Maakunnan kehityksen kärjessä
  • Etusivu
  • Ajankohtaista
  • Kymenlaakso, Finland, Exploring a Blockchain Technologies and Regional Drone Experiments for Industry 4.0

Kymenlaakso valvoi etujaan EU:n tulevalle ohjelmakaudelle 2021-2027

Kymenlaakso osallistui viimeviikon lopulla CPMR:n 46. yleiskokoukseen Madeiralla. Suomalaisten maakuntien näkemykset kirjattiin kokouksen päätösasiakirjaan (Final Degleration). Kokouksen agendalla oli vahvasti EU:n tulevan ohjelmakauden linjaukset. ajankohta kannanotoille on ohjelmakauden valmistelun kannalta elintärkeä. 

Erityistä huolta osoitimme Euroopan komission aluepolitiikan linjauksiin, jonka mukaan rajat ylittävän yhteistyön ohjelmat yhdistettäisiin yleisemmäksi, kansainvälisen yhteistyön ja merialueiden ohjelmaksi. Yleiskokouksen päätöksellä järjestö päätti tukea nykyistä mallia rajat ylittävän yhteistyön ohjelmista. Kymenlaakso kuuluu alueena Keskisen Itämeren ohjelma-alueeseen (Central Baltic).  
Komission ehdotuksen riskinä on, että yhä harvemmat tahot pystyisivät hyödyntämään kaavaillun ohjelman rahoitusta. Itämeren alueen tärkeä tutkimus- ja kehittämistyö sekä kilpailukykyä ja hyvinvointia lisäävät uudet hankkeet jäisivät toteuttamatta.

Tähän asti Kymenlaakson hanketoteuttajat ovat hyödyntäneet ohjelmaa yrittäjyyskasvatuksen, koulutuksen, digitalisaation, liikenteen, meriliikenteen,  - turvallisuuden sekä meriympäristöä suojeleviin hankkeisiin. Em. hankkeiden kokonaisrahoitus ylsi edellisellä rahoituskaudella 33,8 milj. euroon. Meneillään olevien hankkeiden Kymenlaakson rahoituksen osuus on jo 3,8 milj. euroa. Ohjelman tarjoamasta rahoitusmahdollisuudesta halutaan jatkossakin pitää kiinni.

Edunvalvontatehtävät EU:n suuntaan kuuluvat Kymenlaakson Liiton tehtäviin. CPMR on Euroopan alueiden välinen yhteistyöjärjestö. Järjestö toimii vahvana vaikuttajana EU:n suuntaan jäsenalueidensa puolesta. Siihen kuuluu 160 aluetta Euroopan 28 maasta.
Kymenlaaksolla on tällä hetkellä järjestössä kaksi mandaattia. Maakuntahallituksen jäsen Sami Virtanen on nimetty Itämerikomission hallituksen varajäseneksi, sekä Kai Holmberg, joka jättää tehtävänsä tämän vuoden päätyttyä Itämerikomission liikennetyöryhmän monivuotisena puheenjohtajana.

Järjestön keskeisiä edunvalvontateemoja ovat meri- ja liikennekysymykset, aluekehitys, energiapolitiikka, tutkimustoiminta. Järjestöllä on käytettävänään huomattava asiantuntemus ja korkeatasoiset verkostot.

Lue lisää: https://cpmr.org/

P.H

Kymenlaaksolle näkyvyyttä teknologisilla avauksilla Brysselissä

Kymenlaakson Liitto isännöi ”Lohkoketjuteknologioita ja alueellisia drone-kokeiluja”-tilaisuuden Brysselissä, European Week of Regions and Cities-teemaviikolla. Tilaisuuden punaisena lankana oli digitaalinen murros ja teollisuus 4.0. Tilaisuus järjestettiin Helsinki EU-toimiston tiloissa, jonka kumppanina Kymenlaakson Liitto toimii.

Avauspuheenvuorossa Euroopan komission lohkoketjuteknologioiden ja innovaatioiden asiantuntija Chiara Mazzone mm. taustoitti lohkoketjuteknologian syntyhistoriaa sekä valotti komission näkökulmasta lohkoketjuteknologian kehityksen tulevia suuntaviivoja.

