Maakunnan kehityksen kärjessä

Virkistys

Kymenlaakson maakuntakaavan ja maakunnallisen kehittämistyön tavoite on edistää luonnon virkistyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuurimatkailua. Maakuntakaavoituksessa luodaan alueidenkäytölliset edellytykset seudullisten virkistysalueiden muodostamiselle sekä ylimaakunnallisesti merkittävien reitistöjen ja verkostojen muodostamiselle.

Kymenlaakson virkistysalueyhdistys ry on perustettu 31.8.2010 Kymenlaakson Liiton aloitteesta.

Kymenlaakson ulkoilu- ja luontomatkailureittejä

e-max.it: your social media marketing partner