Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Kulttuuriympäristöt

Kulttuuriympäristöt ilmentävät ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta sekä kulttuurin vaiheita. Kulttuuriympäristöt jakautuvat kulttuurimaisemiin ja rakennettuun kulttuuriympäristöön sekä muinaisjäännöksiin ja perinnebiotooppeihin. 

Kulttuuriympäristöt ovat voimavara, joka luo alueille omaleimaisuutta, viihtyisyyttä ja vetovoimaa. Elävä kulttuuriympäristö on elinvoimainen ja sisältää eri aikakausien kerrostumia. 

Maisemat

Arvokkaat maisema-alueet ovat edustavimpia maaseudun kulttuurimaisemia, joiden arvo perustuu kulttuurivaikutteiseen maaseudun luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan. Ne ovat syntyneet ihmisen ja luonnon pitkän vuorovaikutuksen tuloksena ja välittävät siten historiallisia ja kulttuurisia arvoja. Arvokkaat maisema-alueet jakautuvat valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin ja maisemanähtävyyksiin sekä maakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin.

Rakennettu kulttuuriympäristö

Kymenlaaksossa on runsaasti arvokkaita rakennusperinnön kohteita ja kokonaisuuksia liittyen erityisesti teollisuuteen, merenkulkuun, raja-alueisiin, kartanoympäristöihin, linnoituksiin, saaristoasutukseen ja jokiympäristöön. Kymenlaakson kulttuuriympäristössä näkyy monin paikoin maakunnan merkitys Ruotsin ja Venäjän välisessä rajankäynnissä. Rannikon kalastajakylät ovat sen sijaan hyviä esimerkkejä kalastuksen ja merenkulun tuottamasta rakennetusta ympäristöstä Itäisellä Suomenlahdella. Sahat ja paperitehtaat ja muut teollisuusrakennukset ja yhdyskunnat kuvastavat teollisuuden vaurautta ja vaikutusta.

Kansallinen kaupunkipuisto

Kansallisten kaupunkipuistojen tavoitteena on säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajana, eheänä kokonaisuutena – kaupunkilaisten olohuoneena. Kansallinen kaupunkipuisto on yhdistelmä luontoa, puistoarkkitehtuuria, historiaa ja rakennuskulttuuria.

Kotkaan on perustettu vuonna 2014 kansallinen kaupunkipuisto, jonka erityispiirteitä ovat joki- ja meriluonto sekä teolliseen kehitykseen ja linnoitus- ja puolustushistoriaan kuuluva rakennusperintö. Kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluu itäisen Suomenlahden merialueita, Kotkan keskustan puistoja ja rakennettuja kortteleita sekä Kymijoen rantoja Korkeakoskelle ja Siikakoskelle asti.

Muinaismuistot

Muinaismuistot ovat luonnosta löytyviä jäänteitä esihistoriallisilta ja historiallisilta ajoilta. Muinaismuistot, sekä jo löydetyt että vielä löytämättömät, ovat suojeltuja muinaismuistolain nojalla huolimatta siitä onko niitä osoitettu kaavoissa.

Lisätietoa Kymenlaakson kulttuuriympäristöistä

Palvelussa pääset tutustumaan Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 osoitettuihin arvokkaisiin maisema-alueisiin ja kulttuuriympäristöihin sekä vertaamaan niitä ajantasaisiin Museoviraston ja Suomen ympäristökeskuksen aineistoihin.

Siirry nettisivulle

Kymenlaakson arvokkaiden maisema-alueiden ja perinnebiotooppien päivitysinventoinnit valmistuivat vuonna 2014. Kaakkois-Suomen arvokkaisiin maisema-alueisiin voit tutustua tästä Kulttuurimaisemien aarteet nettisivuilla. Sivut avautuvat uuteen ikkunaan.

Siirry nettisivulle

Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY) on Museoviraston laatima inventointi ja arvotus valtakunnallisesti merkittävimmistä rakennetun ympäristön kohteista. RKY-kohteet ilmentävät kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä. RKY sivusto avautuu uuteen ikkunaan.

Siirry nettisivulle

Kotkan kansalliseen kaupunkipuistoon voi tutustua tarinakartan avulla. Tarinakartta avautuu uuteen ikkunaan.

Siirry nettisivulle

Ajantasainen tieto muinaisjäännöksistä on saatavilla Museoviraston muinaisjäännösrekisteristä. Muinaisjäännösrekisterin nettisivu avautuu uuteen ikkunaan.

Siirry nettisivulle

Jaa artikkeli

Päivitetty 09 joulukuu 2020

Lisätietoja

Vuorinen Lotta
Suunnittelupäällikkö
+358 44 7170 533
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Yhdyskuntarakenne, kauppa ja elinkeinot, kulttuuriympäristöt, merialuesuunnittelu