Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Kymenlaakson rakennettu kulttuuriympäristö

Kymenlaakson arvokkaiden rakennusperinnön kohteiden runsaus näkyy erityisesti monipuolisina teollisuuteen, merenkulkuun, raja-alueisiin, kartanoympäristöihin, linnoituksiin, saaristoasutukseen ja jokiympäristöön liittyvinä kokonaisuuksina.

 • Kirkonkyläympäristöt ja kirkkoympäristöt

  Kymenlaaksossa on 15 kirkkolailla suojeltua kohdetta. Niihin liittyvät vanhimmat säilyneet kirkonkyläympäristöt ovat Pyhtään ja Elimäen kirkkojen ympärillä. Niissä kirkon asema on säilynyt edelleen keskeisenä ja ympäristö muutoksista huolimatta suhteellisen ehjänä.

  Kuva: Pietari Paavalin kirkko, Hamina (Wikipedia)

 • Vanhat tielinjat ja rautatiet

  Kymenlaakso on vilkasta liikenteellistä vuorovaikutusaluetta. Maakunnan kautta liikenne idän ja lännen sekä pohjoisen ja etelän välillä on ollut oleellinen osa sen historiaa. Nykyinen logistiikka ja Kymenlaakson identiteettitekijöihin kuuluva dynamiikka voidaan nähdä tässä historiallisessa kentässä.

  Kuva: Keskikosken silta, Myllykoski (Kymenlaakson liitto)

 • Teollisuusalueet, niiden rakennukset ja asuntoalueet

  Teollisuus on luonut asutusalueita eri aikoina sekä niihin liittyvät sosiaalisen elämän ilmentymät (koulu, kaupat jne.). Erityisen tärkeitä asutusalueina ovat pientaloalueet 1800-luvun lopulta ennen kerrostaloasumisen kautta sekä varhaiset kerrostaloalueiden piirteet.

  Kuva: Virtakiven sauna, Voikkaa (Kouvolan kaupunki, kaavoitus 2023)

 • Sotahistorialliset ympäristöt, rajat

  Sotilasarkkitehtuurilla on erityisen merkittävä sija Kymenlaaksossa. Sotahistoriaan kuuluvat useat linnoitukset, linnakkeet, rajakivet yms. kuten sotatiet. Kymenlaaksolle on leimallista idän ja lännen välinen rajankäynti, joka liittyy koko valtakuntamme historiaan.

  Kuva: Kouvolan kasarmialue (Kymenlaakson liitto)

 • Kartanoympäristöt

  Kartanoympäristöt heijastavat lännen ja idän kulttuurien eroa. Kymenlaaksoon sijoittuu esim. mielenkiintoisena piirteenä kustavilaisuuden itäisimmät esimerkit, kuten Anjalan kirkon interiööri ja Anjalan kartano. Pietarin suunnasta tulevia piirteitä edustavat mm. Harjun kartano Virolahdella tai Moision kartano Elimäellä. 1900-luvun arkkitehtuuri 1900-luvun arkkitehtien suunnitelmia on toteutettu useissa teollisuusympäristöissä. Alvar Aallon Sunilan tehtaat asuntoalueineen, Inkeroisten tehdasalueet, Anjalan paperitehdas ja monet yksittäiset rakennukset, rakenteet ja asemakaavat ovat erityisen tärkeitä. Moderniin arkkitehtuurin esimerkkejä on myös kaupunkien keskustoissa mm. Kotkassa ja Kouvolassa.

  Kuva: Kärkisaaren huvila, Kotka (Meri Lampila)

 • Rannikon rakennusperintö

  Itäisen Suomenlahden saaristokylät, elinkeinot ja merenkulku ovat Kymenlaakson rannikolle ja saaristolle tunnusomaisia.

  Kuva: Pajamäki, Kaunissaari (Pyhtään kunta)

  Kymenlaakson maakunnallisesti arvokkaat rakennetun kulttuuriympäristön kohteet

  Kymenlaakson maakunnallisesti arvokkaiden rakennetun kulttuuriperintökohteiden viimeisin inventointityö on aloitettu vuonna 2023. Ensimmäisessä vaiheessa on listattu sekä jo maakunnallisesti tärkeäksi määriteltyjä kohteita että kuntien puolesta ehdotettuja, merkityksellisiä kohteita, jotka sijoittuvat pääasiassa kuntien yleis- tai asemakaavoitetuille alueille. Tietoja rakennuksien inventoinneista on saatu kunnilta, jonka lisäksi lähteinä on hyödynnetty myös aiempia koonteja. Työtä tullaan jatkamaan kaavoitettujen alueiden ulkopuolella olevien kohteiden inventoinnilla.

  Inventointikohteet

  pdf

  Haminan inventointikohteet

  Koko: 2.67 MB
  Lisätty: 20.09.2023
  pdf

  Kotkan inventointikohteet

  Koko: 4.86 MB
  Lisätty: 20.09.2023
  pdf

  Kouvolan inventointikohteet

  Koko: 6.38 MB
  Lisätty: 20.09.2023
  pdf

  Miehikkälän inventointikohteet

  Koko: 674.11 KB
  Lisätty: 20.09.2023
  pdf

  Pyhtään inventointikohteet

  Koko: 1.76 MB
  Lisätty: 20.09.2023
  pdf

  Virolahden inventointikohteet

  Koko: 1.42 MB
  Lisätty: 20.09.2023

  Jaa artikkeli

  Päivitetty 20 syyskuu 2023

  Lisätietoja

  Vuorinen Lotta
  Suunnittelupäällikkö
  +358 44 7170 533
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

  Yhdyskuntarakenne, kauppa ja elinkeinot, kulttuuriympäristöt, merialuesuunnittelu