Maakunnan kehityksen kärjessä

Aluesuunnittelu

Kymenlaakson Liitto suunnittelee Kymenlaakson alueen maankäytön kokonaisuutta yli kuntarajojen. Tavoite on sovittaa yhteen maankäytön, liikenteen, palveluiden, elinkeinojen ja ympäristön tavoitteet ja kehittämistarpeet. Suunnittelussa otetaan huomioon valtakunnalliset alueidenkäytöntavoitteet ja edistetään ylimaakunnallista yhteistyötä.

Aluesuunnittelun kannalta keskeiset työkalut ovat maakuntakaava ja liikennejärjestelmäsuunnitelmat. Tärkeässä asemassa ovat suunnittelutyöhön liittyvät selvitykset ja paikkatietoanalyysit.

Liiton johdolla laadittavissa maakuntasuunnitelmassa ja -ohjelmassa määritellään aluesuunnittelun keskeiset tavoitteet. Suunnittelutavoitteiden edistämiseksi huolehditaan maakuntakaavan laadinnasta, ajantasaisuuden arvioinnista ja ajantasallapidosta.

Maakunnan liitto vastaa liikennejärjestelmäsuunnitteluprosessin käynnistämisestä, siihen liittyvän yhteistyön johtamisesta ja kyseisen suunnittelun yhteensovittamisesta maakunnan muun suunnittelun kanssa.

Kymenlaakson Liitto on asettanut kestävän kehityksen edistämisen ja ekotehokkuuden parantamisen keskeiseksi tavoitteeksi sekä aluesuunnittelussa että yleisesti maakunnallisessa kehittämistyössä.

e-max.it: your social media marketing partner