Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Älykäs ja vihreä logistiikka

Kärkivalinta perustuu vankkaan kymenlaaksolaiseen logistiseen erityisosaamiseen. Älylogistiikan ratkaisuin muun muassa säästetään ympäristöä, kustannuksia ja työaikaa sekä lisätään turvallisuutta. Vihreä logistiikka huomioi puolestaan kestävän kehityksen näkökulman, ja sillä tarkoitetaan yleisesti kuljetusketjun muuttamista mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavaksi. Nämä kaksi näkökulmaa tukevat vahvasti toisiaan. Kärkivalinta edistää näin myös maakunnan hiilineutraaliustavoitteiden toteutumista. Sekä äly- että vihreän logistiikan ratkaisuin voidaan esimerkiksi edistää logistiikan vähäpäästöisyyttä niin hiilidioksidi- kuin muidenkin liikenteen päästöjen suhteen.


Kärjen sisältä on tunnistettavissa esimerkiksi seuraavia erityisosaamista vaativia nykyisiä ja potentiaalisia fokusaloja:

•    Logistiikan palveluratkaisut / MaaS (Mobility as a Service)
•    Autonominen liikenne
•    Logistiikka- ja toimitusketjujen optimointi
•    Inter- ja multimodaalisuus (eri kuljetusmuotojen älykäs yhdistely)


Kymenlaakso on Suomessa ainutlaatuinen logistinen keskus, jonne on sijoittunut alan merkittävää yritystoimintaa sekä alan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa ja osaamista. Maakunnasta löytyy myös runsaasti valmista infrastruktuuria, osaajia, yrityksiä ja liiketoimintaa. Keskeisinä viimeaikaisina kehitysaskeleina logistiikka-alaan liittyvässä ekosysteemissä nähdään muun muassa strategisemman otteen vahvistuminen kehittämistoiminnassa sekä alalla tapahtuvan äly- ja digikehityksen eteneminen.

Logistiikkakärkeen linkittyviä tulevaisuuden kehityssuuntia                 

 • Ajoneuvot ilman kuljettajia
 • Automatiikka ja robotiikka
 • Data-analytiikan merkityksen kasvu (ennakoiva logistiikka) 
 • Tekoäly
 • Digitaalisten työkalujen soveltamiskyky
 • Etä- ja virtuaalipalveluiden hallinta       
 • Logistiikkaketjujen optimointi
 • Palvelullistuminen
 • Turvallisuus
 • Varastoinnin automaatio
 • Vihreät arvot
 • Ympäristö- ja päästölainsäädännön kiristyminen
 • Kotiinkuljetuksen yleistyminen                        


Kuva: Tunnistettuja keskeisiä toimijoita ja verkostoja Kymenlaaksossa ja maakunnan ulkopuolella.

Ilmoittaudu mukaan KymÄES 2.0 logistiikkakärjen työskentelyyn TÄSTÄ!

Jaa artikkeli

Päivitetty 15 maaliskuu 2024