Maakunnan kehityksen kärjessä

Toimeenpanosuunnitelma 2016-2017

Toimeenpanosuunnitelma 2016-2017 toteuttaa Kymenlaakso-ohjelmaa 2014-2017.

Valtaosa seuraavien vuosien panostuksista tullaan käyttämään Pohjoista kasvuvyöhykettä hyödyntävien ja vahvistavien toimialojen ja niiden rajapintojen kehittämiseen. Yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi tarvitaan yhteistyötä ja yhdessä tekemistä entistä voimakkaammin kaikilla tasoilla. Verkostojen avulla pyritään kasvattamaan pk-yritysten määrää ja kansainvälisyyttä ja seutujen yhteisellä markkinointityöllä pyritään saamaan alueelle uutta liiketoimintaa. Aluekehitykseen haetaan lisää vaikuttavuutta myös tekemällä yhteistyötä maakuntien kesken. Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan yhteiset linjaukset liittyvät metsäklusterin uudistumiseen sekä Kaakkois-Suomen sijantiaseman ja Venäjän kasvupotentiaalin hyödyntämiseen.

Kansainvälisessä kilpailussa pärjäämiseksi on tiivistettävä hallintorajat ylittävää yhteistyötä ja parannettava EU:n eri rahoitusinstrumenttien monipuolista osaamista ja hyödyntämistä. Rakennerahastorahoituksen vähentyessä muut merkittävät rahoituslähteet, kuten maaseutuohjelma, Keskisen Itämeren ohjelma ja Itämeri -ohjelma tulevat yhä tärkeämmiksi. TEN-T Skandinavia-Välimeri -ydinverkkokäytävän kehittämien EU-rahoituksen täysimittaisella hyödyntämisellä on koko Etelä-Suomen yhteinen etu.
e-max.it: your social media marketing partner