Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia 2.0Älykäs erikoistuminen toimii innovoinnin, talouskasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Sen tavoitteena on kilpailukykyinen, houkutteleva ja elinvoimainen Kymenlaakso. Kymenlaakson RIS3-strategia kuvaa maakunnan vahvuuksia ja erityisosaamista, joilla erottautua muista alueista. Strategia on myös keino markkinoida Kymenlaaksoa ja sen osaamista kansainvälisesti.

RIS3-strategia muodostaa kaikille toimijoille yhteisen vision, viitekehyksen ja tavoitteet maakunnan kehittämishankkeiden ja innovaatiotoiminnan toteuttamiseen. Talouden kehittämisessä ja uudistamisessa keskeisellä sijalla on vahva julkisen rahoituksen tuen kohdentaminen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Strategian toteuttamisen pitkän aikavälin tavoitteena on kansainvälisyys ja alueiden välinen hankeyhteistyö älykkään erikoitumisen teemojen puitteissa.

Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia tarjoaa maakunnan innovaatioekosysteemin kehittymiselle kiihdytyskaistan, jonka avulla


Kymenlaakson innovaatioekosysteemi tuottaa kestäviä tulevaisuuden ratkaisuja, tuotteita ja palveluita, jotka perustuvat korkeatasoiseen osaamiseen ja eri alojen rajapintoja läpileikkaaviin teknologioihin. Älykkään erikoistumisen ytimessä on aktiiviset kehittämishakuiset yritykset ja tutkimus- ja koulutussektorin toimijat. Kokeilukulttuurin ja neloskierteen periaatteet on omaksuttu luontevaksi osaksi innovaatio- ja kehittämistoimintaa.


Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia toteuttaa maakuntaohjelmaa ja pohjautuu muihin maakunnassa aiemmin tehtyihin strategioihin ja selvityksiin. Tausta- ja lähdemateriaalina on hyödynnetty myös lukuisia aihepiiriä käsitteleviä EU-selvityksiä ja -julkaisuja.
Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategisia kärkivalintoja strategiakaudella 2021–2025 ovat:


•    Älykäs ja vihreä logistiikka (logistiikkakärki)
•    Uusiutuvat materiaalit ja energia (bio- ja kiertotalouskärki)
•    Datatalous, kyberturvallisuus sekä pelillisyys (digitalouskärki)

 

Kymenlaakson liitto päivitti syksyn 2020 aikana Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategian laajassa sidosryhmäyhteistyössä. Strategian päivitys oli osa EAKR-rahoitteista KymÄES 2.0 – Kymenlaakson älykkään erikoistumisen innovaatioekosysteemin kiihdyttäminen-hanketta. Uusi strategia julkistettiin helmikuussa 2021. Vuoden 2021 aikana hankkeessa lähdetään jalkauttamaan päivitettyä strategiaa ja toteuttamaan strategian päivittämisen yhteydessä suunniteltua kehittämisohjelmaa. Älykkään erikoistumisen strategia on talouden muutosprosessi, jossa tehdään kriittisiä valintoja maakunnan omiin vahvuuksiin perustuen ja niukkoja resursseja keskitetään RIS3-strategian (Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation) mukaan harvempiin ja vaikuttavampiin hankkeisiin.

KymÄES 2.0 - Kasvun alustat ja palvelut yrityksille

Kymenlaakson liitto toteuttaa KymÄES 2.0 - Kasvun alustat ja palvelut yrityksille jatkohankkeen 1.1.-31.12.2022.

Hankkeeseen voit tutustua tästä!

 

Ilmoittaudu mukaan alla KymÄES 2.0 kärkiryhmien työskentelyyn:

Bio- ja kiertotalouskärki
Logistiikkakärki
Digitalouskärki

 

Jaa artikkeli

Päivitetty 22 touko 2024

Lisätietoja

Tolmunen Petri
Elinkeinopäällikkö, Head of International Affairs
+358 44 747 8512
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.