Maakunnan kehityksen kärjessä
  • Etusivu
  • Ajankohtaista
  • Kymenlaakso, Finland, Exploring a Blockchain Technologies and Regional Drone Experiments for Industry 4.0

Kymenlaakson Liiton uutiskirje 1 / 2019

  • Etelä-Suomen EAKR-ideahakuun annettu palautteet
  • Kymenlaakso valittiin mukaan alueellisen junaliikenteen pilottien jatkosuunnitteluun
  • Maakuntahallitus antoi vastineet maakuntakaavaluonnoksesta jätettyihin lausuntoihin
  • Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartan laatiminen käynnissä

Lue lisää

Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartta

Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii välittömiä toimia myös Kymenlaaksossa. Kymenlaakson maakuntaohjelman tavoitteena on, että Kymenlaakso on hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä. Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi laaditaan tiekartta vuoden 2019 aikana.

Tiekartassa esitetään eri sektoreiden (mm. teollisuuden, energiankulutuksen ja -tuotannon, liikenteen, jätehuollon sekä maatalouden) parhaimmat ja kustannustehokkaimmat päästöjä vähentävät toimenpiteet ja arvioidaan Kymenlaakson kasvihuonekaasupäästöjen kehitys sek-toreittain ja kunnittain vuodesta 1990 vuoteen 2040. Lisäksi tiekartassa selvitetään maakunnan materiaalivirtoja sekä hiilinieluja ja -varastoja.  

Kymenlaakson kasvihuonekaasupäästöt ovat jo tietyillä sektoreilla laskusuunnassa: esimerkiksi uusiutuvan energian osuus on korkea, ja teollisuuden päästöt ovat laskeneet merkittävästi. Bio- ja kiertotalouden edistämishankkeita on runsaasti, ja useilla yrityksillä ja kunnilla on omat ympäristöjärjestelmänsä ja -ohjelmansa. Haasteitakin riittää, sillä esimerkiksi liikenteen päästöt eivät ole laskeneet, ja luonnon monimuotoisuus köyhtyy Kymenlaaksossakin.

Hiilineutraaliustavoite saavutetaan, jos vuosittaisia päästöjä vähennetään 80 % vuoden 1990 tasosta ja loput 20 % kompensoidaan. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan mukaan kaikki sidosryhmät viranomaisista yrityksiin, järjestöihin, päättäjiin ja asukkaisiin. Maaliskuussa 2019 järjestetään sidosryhmätyöpajoja eri teemoista, huhtikuussa julkaistaan asukkaille suunnattu kysely, ja kesäkuussa järjestetään maakuntavaltuuston seminaari.

Tiekarttatyötä johtaa Kymenlaakson Liitto, ja konsulttina toimii Ramboll Oy. Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartta korvaa valmistuessaan Kymenlaakson Ilmasto- ja energiastrategian 2011-2020.

Lisätietoja:

-    ympäristösuunnittelija Anna-Riikka Karhunen, p. 044 747 8503, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

-    Internet: https://www.kymenlaakso.fi/aluekehitys/hiilineutraali-kymenlaakso-2040

-    Twitter: #hiilineutraaliKymenlaakso

Smart-up Innovation Camp Potsdam 28.–30.11.2018

Experts on co-creation and innovation from the Baltic Sea Region gathered to deepen dialogue between science and local community at the Potsdam-Golm Science Park.
Brandenburg Ministry of Justice and for Europe and Consumer Protection, Potsdam-Golm Science Park and Aalto University organized the Brandenburg Innovation Camp to work on building active dialogue, inclusive innovation and blending of local knowledge systems to create the necessary momentum for tackling societal challenges. The camp is a part of the innovation camp series of the Smart-up BSR project led by Professor Taina Tukiainen of Aalto University.
The relationship between science and society has transformed greatly under the pressure of serious societal challenges. For example, the urgency to stop climate change calls for solu-tions, which fall beyond mere scientific and technologic factors, but rather depend on how well scientific reasoning and technological solutions are communicated, understood, accept-ed and enacted upon on a societal level. How is one to achieve such goals with institutional means on the regional level?
The Brandenburg Innovation Camp was aspiring to develop ideas on how science parks could promote interaction between businesses, civic society organizations and local community with the aim of addressing societal needs and promoting regional development.
On a higher level, the results of the camp will be utilised on the European-level helping to develop evidence-informed policy and decision-making.
More information about the Brandenburg Innovation Camp and the Smart-up BSR project: https://smartup-bsr.eu/brandenburg/
Marja Holopainen, 040 190 2514, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kymenlaakso, Finland, Exploring a Blockchain Technologies and Regional Drone Experiments for Industry 4.0

Kymenlaakso region, Finland, hosted a side event on Blockchain Technologies and Regional Drone Experiments on the European Week of Regions and Cities in Brussels on 10th of Oct.  The Event explored new blockchain based data SmartLog IoT logistics solution and drones and robotics experiments developed in the innovative Kymenlaakso area in the South-Eastern part of Finland and tested on the TEN-T corridors.

Keynote speaker Ms. Chiara Mazzone, Expert on Blockchain technologies and Innovations, from DG CONNECT, opened up the origin and coming development trends of blockchain technology on his opening speech.

The case presentation,  SmartLog IoT – efficient blockchain based data analytics for industry 4. was held by Mr. Mika Lammi, Head of IoT Business Development, from Kouvola Innovation Ltd. The project funded by Celtral Baltic programme studies the potential of using Blockchain Technology in logistic supply chain.

The other case focused on building regional drone technology competence through experiments, building up the ecosystem and potential of business opportunities. The case was presented by Mr. Patrick Halford, Director of Business Development from Redstone Aero Nordic.

Research has shown that solutions can save up to 3% of transaction cost per supplier and thus guarantee a significant reduction in transport spends.

The event was held on Helsinki EU-office, in Brussels. Mr. Jaakko Mikkola, The Regional Mayor of Kymenlaakso, opened the event by highlighting the importance of European cooperation as a catalyst for regional development and growth. The event gathered together over 50 international experts. The European Commission and Parliament and the Delegations from other European regions.

Case contacts:
Mika Lammi, T. +358 20 615 6624, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Patrick Halford, T. +358 40 770 8354, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 P.H

OSALLISUUSKYSELY KYMENLAAKSOLAISILLE

Uuden maakuntahallinnon tulee huomioida asukkaiden osallisuus- ja vuorovaikutusmahdollisuudet entistä laajemmin ja heillä tulisi olla paremmat mahdollisuudet vaikuttaa palvelujen laatuun ja asuinympäristönsä asioihin. Tätä toimintaa tukemaan maakunnalle laaditaan osallisuusohjelma, johon kootaan toimenpiteet osallisuuden lisäämiseksi.

Kyselyllä selvitetään, miten maakunnan asukkaat haluavat osallistua ja vaikuttaa Kymenlaaksossa ja millaiset asiat tukisivat näitä toimenpiteitä. Kyselyyn voi vastata osoitteessa https://my.surveypal.com/Kymenlaakson-osallisuuskysely tai paperilomakkeella Kymenlaakson kirjastoissa. Vastausaikaa on vuoden 2018 loppuun.

Lisätietoja: Osallisuus- ja vuorovaikutusasiantuntija Aija Matero,
p. 044 360 1638 aija.matero(a)kymenlaakso.fi

Kyselylomake