Ensimmäisessä alueellisessa puheenvuorossa tutustuttiin Kouvola Innovation Oy:n IoT-liiketoiminnan kehityspäällikkö Mika Lammin johdolla Interreg Central Baltic-ohjelman SmartLog-hankkeeseen ja lohkoketjuteknologian hyödyntämismahdollisuuksiin logistiikan toimitusketjuissa.

Toisessa alueellisessa esityksessä perehdyttiin RedStone Aero Oy:n pohjoismaiden liiketoiminnan kehitysjohtaja Patrick Halfordin johdolla drone-robotiikan (kauko-ohjattavat miehittämättömät pienoiskopterit) testaukseen, tarvittavan ekosysteemin rakentamiseen sekä potentiaalisiin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin Kymenlaaksossa.

Tilaisuuden avasivat Kymenlaakson maakuntajohtaja Jaakko Mikkola ja kansainvälisten asioiden päällikkö Petri Tolmunen, jotka toivat esiin eurooppalaisen yhteistyön merkitystä aluekehittämisen ja kasvun edistäjänä. Tilaisuus keräsi paikalle reilu 50 kansainvälistä asiantuntijaa mm. Euroopan komissiosta ja parlamentista sekä Euroopan eri alueiden edustustoista.

Lisätietoja:

Mika Lammi, p: 020 615 6624, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Patrick Halford, p: 040 770 8354, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Kymenlaakson EAKR-hakuinfo 7.11.2018

Kuluvan ohjelmakauden viimeisiä suurempia hakuja – nyt kannattaa olla mukana!

Seuraava Etelä-Suomen EAKR-hakukierros avataan 29.10. Kukin Etelä-Suomen maakunta järjestää oman infotilaisuutensa tulevasta EAKR-hausta marraskuussa. Hakuinfossa kerrotaan maakunnan painotuksista ja teemoista.

Olet tervetullut Kymenlaakson infotilaisuuteen!

Hakuinfo järjestetään keskiviikkona 7.11.2018 klo 10-12 Merikeskus Vellamossa, Kotkassa. Ilmoittaudu tilaisuuteen täällä 31.10.2018 mennessä.

Lisätietoa muiden alueiden hakuinfoista.

Smart-up BSR Tallinn Innovation Camp 2018

Smart Sustainable Cities in Baltic Sea Region

come get inspired | come learn | come get smarter
September 17-19, 2018, Tallinn, Estonia
How can a city become smarter? What makes places attractive to global talent? How to improve public space and reduce segregation? Cursor Oy is joining Smart-up BSR Tallinn Innovation Camp to co-create solutions for implementing regional smart specialisation strategies and tackle different development challenges in Baltic Sea Region.

The world is experiencing growing urbanization. At the same time, the population in Europe is ageing, which means that countries, regions and cities in Europe must compete for global talent if they want to remain competitive on the global scale. Cities in Europe are also often facing the segregation of minority groups and people with lower socio-economic backgrounds to outdated “dormitory” districts, where the overall living environment is dull and often perceived as dangerous.

Smart-up BSR Tallinn Innovation Camp, organized by the City of Tallinn together with Aalto University, brings together close to 100 participants from Baltic Sea Region to innovate around the topics of sustainable smart city, digitalisation, public engagement and co-creation.

Inspired by prominent smart city experts from Estonia and Finland, BSR representatives from cities, regional development organizations, academia and NGOs concerned with making cities both “smarter” and more livable will work around three major challenges:

1) How to increase citizen participation and promote co-creation to improve the living environment and quality of life? 2) How to smarten up the region? 3) How to make the city digital with the help of artificial intelligence and co-creation?

Coordinated by professor Taina Tukiainen at Aalto University, Smart-up BSR is a project that builds a continuous engagement process for cities in the Baltic Sea Region to tackle their societal and development challenges in collaboration with different stakeholders and across the geographical borders in a series of innovation camps.

Tallinn Innovation Camp agenda and programme: https://smartup-bsr.eu/tallinn/

To learn about Innovation Camp outputs and Smart-Up BSR project visit: http://smartup-bsr.eu

For information in English please contact: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

For more information in Finnish please contact: Marja Holopainen, 040 190 2514, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.