Maakunnan kehityksen kärjessä

Ympäristö ja luonnonvarat

Kymenlaakson Liitto on asettanut kestävän kehityksen edistämisen ja ekotehokkuuden parantamisen keskeiseksi tavoitteeksi sekä aluesuunnittelussa että maakunnallisessa kehittämistyössä. Lisäksi maakunnan tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä.

Maakuntakaavaa sekä maakuntaohjelmaa ja – suunnitelmaa laadittaessa kiinnitetään erityistä huomiota mm. ympäristömuutoksiin kuten ilmastonmuutokseen ekotehokkuuteen ja ympäristöinnovaatioihin,a lueiden käytön ekologiseen kestävyyteen ja kestävään alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen huollon järjestelyihin, luonnonvarojen kestävään käyttöön, maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen ja verkostojen toimivuuteen.

Tavoitteiden toteutumisen seurantaan käytetään mm. Kaakkois-Suomen ekotehokkuuden seurantajärjestelmää (ECOREG) sekä Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartassa määriteltyjä mittareita.

Kymenlaakson ympäristöpoliittinen neuvottelukunta

Kymenlaaksossa on toiminut vuodesta 1993 maakuntahallituksen asettamaa ympäristöpoliittinen neuvottelukunta. Neuvottelukunta koostuu keskeisistä maakunnan toimijoista ja ympäristöalan asiantuntijoista. Puheenjohtajana toimii Anna Kiiski, Merikotka-tutkimuskeskuksen toiminnanjohtaja. Neuvottelukunnassa on edustajat maakuntahallituksesta, Kouvolan, Kotkan ja Haminan kaupungeista, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta, Merikotka-tutkimuskeskuksesta, Kaakkois-Suomen Metsäkeskuksesta, Metsähallituksen luontopalveluista, Kymenlaakson luonnonsuojelupiiristä, Kymenlaakson Museosta, Suomen ympäristö- ja luontokoulujen liitosta, MTK Kaakkois-Suomesta, puolustusvoimista, Kouvola Innovation Oy:sta, Cursor Oy:sta, Kymen yrittäjät ry:stä sekä Kymenlaakson Liitosta.

Neuvottelukunta kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. Neuvottelukunnassa käsitellään ensisijaisesti maakuntakaavoitukseen sekä maakunnan kehittämistyöhön liittyviä ympäristökysymyksiä, kuten Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekarttaa. Neuvottelukunta osallistuu tarpeen mukaan myös ympäristövaikutusten arviointiprosessiin. Toiminnassa ei tehdä politiikkaa, eikä poliittisia päätöksiä.

Neuvottelukunta edistää vuoropuhelua eri maakunnallisten toimijoiden välillä, ja se on sitoutunut edistämään kestävää kehitystä maakunnallisessa kehittämistyössä ja aluesuunnittelussa.

Lisätietoja:

- Hiilineutraali Kymenlaakso 2040

- ECOREG

- ympäristösuunnittelija Anna-Riikka Karhunen, p. 044 747 8503, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

e-max.it: your social media marketing partner