Maakunnan kehityksen kärjessä

Luonnonvarat

Visio vuoteen 2020:
"Kymenlaakson maakunta on edelläkävijä
luonnonvarojen vastuullisessa, ekotehokkaassa ja innovatiivisessa hyödyntämisessä
"

Kymenlaakson maakuntakaavan ja maakunnallisen kehittämistyön tavoite on ohjata luonnonvarojen kestävää käyttöä ja turvata luonnonvarojen saatavuus tuleville sukupolville.

Luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyvät aihekokonaisuudet käsitellään Kymenlaakson Liiton toimesta erityisesti maakuntakaavoitusprosessien yhteydessä. Maakuntakaavan maankäyttöratkaisujen tavoitteena on varmistaa, että ainesten ottomäärä kattaa pitkään aikavälin käyttöennusteen mukaisen tarpeen ympäristöarvoja vaarantamatta.

Suunnittelutyön tueksi ja pohjaksi laadittiin alueellinen luonnonvarastrategia vuosille 2011-2020. Strategia pohjautuu valtakunnalliseen luonnonvarastrategiaan, ja se laadittiin laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Strategiassa on linjattu vision lisäksi luonnonvarojen käytön kehittämispainotukset, toimenpiteet sekä toimenpiteiden vastuutahot.

Tutustu luonnonvarastrategiaan ja sen seurantaraporttiin:


 

e-max.it: your social media marketing partner