Maakunnan kehityksen kärjessä

Hiilineutraali Kymenlaakso -aineistoja

Hiilineutraali kymenlaakso -aineistoja 

ESITE

KIERTOTALOUSTYÖPAJA

Kymenlaaksossa 1/2020 järjestetty kansainvälinen kiertotaloustyöpaja, yhteenveto ja esitykset

hiilineutraali kymenlaakso -tiekartan valmistelu 2018-2019

nuorisovaltuustojen työpajAT

Kouvolan, Kotkan, Pyhtään ja Miehikkälän nuorisovaltuustoille järjestettiin Hiilineutraali Kymenlaakso -tiekartan laatimiseen liittyviä työpajoja, joihin osallistui yhteensä 39 nuorta. Työpajoissa kysyttiin nuorten mielipiteitä esim. siitä, millaisiin energia- ja liikennesektorin kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviin toimiin pitäisi panostaa, ja miten kouluissa ja opetuksissa tulisi näkyä ilmastonmuutos ja sen hillintä. Lisäksi kysyttiin, mikä on nuorten viesti päättäjille.

Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -nuorisovaltuustotyöpajojen kooste

asukaskysely

Kymenlaakson asukkailta kysyttiin, mitkä ovat tärkeimpiä ja hyväksyttävämpiä toimenpiteitä, joita on toteutettava hiilineutraalin maakunnan saavuttamiseksi. Kyselyssä oli esimerkkejä sellaisista kasvihuonekaasupäästöjä vähentävistä tai kompensoivista toimenpiteistä, joiden toteutumiseen maakunnassa voidaan suoraan vaikuttaa. Vastauksia saatiin yhteensä 136 kpl.

Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -asukaskyselyn kooste

sidosryhmätyöpajAT

Hiilineutraali Kymenlaakso -tiekartan sidosryhmätyöpajoja järjestettiin viisi kappaletta. Työpajojen teemat olivat: teollisuus, energia, liikenne, maa- ja metsätalous sekä ympäristökasvatus. Työpajoihin osallistui yli sata maakunnan asiantuntijaa.

Energia-, teollisuus-, liikenne- sekä maa-ja metsätaloustyöpajojen kooste

Ympäristökasvatus-työpajan kooste A: ryhmien esille nostamat tärkeimmät toimenpiteet

Ympäristökasvatus-työpajan kooste B: mitä jo nyt tehdään ja mitä vielä pitäisi tehdä, kaikki toimenpiteet

Tiekarttaluonnoksesta annetut lausunnot ja niiden vastineet (Kymenlaakson ympäristöpoliittinen neuvottelukunta)

Kymenlaakson ilmasto- ja ympäristöyhteistyön historiaa

Kymenlaaksossa on tehty jo pitkään yhteistyötä ilmasto- ja energiatavoitteiden toteuttamiseksi. Maakunnan kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet noin 40 % vuodesta 1990 vuoteen 2017. Esimerkiksi uusiutuvan energian osuus on korkea, ja teollisuuden päästöt ovat laskeneet merkittävästi. Bio- ja kiertotalouden edistämishankkeita on runsaasti, ja useilla yrityksillä, kunnilla ja muilla toimijoilla on kunnianhimoisia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteita. Haasteitakin riittää, sillä esimerkiksi liikenteen päästöt ovat merkittävät, ja luonnon monimuotoisuus köyhtyy Kymenlaaksossakin.

Kymenlaakson Ilmasto- ja energiastrategian seurantaraportti (2016)

Kymenlaakson Ilmasto- ja energiastrategia 2011-2020

e-max.it: your social media marketing partner