Maakunnan kehityksen kärjessä

Kymenlaakson aluerakenne

Aluerakenteella tarkoitetaan asumisen, palveluiden, tuotannon ja työpaikkojen, vapaa-ajanalueiden sekä liikennejärjestelmien muodostamaa kokonaisuutta. Maankäytön suunnittelulla luodaan edellytykset elinkeinon kehittämiselle sekä hyvälle ja elinvoimaiselle asuin- ja elinympäristölle.

Kymenlaakso on osa kansainvälisesti merkittävää metsäteollisuuden keskittymää, jossa on tuotannon ohella teknologian kehittämistä. Logistiikkaklusteri on kehittynyt voimakkaasti. Näiden lisäksi Kouvolan ja Kotka-Haminan seuduilla on omia erikoistumisaloja sekä valtakunnallisesti erikoistuneet puolustushallinnon yksiköt. Kymenlaakso sijaitsee strategisesti edullisesti Venäjän markinoiden kannalta.  Kaupunkeja ja taajamia ympäröi maaseutu, jossa yhdistyvät arvokkaat kulttuurimaisemat, vetovoimaiset asuinpaikat ja monipuoliset elinkeinot.

Aluerakenteen kehityskuvat

e-max.it: your social media marketing partner