Maakunnan kehityksen kärjessä

Kymenlaakson liikennestrategia 2035

Kymenlaakson liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet on ryhmitelty kolmeen teemaan, jotka käsittelevät elinkeinoelämän, asukkaiden liikkumisen ja yhteiskunnan näkökulmia liikenteeseen ja liikkumiseen. Keskeiset asiat ovat elinkeinoelämän kilpailukyvyn, toimintojen saavutettavuuden ja kestävän liikkumisen edistäminen.

Toimivat ja turvalliset henkilöliikenteen yhteydet ovat alueen kilpailukykytekijä työntekijöistä kilpailtaessa, sillä työvoiman saatavuus on edellytys elinkeinoelämän toiminnoille ja uusien toimijoiden saamiselle alueelle. Kymenlaakson liikennejärjestelmän yksi tärkeimmistä tavoitteista on työpaikkojen ja palvelukeskittymien saavutettavuuden parantaminen kestävillä liikkumismuodoilla asukkaiden ja matkailun näkökulmasta.

Hyvät liikenneyhteydet muualle maahan ja ulkomaille ovat positiivisen aluekehityksen edellytys. Sujuva liikkuminen luo edellytyksiä ihmisten, yritysten ja organisaatioiden kanssakäymiselle, verkostoitumiselle ja liikesuhteille sekä vahvojen työmarkkina-alueiden syntymiselle. Osaavan työvoiman saaminen on entistä tärkeämpi yritysten sijoittumiseen vaikuttava tekijä. Riittävän laajat työssäkäyntialueet turvaavat yrityksille osaavan työvoiman saannin ja tarjoavat asukkaille mahdollisuuden löytää osaamista vastaavia työpaikkoja. Ylimaakunnallinen työssäkäynti Kymenlaaksosta Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan suuntiin lisääntyy edelleen. Maakunnan sisäisessä liikenteessä vahvistetaan Kotkan ja Kouvolan välistä työssäkäyntialuetta.

Kilpailukykyinen elinkeinoelämä tarvitsee kustannustehokkaita tavaraliikenteen yhteyksiä ja muuttuvia kuljetustarpeita joustavasti palvelevia logistisia ketjuja. Kymenlaakson kautta kulkevat ulkomaan yhteydet ovat elintärkeitä sekä alueen omalle vientiteollisuudelle että koko Suomen ulkomaankaupalle. Liikennestrategian toimenpiteillä varmistetaan kansainvälisten kuljetuskäytävien kustannustehokkaat ja turvalliset kuljetukset sekä toimivat logistiset ketjut.

Kymenlaakson liikennestategiassa tuodaan esille kaupunkien ja kuntien aktiivinen toiminta liikennejärjestelmän kehittämisessä ja kansalaisiin vaikuttamisessa. Työssäkäyntialueen sisäisen liikenteen toimivuus ja lähiliikkumisen edellytykset ovat tärkeä maakunnan menestykseen ja houkuttelevuuteen vaikuttava tekijä. Kymenlaakson liikennestrategian erityisenä tavoitteena on suunnata käytännöntason liikennejärjestelmätyötä kunta- ja käyttäjätasolle.

Kymenlaakson kunnat ovat hyväksyneet liikennestrategiaan liittyvän aiesopimuksen.

Linkki:

Attachments:
Download this file (Kymenlaakson liikennestrategia 2035.pdf)Kymenlaakson liikennestrategia 2035.pdf[ ]6755 kB
e-max.it: your social media marketing partner