Maakunnan kehityksen kärjessä

Kymenlaakson EAKR-hakuinfo 7.11.2018

Kuluvan ohjelmakauden viimeisiä suurempia hakuja – nyt kannattaa olla mukana!

Seuraava Etelä-Suomen EAKR-hakukierros avataan 29.10. Kukin Etelä-Suomen maakunta järjestää oman infotilaisuutensa tulevasta EAKR-hausta marraskuussa. Hakuinfossa kerrotaan maakunnan painotuksista ja teemoista.

Olet tervetullut Kymenlaakson infotilaisuuteen!

Hakuinfo järjestetään keskiviikkona 7.11.2018 klo 10-12 Merikeskus Vellamossa, Kotkassa. Ilmoittaudu tilaisuuteen täällä 31.10.2018 mennessä.

Lisätietoa muiden alueiden hakuinfoista.

Smart-up BSR Tallinn Innovation Camp 2018

Smart Sustainable Cities in Baltic Sea Region

come get inspired | come learn | come get smarter
September 17-19, 2018, Tallinn, Estonia
How can a city become smarter? What makes places attractive to global talent? How to improve public space and reduce segregation? Cursor Oy is joining Smart-up BSR Tallinn Innovation Camp to co-create solutions for implementing regional smart specialisation strategies and tackle different development challenges in Baltic Sea Region.

The world is experiencing growing urbanization. At the same time, the population in Europe is ageing, which means that countries, regions and cities in Europe must compete for global talent if they want to remain competitive on the global scale. Cities in Europe are also often facing the segregation of minority groups and people with lower socio-economic backgrounds to outdated “dormitory” districts, where the overall living environment is dull and often perceived as dangerous.

Smart-up BSR Tallinn Innovation Camp, organized by the City of Tallinn together with Aalto University, brings together close to 100 participants from Baltic Sea Region to innovate around the topics of sustainable smart city, digitalisation, public engagement and co-creation.

Inspired by prominent smart city experts from Estonia and Finland, BSR representatives from cities, regional development organizations, academia and NGOs concerned with making cities both “smarter” and more livable will work around three major challenges:

1) How to increase citizen participation and promote co-creation to improve the living environment and quality of life? 2) How to smarten up the region? 3) How to make the city digital with the help of artificial intelligence and co-creation?

Coordinated by professor Taina Tukiainen at Aalto University, Smart-up BSR is a project that builds a continuous engagement process for cities in the Baltic Sea Region to tackle their societal and development challenges in collaboration with different stakeholders and across the geographical borders in a series of innovation camps.

Tallinn Innovation Camp agenda and programme: https://smartup-bsr.eu/tallinn/

To learn about Innovation Camp outputs and Smart-Up BSR project visit: http://smartup-bsr.eu

For information in English please contact: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

For more information in Finnish please contact: Marja Holopainen, 040 190 2514, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 luonnosaineisto nähtävillä 27.8.-7.10.2018.

Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 luonnos on  nähtävillä 27.8.-7.10.2018.

Kymenlaakson maakuntahallitus on kokouksessaan 13.8.2018 päättänyt asettaa Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 kaavaluonnosaineiston julkisesti nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 62 § mukaisesti. Käsillä oleva maakuntakaava on ns. kokonaismaakuntakaava, joka sisältää maakunnan kokonaisuudessaan, ja jossa käsitellään kaikki maakuntakaavan osa-alueet. Tullessaan lainvoimaiseksi kokonaismaakuntakaava kumoaa aiemmat vaihemaakuntakaavat.

Maakuntakaavan tärkein tehtävä on yhteensovittaa erilaiset alueiden käytön tarpeet ja edistää kestävää kehitystä. Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavan keskeisenä tavoitteena on luoda edellytykset hyvälle elin- ja toimintaympäristölle ja sitä kautta vahvistaa Kymenlaakson kilpailukykyä. Maakuntakaavalla kehitetään sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta vastuullista yhdyskuntarakennetta sekä tuetaan luonnonvarojen kestävää käyttöä ja yhdyskuntarakenteen ekotehokkuutta. Avainteemoja ovat mm. Kymenlaakson yhdyskunta- ja taajamarakenne, sini-viherrakenne sekä elinkeinoelämän tarpeet. Parhaimmillaan toimiva maakuntakaava näkyy palveluiden saatavuutena, liikenteen sujuvuutena ja luonnon hyvinvointina.

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä maakuntakaavaluonnoksesta ja valmisteluaineistosta nähtävilläoloaikana (MRA 30 §). Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 7.10.2018 mennessä Kymenlaakson maakuntahallitukselle osoitettuna sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai postitse/ tuotuna osoitteella Kymenlaakson Liitto, Karhulantie 36 B, PL 35, 48601 Kotka. 

Kaavaluonnos sekä siihen liittyvä valmisteluaineisto on nähtävillä 27.8.-7.10.2018 välisen ajan Kymenlaakson Liiton toimistossa (Karhulantie 36 B, Kotka) ma-pe klo 9-15 sekä Kymenlaakson kaupunkien ja kuntien virastoissa niiden aukioloaikoina. Aineisto on lisäksi nähtävillä Kymenlaakson Liiton kotisivuilla osoitteessa www.kymenlaakso.fi .Kymenlaakson Liiton uutiskirje 5/2018

  • Kymenlaakson maakuntahallitus päätti useiden hankkeiden osarahoituksesta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta.
  • Alueelliset innovaatiot ja kokeilut, AIKO -rahoitusta on myönnetty vuonna 2018 neljälle hankkeelle
  • Maakuntahallitus asetti Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 luonnoksen nähtäville
  • Kymenlaakso 360 -palvelu on julkaistu
  • Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartan laatiminen käynnistyy

Lue lisää: