Maakunnan kehityksen kärjessä

Kymenlaakson liikennejärjestelmäsuunnittelu

Kymenlaakson jatkuva liikennejärjestelmätyö on haastava suunnittelukokonaisuus, jossa on sovitettava yhteen eri käyttäjäryhmien tarpeiden, seutujen erilaisten toimintaympäristöjen, valtakunnantason, maakuntatason ja seututason edunvalvonta sekä toimijoiden resurssien välistä yhtälöä. Työssä haasteen vaativuutta korostavat valtion taloustilanne, liikennepolitiikan voimakas painotus kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä ja toisaalta arjen matkojen toimivuuden ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn turvaamisessa.

Kymenlaaksossa on tehty aktiivista liikennejärjestelmätason kehittämistyötä 2000-luvun alkupuolelta lähtien ja Kymenlaakson alueella on toiminut vuodesta 2011 lähtien Kymenlaakson Liiton johdolla ns. jatkuvan liikennejärjestelmätyön työryhmä.

Jatkuva liikennejärjestelmätyö organisoitiin uudelleen vuonna 2015 laaditun Kymenlaakson liikennestrategian päivitystyön tuloksena. Uuden toimintamallin jalkauttaminen käynnistyi vuoden 2016 alussa. Uudistetun liikennestrategian tavoitteena on liikennehallinnon tasolla jo hyväksyttyjen toimintamallien välittäminen kuntatasolle siten, että kunnat aidosti sitoutuvat toimintaan ja yhteisiin tavoitteisiin.

Kunnat ovat jatkossa asukkaiden ja elinkeinoelämän toimijoiden ensisijainen keskustelukumppani tarpeiden huomioonottamisessa. Liikennejärjestemätyötä päätettiinkin kehittää siten, että kunnat saadaan kytkettyä jatkuvan liikennejärjestelmätyön keskiöön. Käytännössä työ organisoitiin uudelleen siten, että valtakunnalliset ja koko maakuntaa koskettavat asiat osoitettiin maakunnallisen liikennejärjestelmäryhmän vastuulle ja kuntien vastuulla olevat asiat seudullisille liikennejärjestelmäryhmille.

e-max.it: your social media marketing partner