Maakunnan kehityksen kärjessä

Kymenlaakson Liitto sai yhteistyöllä läpi uudet juna-aikataulut – tuloksena merkittäviä parannuksia

Kymenlaakso valittiin syksyllä 2018 yhdeksi liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) alueellisen junaliikenteen pilottialueeksi. LVM, Väylävirasto ja VR ovat käyneet sen jälkeen jatkoneuvotteluja pilottialueiden kanssa liittyen uuden osto- ja velvoiteliikennesopimuksen valmisteluun, jonka puitteissa pilotti toteutetaan. Neuvotteluissa on ollut Kymenlaakson liitto yhdessä Kotkan ja Kouvolan kaupunkien kanssa.

LVM ja VR-Yhtymä Oy ovat sopineet 28.3.2019 uudesta osto- ja velvoiteliikenteen kokonaisuudesta. Kymenlaaksolle tämä tarkoittaa Kouvola–Kotka -yhteysvälille neljää päivittäistä lisävuoroa ja nykyisin vain arkisin kulkevat junavuorot laajennetaan kattamaan viikonloput. Lisävuorot lähtevät Kouvolasta klo 9 ja 20.37 sekä Kotkan satamasta klo 12 ja 22.15. Tämä on erittäin merkittävä parannus Kymenlaakson lähiliikenteelle. Maakunnassa on ollut vahva yhteinen tahtotila kehittää Kotkan ja Kouvolan välistä liikennettä toimivammaksi ja nyt se saatiin aikaiseksi yhteisellä näkemyksellä. Lisäksi neuvotteluiden myötä saatiin palautettua myöhäinen iltajunayhteys Helsinki 23.55 - Kouvola 1.40.

Aikataulusuunnittelun lähtökohtana on ollut erityisesti työmatkaliikenteen ja iltaliikenteen parantaminen. Työmatkalaisia varten iltapäivän lähdöt on siirretty lähtemään tasatuntien jälkeen, esim. Kouvolasta 16.18. Myös vaihtoyhteydet on huomioitu osana suunnittelua. Uuden velvoitepäätöksen ja ostoliikennesopimuskauden mukainen liikenne alkoi edellisen velvoitepäätöksen päättyessä ja aikataulukauden vaihtuessa 15.12.2019. Uudet aikataulut ovat voimassa 31.12.2020 asti, jonka jälkeen jatko-optiolla on mahdollista jatkaa sopimusta 19.6.2022 saakka. Se edellyttää riittävästi käyttäjiä uusille vuoroille. Junaliikenteen käyttäjämäärien lisäämisellä edistetään myös Kymenlaakson tavoitetta olla hiilineutraali maakunta vuoteen 2035 mennessä. Suunta on lupaava, sillä vuonna 2019 matkustajamäärä lisääntyi 16 % edellisvuodesta ja tehtyjä henkilömatkoja oli 127 600.

Jatkossa pyritään edistämään lippuyhteistyötä yhdessä VR:n kanssa siten, että samalla lipulla voisi käyttää sekä paikallisbusseja että junaa. Myös toimiva liityntäliikenne ja matkaketjujen muodostuminen osana kokonaisuutta vaativat kehittämistä.

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote asiasta

Lataa virallinen Kymenlaakson junapilotin esite tästä!


Lisätietoja:
Kymenlaakson Liitto, maakuntasuunnittelija Matti Konttinen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 044 747 8514

(Sivu päivitetty 31.1.2020)

Kymenlaakso mukana kehittämässä digitaalisia B2B - kaupankäynnin mahdollisuuksia

 

On arvioitu, että vuonna 2020 B2B-sähköinen kaupankäynti EU:ssa tulee olemaan kaksi kertaa suurempi kuin B2C:n myynti, mikä osoittaa, että pk-yrityksille on valtavasti käyttämätöntä potentiaalia EU:n alueella. On vaarana, että edelläkävijät vievät markkinan, sillä useimmat pk-yritykset eivät ole ottaneet edes ensimmäistä askelta tähän suuntaan. B2B-sähköisen kaupankäynnin onnistuminen edellyttää panostusta yhtiön sisäisissä prosesseissa, sillä tämä voi lisätä liikevaihtoa dramaattisesti. Pk-yritysten sisäisten prosessien digitointi ja automatisointi on avainasemassa globaalin sähköisen kaupankäynnin kohottamiseen liittyvän vaatimuksen hallitsemiseksi ja ylläpitämiseksi samalla kun varmistetaan taloudellinen voitto.
Digitaalisen yhtenäismarkkinoiden luominen on yksi Euroopan komission kymmenestä ensisijaisesta tavoitteesta. Yleisenä tavoitteena on vähentää esteitä, sääntelyä tai muulla tavoin vapauttaa verkkomahdollisuuksia Euroopassa, jotta voidaan luoda rajattomat markkinat, joilla on yhdenmukaistettu lainsäädäntö ja säännöt. Euroopan komissio on todennut tämän jo toukokuussa 2015 järjestetyssä DSM-strategiassa, jonka tarkoituksena on poistaa keskeiset erot verkko- ja offline-maailmojen väliltä ja poistaa rajat ylittävän online-toiminnan esteet ja parantaa näin B2B-sähköistä kaupankäyntiä.

