uudet teknologiat avaavat mahdollisuuksia myös entistä räätälöidymmille palveluille, jotka voisivat tuoda merkittäviä hyötyjä yksilöille itselleen ja myös yhteisen hyvän näkökulmasta.  Tällä hetkellä EU:n toimet rajautuvat lähes kategorisesti anonyymin datan käyttöön. Paperissa pyydetään EU:ta tutkimaan, miten henkilökohtaista dataa voitaisiin käyttää siten, että yksityisyyteen ja datan eettiseen käyttöön liittyvät näkökohdat voidaan huomioida.

Digitaalinen siirtymä ja sen hyödyt voidaan saavuttaa vain luottamusta rakentamalla ja kansalaisten digitaalisia taitoja vahvistamalla. Datavetoisessa yhteiskunnassa kansalaiset on nähtävä aktiivisina toimijoina ja ratkaisuja on kehitettävä ihmisten ehdoilla. 

Koko englanninkielinen kannanoton voi lukea tästä linkistä.           

#EUDigitalTransformation #EUDataStrategy

Julkaistu 5.5.2020

Tavoitteena hiilineutraali Kymenlaakso-esite luettavissa nyt

 

 

Kymenlaaksolla on tavoitteena olla hiilineutraali maakunta. Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa maakunnan vuotuiset kasvihuonekaasupäästöt ovat enintään yhtä suuret kuin hiilinielut.

Maakunnan päättäjät hyväksyivät 2019 Hiilineutraali Kymenlaakso tiekartan, johon on kirjattu tärkeimmät toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi. Kymenlaakso kuuluu myös HINKU-verkostoon.

Kymenlaakso on kierto- ja biotalousratkaisujen edelläkävijä. Maakunnassa on erityisen vahvaa metsä- ja paperiteollisuuden sekä jäte- ja kierrätysalan bio- ja kiertotalousosaamista. Kymenlaakson uusiutuvan energian osuus on 65 %. Tästä suurin osa on metsäteollisuuden sivuvirtoja ja muita puupohjaisia polttoaineita. Lisäksi maakunnassa tuotetaan vesivoimaa ja biokaasua. Kymenlaakso on lisäksi Suomen parasta aluetta maalämmön potentiaalin kannalta. Myös aurinkoenergian osuus kasvaa jatkuvasti.

Kymenlaaksossa on tiedostettu myös asennekasvatuksen tärkeys. Yhteistyö tulosten saavuttamiseksi eri toimijoiden välillä on keskeisessä roolissa.

Lue muista Kymenlaakson kannalta tärkeistä toimenpiteistä, kuten henkilöliikenteen kehittämisen tarpeista ilmastoystävällisempään suuntaan sekä hiilinielujen osuuden kasvattamisesta tästä.

Hiilineutraalius ei tarkoita pelkästään velvoitteita ja luopumista! Se tarjoaa myös uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia ja tilaisuuden erottua edelläkävijänä myös kansainvälisesti.

Mennään yhdessä kohti hiilineutraalia Kymenlaaksoa!

 

Lisätietoja:

Ympäristösuunnittelija Anna-Riikka Karhunen, p. 044 747 8503, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

#hiilineutraaliKymenlaakso

Lisää aiheestä voit lukea täältä!

Kehitä tai jaa taitojasi Digitukiviikolla 4.-8.5.

4. - 8.5. vietetään kaikille avointa virtuaalista digitukiviikkoa. Koronarajoitukset vauhdittivat suomalaisten siirtymistä digitaaliseen vuorovaikutukseen. Viikon aikana tarjotaan kaikille vinkkejä sähköiseen asiointiin ja digitaalisten palveluiden käyttöön.

Digitaitojen hallitseminen on yksi keino lisätä kansalaisten yhdenvertaisuutta ja hyvintointia. Digitukiviikon aikana haastamme kaikki auttamaan korona-arjen eristämiä läheisiämme oman kyvyn mukaan!  

Osallistu kaikille avoimeen Facebook-tapahtumaan klikkaamalla tästä!

Facebook-tapahtuma on koko kampanjan kotisivu. Tapahtumasivulle kootaan DVV:n digitukiverkoston vinkkejä, ja siellä kuka tahansa voi keskustella, kysyä ja jakaa omia vinkkejään. Tapahtuma on avoin kaikille – niin apua tarvitseville kuin sen tarjoajille.

Yritykset ja yhteisöt 

Digitukiviikolla rohkaistaan myös yrityksiä ja yhteisöjä antamaan digitukea, mm. tarjoamalla etäneuvontaa, virtuaaliopastusta tai antamalla helppoja vinkkejä digitaalisten palveluiden käyttöön. 

Kaikki mukaan

Digitukiviikon idea on lisätä omaa osaamista, jakaa osaamista ja opastaa, osallistua ja tarjota vinkkejä. Olitpa sitten kansalainen, yrityksen tai yhteisön edustaja löydät paljon osallistumisidetoita klikkaamalla Digitukiviikon tapahtumasivuille tästä.

Digitaidot ovat uusi kansalaistaito!

Kymenlaakson Digituki-hanke,
Projektipäällikkö
Katariina Terävä
gsm. +358 44 554 9874 

ELY-keskusten koronarahoituksen jakautuminen

ELY-keskukset julkaisevat koronarahoituspäätöksiä mm. toimialoittain jatkuvasti, hakemusten käsittelyn edetessä. Päivittyviä tietoja voi seurata ELY-keskuksen sivulta.

Koronarahoituksen haku- ja päätösmäärät 28.4.2020 klo 15 mennessä:


Kaakkois-Suomen ELY-keskuksella on myös omat yrityksille suunnatut Koronatieto -sivut poikkeustilanteessa, josta löytyy tietoa mistä, miten ja mihin yritystyypeittäin voi avustusta hakea.
Tietoa yrityksille koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa (Kaakkois-Suomi)