Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Energia

Energiahuolto ja -tuotanto on merkittävässä murrostilanteessa. Energiamurroksella tarkoitetaan kestävän energiajärjestelmän rakentamista ja siirtymistä fossiilivapaaseen ja hiilineutraaliin energiajärjestelmään.

Kymenlaakson energiantuotannossa käytetään jo nykyisellään muihin maakuntiin verrattuna poikkeuksellisen paljon uusiutuvia energialähteitä (v. 2021 66,2 %), jotka koostuvat pääosin metsä- ja selluteollisuuden sivuvirroista. Maakunnassa ei kuitenkaan ole merkittävissä määrin tuulivoiman tuotantoa, johtuen pääasiassa puolustusvoimien valvontajärjestelmien aiheuttamista rajoitteista.

Vetytalous on nouseva ala, jolla on Kymenlaaksossa merkittävää kehittämispotentiaalia. Vedyn tuotanto tarvitsee kuitenkin vihreää sähköä, joten mm. tuulivoiman, aurinkoenergian ja muiden puhtaiden sähköntuotantomuotojen kehittäminen maakunnassa on keskeistä energiamurroksen kannalta. Uusiutuvan energian tuotannon lisääntyminen aiheuttaa paineita myös energiansiirtoverkon kehittämiselle.

Kymenlaakson Vetylaakso-selvitys

”Kymenlaakson Vetylaakso-innovaatioalustan investointien edistäminen alueiden-käytön suunnittelun keinoin” -selvitys valmistui elokuussa 2023. Selvityksessä fokuksessa ovat vihreän vedyn ympärille kehittyvät kokonaisuudet alueidenkäytön kannalta, erityisesti aurinkoenergian merkitys uusiutuvan energian tuottamisessa ja vedyntuotantoon soveltuvien alueiden tunnistaminen.

Valtakunnallisen suurten aurinko- ja vetyvoimaloiden kaavoitusta ohjaavan ohjeistuksen puuttuessa on ollut tarpeen tarkastella aurinko- ja vetyenergian tuotantoon liittyviä kysymyksiä Kymenlaakson maakunnan lähtökohdista. Selvitys on laadittu maakunnallisessa mittakaavassa, ja siinä haarukoidaan maakunnallisten suunnittelutarpeiden tunnuspiirteitä. Selvitys on toteutettu paikkatietoanalyysisina, jonka tarkoituksena on tunnistaa yleispiirteisellä tasolla soveltuvia alueita vety- ja aurinkoenergiatuotantoon. Selvitys ei huomioi paikallistason yksityiskohtaisia erityispiirteitä eikä esimerkiksi maanomistusolosuhteita. Yksittäisten hankkeiden toteuttaminen edellyttää aina yksityiskohtaisempaa suunnittelua, ja soveltuvia alueita voi olla myös selvityksessä esitettyjen kohteiden ulkopuolella. Maakunnallisesti merkittävän aurinkovoimalaitoksen mittakaavasta ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää, jota voitaisiin pitää yleisenä lähtökohtana maakunnallisessa suunnittelussa. Selvityksen paikkatietoanalyysissä käytetyt etäisyydet eivät ole muuta viranomais- tai lupatoimintaa suoraan ohjaavia suojaetäisyyksiä.  

Selvityksen tekemiseen on saatu ympäristöministeriön rahoitusta vihreän siirtymän investointihankkeiden edistämiseksi.

Selvitysaineistot

pdf

Kymenlaakson Vetylaakso -selvitys

Koko: 5.86 MB
Lisätty: 19.09.2023
pdf

Vetylaakso selvitys, kohdekortit

Koko: 3.79 MB
Lisätty: 19.09.2023

Jaa artikkeli

Päivitetty 10 lokakuu 2023

Lisätietoja

Vuorinen Lotta
Suunnittelupäällikkö
+358 44 7170 533
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Yhdyskuntarakenne, kauppa ja elinkeinot, kulttuuriympäristöt, merialuesuunnittelu