Maakunnan kehityksen kärjessä

Maakuntaohjelma 2022-2025

Maakuntaohjelman valmistelu vuosille 2022-2025

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 19.10.2020 käynnistää maakuntaohjelman valmistelun vuosille 2022-2025.  Osallistavassa prosessissa valmisteltava maakuntaohjelma sisältää alueen mahdollisuuksiin ja tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet ja kuvauksen keskeisistä toimenpiteistä niiden saavuttamiseksi. (Aluekehittämislaki (7/2014)).

Maakuntaohjelmien valmistelun yhteydessä päivitetään Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia EU:n ohjelmakautta 2021 – 2027 varten. Päivitetty strategia liitetään osaksi maakuntaohjelman kokonaisuutta.

Maakuntaohjelma valmistellaan laajassa yhteistyössä kuntien, valtion viranomaisten ja alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen sekä muiden vastaavien tahojen kanssa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maakuntaohjelman osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitetään, miten maakuntaohjelman laatimiseen voi osallistua, miten maakuntaohjelman laatimisesta saa tietoa, miten ja missä vaiheessa osalliset voivat esittää mielipiteensä sekä miten maakuntaohjelman ympäristö- ja sukupuolivaikutukset arvioidaan.

Maakuntaohjelman laadinnassa tavoitteena on avoin ja vuorovaikutteinen prosessi, joka edistää eri tahojen mahdollisuutta saada tietoa ja osallistua suunnitteluun sekä parantaa edellytyksiä sovittaa yhteen eri tavoitteita ja näkökantoja.

Maakunnan liitto tekee maakuntaohjelmasta ns. sova-lain (200/2005) mukaisen ympäristöarvioinnin. SOVA-laki mahdollistaa ympäristönäkökohtien huomioon ottamisen maakuntaohjelman valmistelun kaikissa vaiheissa. Maakunnan liitto selvittää ja arvioi maakuntaohjelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset ja laatii ympäristöselostuksen. Ympäristöselostus laaditaan osana muuta valmistelua ennen ohjelman hyväksymistä.

Kuulutus: Kymenlaakson maakuntaohjelman valmistelun aloittaminen sekä maakuntaohjelman osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maakuntaohjelman valmistelun lähtökohdat sekä ohjelman laatimisprosessiin ja arviointiin liittyvät asiat esitetään maakuntaohjelman osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS), joka on nähtävillä 8.11.-11.12.2020 välisenä aikana Kymenlaakson liiton verkkosivulla www.kymenlaakso.fi/aluekehitys/maakuntaohjelma/maakuntaohjelma-2022-2025.

Maakuntaohjelman valmistelua sekä sen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat mielipiteet voi antaa palautelomakkeella, toimittaa kirjallisesti osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai postitse Kymenlaakson liitto, Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola.

Kuulutus pdf-muodossa.

 

Lisätietoja:

maakuntaohjelman valmistelusta antaa aluekehityspäällikkö Riitta Kallström p. 050 368 3936  ja vaikutusten arvioinnista ympäristösuunnittelija Anna-Riikka Karhunen p. 044 747 8515

e-max.it: your social media marketing partner