Maakunnan kehityksen kärjessä

Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 luonnosaineisto nähtävillä 27.8.-7.10.2018.

Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 luonnos on  nähtävillä 27.8.-7.10.2018.

Kymenlaakson maakuntahallitus on kokouksessaan 13.8.2018 päättänyt asettaa Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 kaavaluonnosaineiston julkisesti nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 62 § mukaisesti. Käsillä oleva maakuntakaava on ns. kokonaismaakuntakaava, joka sisältää maakunnan kokonaisuudessaan, ja jossa käsitellään kaikki maakuntakaavan osa-alueet. Tullessaan lainvoimaiseksi kokonaismaakuntakaava kumoaa aiemmat vaihemaakuntakaavat.

Maakuntakaavan tärkein tehtävä on yhteensovittaa erilaiset alueiden käytön tarpeet ja edistää kestävää kehitystä. Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavan keskeisenä tavoitteena on luoda edellytykset hyvälle elin- ja toimintaympäristölle ja sitä kautta vahvistaa Kymenlaakson kilpailukykyä. Maakuntakaavalla kehitetään sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta vastuullista yhdyskuntarakennetta sekä tuetaan luonnonvarojen kestävää käyttöä ja yhdyskuntarakenteen ekotehokkuutta. Avainteemoja ovat mm. Kymenlaakson yhdyskunta- ja taajamarakenne, sini-viherrakenne sekä elinkeinoelämän tarpeet. Parhaimmillaan toimiva maakuntakaava näkyy palveluiden saatavuutena, liikenteen sujuvuutena ja luonnon hyvinvointina.

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä maakuntakaavaluonnoksesta ja valmisteluaineistosta nähtävilläoloaikana (MRA 30 §). Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 7.10.2018 mennessä Kymenlaakson maakuntahallitukselle osoitettuna sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai postitse/ tuotuna osoitteella Kymenlaakson Liitto, Karhulantie 36 B, PL 35, 48601 Kotka. 

Kaavaluonnos sekä siihen liittyvä valmisteluaineisto on nähtävillä 27.8.-7.10.2018 välisen ajan Kymenlaakson Liiton toimistossa (Karhulantie 36 B, Kotka) ma-pe klo 9-15 sekä Kymenlaakson kaupunkien ja kuntien virastoissa niiden aukioloaikoina. Aineisto on lisäksi nähtävillä Kymenlaakson Liiton kotisivuilla osoitteessa www.kymenlaakso.fi .Kymenlaakson Liiton uutiskirje 5/2018

  • Kymenlaakson maakuntahallitus päätti useiden hankkeiden osarahoituksesta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta.
  • Alueelliset innovaatiot ja kokeilut, AIKO -rahoitusta on myönnetty vuonna 2018 neljälle hankkeelle
  • Maakuntahallitus asetti Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 luonnoksen nähtäville
  • Kymenlaakso 360 -palvelu on julkaistu
  • Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartan laatiminen käynnistyy

Lue lisää:

Laajakaistatukia haettavissa vuoden 2018 loppuun asti

LAAJAKAISTATUKILAIN MUUTOS TUO LISÄÄ AIKAA HANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN

Laajakaistahankkeiden rakentamista voi jatkaa 2020 loppuun saakka. Lisäaika koskee kaikkia käynnissä olevia ja uusia hankkeita. Tukihakemukset on kuitenkin edelleen tehtävä vuoden 2018 loppuun mennessä. Lisäksi Viestintäviraston päätökset voi jatkossa antaa tiedoksi sähköpostilla saantitodistuskirjeen sijaan.

Laajakaistatukilakiin tehdyt muutokset astuvat voimaan 1.8.2018.
Liikenne- ja viestintäministeriön uutinen lakimuutoksesta.

VALTIONTUKEA ON VIELÄ HYVIN JÄLJELLÄ UUSILLE HANKKEILLE

Nopea laajakaistahanke alkaa olla loppusuoralla. Vuoden loppuun asti voi jättää Viestintävirastoon hakemuksia uusista hankkeista. Kesäkuun lopussa tukea on vielä haettavissa 18,5 miljoonaa euroa.
Tukipotti hupenee nopeasti. Tänä vuonna tukea on myönnetty jo noin 6,7 miljoonaa ja maksettu noin 5,4 miljoonaa euroa. Hakemuksia on käsittelyssä noin 8,2 miljoonan euron arvosta.