Future Ecom:n painottaa
- Poliittiset päättäjien ja kehitysyhtiöiden EU:n alueella, on ymmärrettävä pk-yritysten keskeiset esteet maailmanlaajuisen Internet-pohjaisen markkinan hyödyntämiseksi yleisesti ja erityisesti digitalisaation ja automaation tehostamisessa.
- Tämä tapahtuu vaihtamalla kokemuksia ja hyviä käytäntöjä 8 EU-maassa. Kymenlaaksosta hankkeessa ovat mukana Cursor Oy sekä Kymenlaakson Liitto. Hankkeeseen osallistuu partnereita Britanniasta, Tanskasta, Saksasta, Italiasta, Liettuasta, Portugalista ja Kreikasta.


Future Ecom project successfully kicked-off!

On the 15th and 16th January 2019, the kick-off meeting of the Future Ecom project took place at Coventry, UK, hosted by the coordinator – Coventry University Enterprises Ltd. The Future Ecom consortium is composed of nine partners from eight different EU regions in the UK, Germany, Portugal, Finland, Italy, Denmark, Greece and Lithuania.
During the first day the meeting started with a welcome message by the coordinator together with a presentation of the Future Ecom project goals. All partners followed with their introductory presentations including partners’ roles and expectations. The meeting continued with discussions about the Future Ecom six work packages (WP) and links between the thematic workshops. Finally, administrative issues including management and financial guidelines were presented to the partners.
The second day introduced the first theme of the project, WP1: Innovation and product/service development. Partners were presented UK national and regional initiatives supporting small and medium enterprises (SME), including e-commerce, to innovate. These presentations were followed by a disruptive innovation session utilising LEGO methodologies. The partners were asked to reflect on current regional practices and to build models of their ideal regional support. All partners shared their experiences and knowledge for 2 days and left the UK ready to take on the challenges ahead, kicking-off the Future Ecom activities in their respective regions. 

For more information on Future Ecom project please contact Marja Holopainen, Project manager, Cursor Oy, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 040 190 2514

 

Kymenlaakson tulevaisuusskenaariot - Kerro mielipiteesi

Kymenlaakson Liitto on käynnistänyt maakuntastrategiatyön tulevaisuustarkastelulla ja skenaarioiden laadinnalla. Edellinen laajempi tulevaisuustarkastelu on tehty Kymenlaakson maakuntaohjelman 2014-2017 laadinnan yhteydessä. Strategian laadinnassa hyödynnetään Kymenlaaksosta jo olemassa olevia selvityksiä, ennakointitietoa, riskianalyysejä sekä huomioidaan kansallisia ja kansainvälisiä toimintaympäristön muuttujia, ajureita sekä globaaleja megatrendejä.

Voit kommentoida Kymenlaakson skenaarioita tästä linkistä.

Varsinaiset skenaariot oval liitteenä alla.

Toimintaympäristöanalyysityö koostuu työpajoista ja Kymenlaaksolle tärkeiden alojen asiantuntijahaastatteluista. Työpajat sisältävät skenaarioiden kehitysvaiheiden työstämistä ja vaikutusten analysointia. Erityisesti Kymenlaakson kannalta keskeisiä skenaarioiden vaikutuksia varten laaditaan varautumissuunnitelmat. Työhön osallistetaan Kymenlaakson eri toimijat mahdollisimman laajasti.

Projekti on aloitettu marraskuussa 2018 ja se valmistuu helmikuussa 2019. Työ tehdään yhdessä Capful Oy:n kanssa.

Lisätietoa strategiatyöstä
 
Muutosjohtaja Jussi Lehtinen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Attachments:
Download this file (Kymenlaakson skenaariot julk 1_19.pdf)KL SKENAARIOT[ ]750 kB

Kymenlaakson Liiton uutiskirje 1 / 2019

  • Etelä-Suomen EAKR-ideahakuun annettu palautteet
  • Kymenlaakso valittiin mukaan alueellisen junaliikenteen pilottien jatkosuunnitteluun
  • Maakuntahallitus antoi vastineet maakuntakaavaluonnoksesta jätettyihin lausuntoihin
  • Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartan laatiminen käynnissä

Lue lisää