Maakunnan kehityksen kärjessä

Maakuntahallituksen väliaikainen valmistelutoimielin

Esivalmistelua ohjaa maakuntahallituksen nimeämänä valmistelutoimielin, joka muodostuu maakunnalle tehtäviään luovuttavien organisaatioiden edustajista.

Esivalmisteluvaiheessa valmistelutoimielimen tehtäviä ovat yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy maakunnalle:
1) alustavasti kartoittaa maakunnille  siirtyvä henkilöstö
2) osallistua maakunnille siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen
3)  osallistua  maakunnille  siirtyvien  sopimusten  ja  näitä  koskevien  oikeuksien  ja  velvollisuuksien selvittämiseen;
4) osallistua maakunnille siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen;
5) valmistella alustavasti maakunnan toiminnan ja hallinnon järjestämistä;
8) valmistella muita maakuntien toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyviä asioita

                                          MAAKUNTAHALLITUKSEN VÄLIAIKAISEN
                       VALMISTELUTOIMIELIMEN JÄSENET 21.8.2017 alkaen

JÄSENET JA VARAJÄSENET

   
Haminan kaupunki  
   
   
Kotkan kaupunki  
  Matti Rupponen (Pyhtään kunta)
Raino Hassinen Minna Uusitalo
   
Kouvolan kaupunki  
Vesa Toikka  II vpj. Hellevi Kunnas
Arja Kumpu Minna Anttila
Katja Tommiska Sirpa Mäntynen
   
Kaakkois-Suomen ELY-keskus  
Leena Gunnar  I vpj. Satu Mäkelä
Jyrki Karhula Jyrki Pitkänen
   
Kaakkois-Suomen TE-toimisto  
  Jari Saarinen
   
Kymenlaakson Pelastuslaitos  
Vesa Parkko Veli-Matti Heininen
   
Kymsote  
Annikki Niiranen Ari Ronkainen
Anu Salonen Teija Vanhala
Hannele Mattila Marja-Liisa Mäntymaa
   
Kymenlaakson Liitto  
Jaakko Mikkola puheenjohtaja Ulla Silmäri sihteeri

Jussi Lehtinen esittelijä

Riitta Kallström

KOKOUKSESSA PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUS:

 
Harri Helminen (Hallituksen puheenjohtaja)  Jari Elomaa (Hallituksen I varapuheenjohtaja)

Heli Veripää (MAKU viestintäpäällikkö)

 
Henkilöstöjärjestöjen edustaja  
Eija Lantta (Pääluottamusmies) Sinikka Tasala

Esityslistat ja pöytäkirjat
Maakuntahallituksen nimeämän valmistelutoimielimen (työryhmä) esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa:
http://kokoukset.kymenlaakso.fi/paatoksenteko/esityslistat.jsp#

 

e-max.it: your social media marketing partner