Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Digitalous

Datatalous, kyberturvallisuus sekä pelillisyys

Älykkään erikoistumisen strategia huomioi digitalisaation kaikkea toimintaa läpileikkaavan luonteen, ja siten se on vahvasti kytkeytynyt niin muihin kärkiin kuin laajemminkin elinkeinotoiminnan uusiutumiseen. Digitalouden ratkaisujen hyödyntäminen eri sektoreilla luo mahdollisuuksia uusille ideoille ja innovaatioille. Digitalisaatioon liittyvä osaaminen on kuitenkin haluttu nostaa myös omaksi selkeäksi kärjekseen. Digitalouden kärki Kymenlaaksossa keskittyy erityisesti turvallisiin ja käytettävyyttä edistäviin, pelillisiin ratkaisuihin etenkin data- ja peliteollisuuden sekä kyberturvallisuuden teemoissa.
Digitalouteen liittyviä maakunnasta löytyviä nykyisiä ja potentiaalisia fokusaloja ovat esimerkiksi:


•    Kyberturvallisuus
•    Pelillisyys ja pelillistäminen
•    Datakeskustoiminta
•    Datatalouden ratkaisut


Vuoden 2016 älykkään erikoistumisen strategian jälkeen digitalouden innovaatioekosysteemin katsotaan monialaistuneen, mutta kuitenkin samalla on havaittu yrityskentän ja alaan liittyvien asiantuntijoiden määrän supistuneen. Kärjen vahvuuksiksi nähdään alueelta löytyvä vahva tahtotila kehittämistoiminnalle sekä ylipäätään kärkialaan liittyvän roolin tunnistaminen alueella. Alueelta löytyvän koulutuksen nähdään myös olevan vahvaa.

•    Datan kaupallinen käyttö
•    Digitalisaatio muuttaa ansaintalogiikkaa
•    Elämyksellisyys
•    Elämysten ja palveluiden korostuminen
      kulutuksessa
•    Esineiden internet (Internet of Things, IoT)
•    Massadata: Datan hallinta, analysointi ja  
      visualisointi
•    Merenkulun digitaaliset ratkaisut, palvelut ja
      kokonaisratkaisujen kehittäminen
•    Monialaisuus                                    
•    Palvelumuotoilu
•    Tekoäly
•    Teollisuus 4.0 (Industry 4.0)/ Smart Factory
•    Tuotteistaminen
•    Uudet/muuttuvat liiketoimintamallit
•    Uusien palveluiden rakentaminen olemassa oleviin
      tuotteisiin, kokonaisratkaisut
•    Verkostomainen tuotteiden ja palveluiden suunnittelu
      ja valmistus
•    Virtuaalitodellisuus

Kuva: Tunnistettuja keskeisiä toimijoita ja verkostoja Kymenlaaksossa ja maakunnan ulkopuolella

Ilmoittaudu mukaan KymÄES 2.0 digitalouskärjen työskentelyyn TÄSTÄ!

Jaa artikkeli

Päivitetty 12 maaliskuu 2021