Maakunnan kehityksen kärjessä

Interreg-ohjelmat

Keskisen Itämeren Interreg Central Baltic 2014 – 2020 on Euroopan Unionin alueellisen yhteistyön ohjelma, johon osallistuvat rannikkoalueet neljästä Itämeren maasta. Ohjelma tukee rajat ylittävää, valtioiden välistä ja alueiden välistä yhteistyötä EU:n sisärajoilla.  Central Baltic on jatkoa viime ohjelmakauden Central Baltic Interreg IV A -ohjelmalle.
Ohjelmamaat ovat Suomi (ml. Ahvenanmaa), Ruotsi, Viro ja Latvia. Suomen ohjelma-alueena on Etelä-Suomi ja ohjelman ydinalueita ovat Varsinais-Suomi, Uusimaa, Satakunta ja Kymenlaakso. Liitännäisalueita ovat Pirkanmaa, Etelä-Karjala, Kanta-Häme ja Päijät-Häme.  
Central Baltic -ohjelma rahoittaa hankkeita yhteensä 115 miljoonalla eurolla. Ohjelma jakaantuu varsinaiseen temaattiseen Keskisen Itämeren pääohjelmaan sekä kahteen alaohjelmaan, jotka ovat Etelä-Suomi-Viro alaohjelma sekä Saaristo ja saaret -alaohjelma.

Ohjelman toimintalinjat ovat:
  • Taloudellisen kilpailukyvyn vahvistaminen
  • Yhteisten varojen kestävä käyttö
  • Saavutettavuuden parantaminen sekä
  • Osaava ja osallistava keskisen Itämeren alue

Varsinais-Suomen liitto toimii ohjelman hallintoviranomaisena ja vastaa mm. kansallisen vastinrahoituksen myöntämisestä TEM:n osalta. www.varsinais-suomi.fi
Ohjelman kotisivut: www.centralbaltic.eu

Kymenlaakson liitossa lisätietoja Central Baltic-ohjelmasta:
vs. kansainvälisten asioiden päällikkö Petri Tolmunen gsm +358 44 747 8512
e-max.it: your social media marketing partner