Vuodesta 2011 lähtien hankkeessa on myönnetty valtiontukea noin 56,8 ja maksettu noin 39,7 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 lopussa valmistuneissa hankkeissa verkkoreittiä oli rakennettu yhteensä 20 000 kilometriä. Kuituliittymiä oli myyty 31 400 kpl ja näistä oli valmiiksi rakennettu 28 000 kpl.

Tarkista ajantasainen jäljellä olevan tuen määrä Viestintäviraston sivuilta
Lisää tietoa hankkeen etenemisestä Viestintäviraston nettisivuilta

 

Smart-up Innovation Camp Solving Grand Challenges

June 13-15, 2018, Palanga-Klaipeda, Lithuania

How to tackle grand societal challenges like climate change and healthy ageing via smart specialisation in Baltic Sea Region? How to promote circular economy? And how to attract relevant businesses inclusively?

Smart-Up BSR Mini-Camp in Palanga-Klaipeda, organized jointly by Aalto University, MITA Science Agency and Klaipeda Science And Technology Park, brings together a group of about 30 dynamic professionals from Baltic Sea harbor areas, universities, cities & municipalities to innovate solutions for grand societal challenges, sustainable port development and sustainable future in Baltic Region.

Klaipeda region opens up on its regional challenge to become a competitive and sustainable port – an important part of Lithuanian national economy. How to flexibly transform local maritime industries in tune with global digitization and automation trends? How to find its own niche and competitive advantage? How to reach stakeholder consensus locally and lobby on national level?

The Mini-Camp starts with a visit to Western Baltija Shipbuilding to get the insights on maritime industry development at Klaipeda region. Three working groups in Smart-Up BSR Mini-Camp will focus to explore the Klaipeda challenge, and the broader context of how to address grand societal challenges through smart specialization and inter-regional collaboration.

Stay tuned to learn about the outcomes of the Mini-Camp in Palanga-Klaipeda!
To learn more about Smart-Up BSR project: http://smartup-bsr.eu

Read more about Kymenlaakso RIS Strategy HERE!

Smart-up Innovation Camp etsii ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin

Ilmastonmuutos, terveenä ikääntyminen. Kuinka edistää kiertotaloutta? Miten ratkaista suuria yhteiskunnallisia haasteita Itämeren alueella, Älykkään erikoistumisen avulla? Miten houkutella mukaan keskeisiä yrityksiä?
Smart-Up BSR leiri Liettuassa, kokoaa yhteen noin 30 dynaamisen ammattilaisten joukkon Itämeren satamista, yliopistoista, kaupungeista ja kunnista,  ratkaisemaan suuria yhteiskunnallisia haasteita, kestävää satamien kehitystä ja kestävää tulevaisuutta Itämeren alueella.
Klaipedan alue avautuu alueellisesta haasteestaan ​​kilpailukykyiseksi ja kestävaksi satamaksi - merkittävä osa Liettuan kansantaloutta. Miten paikallisesti toimivia merenkulkualan teollisuudenaloja voidaan joustavasti mukauttaa maailmanlaajuisen digitointi- ja automaatiosuunnan suuntaan? Miten löytää oma markkinarako ja kilpailuetu? Miten päästä sidosryhmien yhteisymmärrykseen paikallisesti ja ajetaan kansallisella tasolla?

Mini-leiri alkaa vierailulla Western Baltija Shipbuildingssä, saadakseen tärkeaa tietoa merenkulun kehityksestä Klaipedan alueella.

Smart-Up BSR Mini-Campissa kolme työryhmää keskittyy tutkimaan Klaipedan haasteita ja laajempaa kontekstia.  Tarkoituksenaan saada vastauksia miten käsitellä suuria yhteiskunnallisia haasteita älykkään erikoistumisen ja alueiden välisen yhteistyön avulla. Leirin järjestävät Aalto-yliopisto, MITA-tiedeakatemia ja Klaipedan tiede- ja teknologiapuisto.

Pysy ajan tasalla tutustumalla Mini-leirin tuloksiin Palanga-Klaipedassa!