Maakunnan kehityksen kärjessä

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoitteen EAKR- ja ESR-ohjelma 2007 - 2013

EU rahoittaa hankkeita rakennerahastoista, joita ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) sekä Euroopan sosiaalirahasto (ESR). EU:n rakennerahastot on tarkoitettu pienentämään eurooppalaisten alueiden kehityksessä syntyneitä eroja.

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoitteen EAKR-ohjelmassa on keskityttiin ensisijaisesti yritystoiminnan edistämiseen, innovaatio- ja osaamisrakenteisiin, saavutettavuuteen ja työpaikkojen luomiseen. Etelä-Suomen ohjelma-alueeseen kuuluvat Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakunnat.

ESR-ohjelmassa on keskityttiin tärkeimpien työvoima-, koulutus- ja elinkeinopolitiikan haasteisiin siten, että ESR-toimenpiteet täydentävät ja tuovat aitoa lisäarvoa kansalliseen toimintaan. Manner-Suomen ESR-ohjelmassa on valtakunnallinen ja alueellinen osio.

Lisätietoja EAKR- ja ESR -ohjelmista www.rakennerahastot.fi

Rahoitetut hankkeet ohjelmakaudelta 2007-2013 löytyvät Rakennerahastotietopalvelusta

Liiton yhteyshenkilöt:

Aluekehitysjohtaja Jussi Lehtinen gsm +358 0400 644 206
Aluekehityssuunnittelija Riitta Kallström gsm +358 50 368 3936
Kansainvälisten asiain päällikkö Toni Vanhala gsm +358 40 512 3356

e-max.it: your social media marketing partner