Maakunnan kehityksen kärjessä

Rakennettu kulttuuriympäristö

Kymenlaakson maakuntakaavan ja maakunnallisen kehittämistyön tavoite on varmistaa, että merkittävät kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat inventoinnit otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Maakuntakaavoituksessa osoitetaan merkittävät kulttuuriympäristöt ja -maisemat. Näillä alueilla alueidenkäyttö sovelletaan niiden historialliseen kehitykseen.

Rakennetun kulttuuriympäristön varhaisimpia muotoja ovat esihistoriaan kuuluvat ympäristöt, jotka Kymenlaaksossa sijoittuvat suurelta osin viljeltyjen jokilaaksojen alueille. Vanhat kirkkoympäristöt ja kirkonkyläympäristöt sisältävät arvokasta rakennusperintöä. Vanhat tielinjat ja rautatiet kertovat Kymenlaakson olleen jo varhain vilkasta liikenteellistä vuorovaikutusaluetta. Idän ja lännen väliseen rajankäyntiin kuuluvat myös sotahistorialliset linnoitukset, linnakkeet, rajakivet, sotatiet, hylyt yms. Kartanoympäristöt näkyvät usein laaja-alaisesti kulttuurimaisemassa. Teollisuus on luonut asutusalueita eri aikoina. Itäisen Suomenlahden saaristokylät ovat keskeistä Kymenlaakson kulttuuriperintöä.

Kymenlaakson arvokkaisiin rakennettuihin ympäristöihin ja muinaismuistoihin voi tutusta museoviraston internetsivustojen kautta.

e-max.it: your social media marketing partner