Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Kärjet

 

Älykkään erikoistumisen strategisia kärkivalintoja strategiakaudella 2021–2025 ovat

•    Älykäs ja vihreä logistiikka (logistiikkakärki)
•    Uusiutuvat materiaalit ja energia (bio- ja kiertotalouskärki)
•    Datatalous, kyberturvallisuus sekä pelillisyys (digitalouskärki)


Näiden kärkien sisällä on selkeästi rajattavia painopisteitä ja fokusaloja, joiden erityispiirteenä on kapea erikoistuminen, erityisen korkea osaaminen tai merkittävät kasvumahdollisuudet. Fokusalat vahvistavat ja uudistavat näitä laajempia strategisia kärkiä. Strategiset kärkivalinnat muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden, jossa eri sektoreiden väliset rajapinnat ovat erittäin otollisia uuden osaamisen ja innovaatioiden synnyttämiselle. Kärkivalinnat ovatkin kokonaisuudeltaan läpileikkaavia luonteeltaan: niin bio- ja kiertotalouteen, logistiikkaan kuin digitalouteenkin liittyvät ratkaisut linkittyvät laaja-alaisesti paitsi toisiinsa myös moniin strategian kärkivalintojen ulkopuolelle jääneisiin sektoreihin.
Strategisten kärkivalintojen lisäksi strategiassa on tunnistettu kärkivalintoja läpileikkaavia, älykästä erikoistumista vahvistavia toiminnallisia tavoitteita. Nämä toiminnalliset tavoitteet ovat:


•    Osaamisen kehittäminen ja vahvistaminen
•    Yhteistyön ja kumppanuuksien edistäminen
•    Infrastruktuurin ja toimintaympäristön kehittäminen
•    Palvelu- ja tuotekehityksen vauhdittaminen

 

Jaa artikkeli

Päivitetty 09 maaliskuu 2021