Maakunnan kehityksen kärjessä

Taustaa

Kymenlaakson kasvihuonekaasupäästöt ovat jo tietyillä sektoreilla laskusuunnassa: esimerkiksi uusiutuvan energian osuus on korkea, ja teollisuuden päästöt ovat laskeneet merkittävästi. Bio- ja kiertotalouden edistämishankkeita on runsaasti, ja useilla yrityksillä ja kunnilla on omat ympäristöjärjestelmänsä ja -ohjelmansa. Haasteitakin riittää, sillä esimerkiksi liikenteen päästöt eivät ole laskeneet, ja luonnon monimuotoisuus köyhtyy Kymenlaaksossakin.

Kymenlaakson maakuntaohjelman yhtenä tavoitteena on hiilineutraali Kymenlaakso vuonna 2040. Hiilineutraaliustavoite saavutetaan, jos vuosittaisia päästöjä vähennetään 80 % vuoden 1990 tasosta ja loput 20 % kompensoidaan. Tiekartassa esitetään eri sektoreiden parhaimmat ja kustannustehokkaimmat päästöjä vähentävät toimenpiteet ja arvioidaan Kymenlaakson kasvihuonekaasupäästöjen kehitys sektoreittain ja kunnittain vuodesta 1990 vuoteen 2040. Lisäksi tiekartassa selvitetään maakunnan materiaalivirtoja sekä hiilinieluja ja -varastoja.

Tiekartan pohjaksi lasketaan maakunnan kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain ja kunnittain vuosien 1990-2017 ja 2018-2040 ajalta, arvioidaan hiilinielujen ja -varastojen kehittymistä vuosina 2018-2040 sekä arvioidaan laadittavan Hiilineutraali Kymenlaakso -tiekartan toimenpiteiden kasvihuonekaasupäästöjen vähennyspotentiaalia. Lisäksi kartoitetaan maakunnan materiaalivirtoja ja sivuvirtoja.

Sektorijako, jolle kasvihuonekaasupäästöt lasketaan:
 • Teollisuus
 • Pienteollisuus
 • Sähkö
 • Lämpö (sis. lämmityssähkö)
 • Maatalous
 • Liikenne:
  • Raskas liikenne
  • Henkilöliikenne
  • Transitoliikenne
  • Meriliikenne
 • Työkoneet
 • Jätehuolto
Tiekarttatyötä johtaa Kymenlaakson Liitto, ja konsulttina toimii Ramboll Oy. Työn ohjausryhmänä toimii Kymenlaakson ympäristöpoliittinen neuvottelukunta. Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartta korvaa valmistuessaan Kymenlaakson Ilmasto- ja energiastrategian 2011-2020.
e-max.it: your social media marketing partner