Maakunnan kehityksen kärjessä

Talous

Vuonna 2017 tuloslaskelman mukaiset vuotuiset toimintakulut ovat 2,6 milj. €, joista henkilöstökulut ovat 1,7 milj.€. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on 65 % . Muut kulut ovat palvelujen ja tavaroiden ostoa (tietoliikenne-, operaattori-, energia-, painatus- , asiantuntija- ym palveluja). Investointimenoja ei ole.

Liiton palveluksessa on 23 henkilöä. Viraston palveluksessa on 19 henkilöä ja kesäyliopiston palveluksessa on 4 henkilöä.

Jäsenkunnilta perittävät maksutuotot ovat 2,1 milj. € (83 % tuotoista). Jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät jäsenkunnissa viimeksi toimitetussa kunnallisverotuksessa maksettavaa kunnallisveroa vastaavan verotettavan tulon ja kunnalle maksettavan yhteisöveron suhteessa.

Muut toimintatuotot muodostuvat kesäyliopiston opiskelijamaksuista, kesäyliopiston saamasta valtionosuudesta ja projekteihin saatavista tukirahoista EU:lta ja valtiolta.

Vuosittain tehdään päätökset n. 3 M€:n kansallisesta ja EU:n rakennerahastorahoituksesta kymenlaaksolaisille toimijoille.

e-max.it: your social media marketing partner