Maakunnan kehityksen kärjessä

Kymenlaakson ympäristökasvatusverkosto KYY

AJANKOHTAISTA

Kyselytulokset, toukokuu 2020: Kymenlaakson asukkailla ja työpaikoilla hyvää ympäristöosaamista, lisätietoa tarvitaan kestävästä kulutuksesta

KYY-verkosto selvitti yhteistyössä Kymenlaakson liiton ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa toukokuussa 2020, millaista ympäristö- ja ilmastoasioihin liittyvää neuvontaa, koulutusta tai tietoa Kymenlaakson asukkaat, yritykset ja muut organisaatiot tarvitsevat. Kyselyssä selvitettiin myös, millainen tieto ja neuvonta tukevat parhaiten sitä, että ilmasto- ja ympäristötavoitteet näkyvät käytännön toimenpiteinä töissä ja arkielämässä. Kyselyyn vastasi yhteensä 72 henkilöä.

Tulosten mukaan työpaikoilla ja asukkailla on riittävästi osaamista ympäristömyönteisen arjen toteuttamiseen. Ympäristöosaaminen ja -tietoisuus ovat myös johtaneet käytännön toimenpiteisiin ja muutoksiin. Lisää tietoa kaivataan erityisesti kestävästä kuluttamisesta sekä työpaikkojen järjestelmällisestä toiminnasta ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.

Kyselyn oli suunnattu kaikille Kymenlaakson asukkaille ja yrityksille sekä muille organisaatioille. Lapsille ja nuorille sekä heidän parissaan työskenteleville lähetetään erillinen kysely syksyllä 2020, jolloin myös järjestetään aiheeseen liittyviä työpajoja. Kyselyn tuloksia hyödynnetään maakuntahallituksen v. 2011 hyväksymän Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategian päivityksessä.

Tutustu kyselyn tuloksiin

Joko tunnet Kymenlaakson ympäristökasvatusverkosto KYY:n?

Haluatko edistää ympäristövastuullisuutta ja luontoarvoja? Ovatko luonto- ja ympäristöelämykset työssäsi tärkeitä? Kymenlaakson ympäristökasvatusverkosto KYY toimii juuri näiden päämäärien puolesta, tule mukaan vaikuttamaan!

Kymenlaakson ympäristökasvatus (KYY) on  alueellinen ympäristökasvatusverkosto. Verkoston tavoitteena on lisätä ja kehittää maakunnan lasten ja nuorten ympäristökasvatusta hyödyntäen alueen toimijoiden yhteistyötä. Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategian edistäminen käytännössä on yksi toiminnan päätavoite. KYY:n puheenjohtajana toimii vuonna 2020 Kouvolan kaupunki. Mukana kaikille tahoille avoimen verkoston toiminnassa ovat mm. Kymenlaakson liitto, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, kaupungit ja kunnat, luontokoulu Haili ja ympäristökoulu Regina, Kymenlaakson Jäte Oy ja muita alueen toimijoita ja järjestöjä.

Kymenlaakson ympäristökasvatusverkosto kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. Jokainen taho osallistuu toimintaan omien resurssiensa puitteissa.

Tervetuloa mukaan vaikuttamaan!

 

Attachments:
Download this file (Kymenlaakson_ympkasv_strategia.pdf)Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012-2020[Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia]629 kB
e-max.it: your social media marketing partner