Maakunnan kehityksen kärjessä

Kymenlaakson ympäristökasvatusverkosto KYY

Joko tunnet Kymenlaakson ympäristökasvatusverkosto KYY:n?

Ovatko luonto- ja ympäristöelämykset työssäsi tärkeitä?

Haluatko edistää ympäristövastuullisuutta ja luontoarvoja?

Kymenlaakson ympäristökasvatusverkosto KYY toimii juuri näiden päämäärien puolesta, tule mukaan vaikuttamaan!

Kymenlaakson ympäristökasvatus (KYY) on vuonna 2014 perustettu alueellinen ympäristökasvatusverkosto. Verkoston tavoitteena on lisätä ja kehittää maakunnan lasten ja nuorten ympäristökasvatusta hyödyntäen alueen toimijoiden yhteistyötä. KYY:n toimintaa koordinoi Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Mukana toiminnassa ovat mm. Kymenlaakson kaupungit ja kunnat, luonto- ja ympäristökoulut, Kymenlaakson Liitto, Kymenlaakson Jäte Oy, vesi- ja energiayhtiöitä ja muita alueen ympäristöasioiden kanssa toimivia toimijoita ja järjestöjä. Kymenlaakson maakuntahallituksen vuonna 2011 hyväksymän Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategian edistäminen käytännössä on yksi toimintamme päätavoite.

Kymenlaakson ympäristökasvatusverkosto kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. Jokainen taho osallistuu toimintaan omien resurssiensa puitteissa.

KYY-verkosto toteuttaa v. 2017 yhteistyössä ja ympäristöministeriöltä saadulla ympäristökasvatusavustuksella hankkeen, jonka tavoitteena on

  • Helpottaa opettajien työtä madaltamalla opettajien kynnystä ottaa käyttöön uusia, konkreettisia menetelmiä siihen, miten OPS2016:n kestävän elämäntavan tavoitteita toteutetaan oppitunneilla. Esimerkiksi järjestetään lähiympäristöä ja -verkostoja hyödyntäen oppiainekohtaisia sekä monialaisia demotunteja ja työpajoja ja tehdään tunnetuksi internetin maksuttomia ympäristökasvatusmateriaaleja (esim. MAPPA-materiaalipankki).
  • Tehdä koulujen ulkopuolisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen opettajille mahdollisimman helpoksi ja luontevaksi toimintamuodoksi.
  • Tuottaa tietoa opettajille alueen yhteistyökumppaneista, joita voi hyödyntää opetuksessa.
  • Luoda maaperää kaikki ikäluokat tavoittavan ympäristö-opinpolun käyttöönotolle Kymenlaaksossa

Hanketta vetää Kouvolan kaupunki yhteistyössä KYY-verkoston ja Kymenlaakson kuntien kanssa.

Lisätietoja hankkeesta

Tervetuloa mukaan vaikuttamaan!

 

Attachments:
Download this file (Kymenlaakson_ympkasv_strategia.pdf)Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012-2020[Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia]629 kB
e-max.it: your social media marketing partner