Maakunnan kehityksen kärjessä

Aluekehitys

Maakunnan liiton tehtävät on määritelty aluekehityslaissa. Liitto vastaa maakunnan yleisestä kehittämisestä ja toimii tällöin yhteistyössä valtion viranomaisten, alueen keskuskaupunkien ja muiden kuntien, yliopistojen ja korkeakoulujen sekä muiden alueiden kehittämiseen osallistuvien tahojen kanssa. Kehittämistoimet perustuvat maakunnan eri toimijoiden kanssa yhdessä luotuihin strategioihin ja ohjelmiin.

Kymenlaakson aluekehityksen tavoitteet määritellään nelivuosisessa maakuntaohjelmassa ja kahden vuoden välein laadittavassa maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa. Aluekehityksen keskeisemmät toteuttamisvälineet ovat kansalliset ja EU-ohjelmat, joita rahoitetaan valtion talousarviosta ja EU:n rakennerahastoista.

e-max.it: your social media marketing partner