Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Laajakaista

Laajakaistalla tarkoitetaan aina avoimia nopeita langattomia ja kiinteitä verkkoyhteyksiä. Kymenlaaksossa on kattavasti saatavissa 4G yhteyksiä ja lähes kaikkien kotitalouksien on mahdollista hankkia langaton 4G 30 Mbit/s yhteys. Suurimmat puutteet ovat nopeissa 5G yhteyksissä ja kiinteissä laajakaistaisissa yhteyksissä. Kattavimmat yhteydet ovat maakuntakeskuksissa Kotkassa ja Kouvolassa. Kattavuus alueet voi tarkistaa Traficomin ylläpitämästä Monitori-palvelusta; https://eservices.traficom.fi/monitori/area?map=info-1995

Tuki nopeiden verkkojen rakentamiseen

Euroopan komission ja Suomen tavoitteena on, että vuonna 2025 kaikilla kotitalouksilla on mahdollisuus käyttää vähintään 100 Mbit/s yhteyksiä, joiden nopeus olisi voitava kasvattaa yhteen gigabittiin sekunnissa.Laajakaistahankkeiden toteuttamista on tuettu vuodesta 2010 lähtien. Laajakaistatukiohjelmaa jatkettiin vuoden 2021 alussa hallituksen ohjelman mukaisesti. Tukiohjelma on tarkoitettu alueille, joille nopeita yhteyksiä ei rakenneta markkinaehtoisesti ennen vuotta 2025.Tuen avulla voidaan edistää vapaa-ajan asuntojen, vakituisten asuntojen ja yritysten sekä julkishallinnon toimipaikkojen yhteyksien rakentamista. Tuki myönnetään laajakaistayhteyksien rakentajille hankkeisiin, jotka kohdistuvat tukikelpoisille alueille.

Tuki koostuu valtiontuesta ja kuntien tuesta, joiden osuus on yhteensä 66 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Kuntien maksuosuudet määräytyvät valtioneuvoston asetuksen perusteella vaihdelle alueittain (33 %, 22 % tai 8 %).

Laki laajakaistarakentamisen tuesta: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20201262 

Maakuntaliittojen rooli

Maakunnan liiton tehtävänä on yhdessä kuntien kanssa suunnitella ja määrittää hankehakuun soveltuvat hankealueet, joille maakuntien liitot esittävät pyynnön Traficomille markkina-analyysin tekemisestä. Pyynnön tulee olla valmisteltu yhteistyössä hankealueen kunnan viranomaisten kanssa ja hankealueiden toteuttamiseen tulee olla hankkeen sijaintikunnassa kiinnostusta ja riittävät taloudelliset resurssit. Tukikelpoiset alueet määräytyvät Traficomin tekemän markkina-analyysin pohjalta.

Maakunnan liiton tehtävänä on myös julistaa laajakaistahankkeeseen liittyvä valtiontuki julkisesti haettavaksi. Maakunnan liiton tehtävänä on valita hanke-esityksen tehneiden joukosta hakija, joka toteuttaa hankkeen kokonaistaloudellisesti edullisimmin hakuilmoituksessa mainittujen vertailuperusteiden mukaisesti. Valituksi tullut verkon rakentaja tekee tukihakemuksen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.

Ohjelmasta tarkemmin: https://www.traficom.fi/fi/viestinta/viestintaverkot/laajakaistatukihanke 
 

 

 

Jaa artikkeli

Päivitetty 03 helmikuu 2023