Maakunnan kehityksen kärjessä

Kymenlaakson ilmastotyön taustaa

Kymenlaaksossa on tehty jo pitkään yhteistyötä ilmasto- ja energiatavoitteiden toteuttamiseksi. Maakunnan kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet noin 40 % vuodesta 1990 vuoteen 2017. Esimerkiksi uusiutuvan energian osuus on korkea, ja teollisuuden päästöt ovat laskeneet merkittävästi. Bio- ja kiertotalouden edistämishankkeita on runsaasti, ja useilla yrityksillä, kunnilla ja muilla toimijoilla on kunnianhimoisia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteita. Haasteitakin riittää, sillä esimerkiksi liikenteen päästöt ovat merkittävät, ja luonnon monimuotoisuus köyhtyy Kymenlaaksossakin.

Kymenlaakson Ilmasto- ja energiastrategian 2011-2020 visio oli:

- Kymenlaaksossa on yhteinen tahtotila kehittää alueen ekotehokkuutta.
- Asukkaat, kunnat, yritykset ja muut organisaatiot toimivat vastuullisesti, toteuttaen ilmasto- ja energiastrategian tehtäviä omassa toiminnassaan.
- Uusiutuvia luonnonvaroja hyödynnetään tehokkaasti ja kestävästi.
- Maakunnassa on alan uusia työpaikkoja ja liiketoimintaa. Kymenlaakso on kestävän kehityksen osaaja- ja edelläkävijämaakunta.

Vuonna 2016 strategian tehtävistä noin kolmasosa oli toteutunut, ja noin puolet tehtävistä olivat työn alla. Tutustu strategiaan ja seurantaraporttiin:

Kymenlaakson Ilmasto- ja energiastrategia 2011-2020

Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartta korvaa valmistuessaan Kymenlaakson Ilmasto- ja energiastrategian 2011-2020.
e-max.it: your social media marketing partner