Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Kansainvälinen ympäristöyhteistyö

Fennoskandian vihreä vyöhyke

Luonto jatkuu yli rajojen. Fennoskandian vihreä vyöhyke on osa Euroopan vihreää vyöhykettä. Vihreä vyöhyke on Euroopan tärkeimpiä ekologisia käytäviä, joka mm. auttaa lajeja sopeutumaan ilmastonmuutokseen.

Fennoskandian vihreä vyöhyke koostuu luontoalueista Suomen, Venäjän ja Norjan rajaseuduilla. Kaakkois-Suomessa Fennoskandian Vihreällä Vyöhykkeellä korostuvat erityisesti vesistöt eli "sininen vyöhyke" ja luontomatkailu. Vyöhykkeellä tehdään rajat ylittävää yhteistyötä Suomen, Venäjän ja Norjan välillä. Yhteistyö perustuu vuonna 2010 allekirjoitettuun yhteisymmärryspöytäkirjaan.

Fennoskandian vihreän vyöhykkeen yhteistyön tavoitteena on mm. turvata luonnon monimuotoisuutta, kehittää alueen elinkeinoja, kuten luontomatkailua ja sosiaalista hyvinvointia perustuen alueen ainutlaatuiseen luontoon, geologiseen  monimuotoisuuteen sekä kulttuuriperintöön, edistää ympäristöllistä kestävyyttä alueidenkäytön suunnittelussa ja aluekehittämisen koordinoinnissa sekä lisätä ympäristötietoisuutta ja osallistumista kaikilla tasoilla.

Suomessa vihreää vyöhykettä edistää valtakunnallisten ja alueellisten toimijoiden verkosto, ympäristöministeriön nimittämä kansallinen vihreän vyöhykkeen työryhmä sekä erilaiset yhteistyöprojektit.

Jaa artikkeli

Päivitetty 23 maaliskuu 2023