Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Kansainväliset verkostot

Kymenlaakson liitto edistää maakunnan TKI-työtä, siihen suunnattavan rahoituksen lisäämistä ja osaamisen kehittämistä useissa kansainvälisissä verkostoissa. Lisäksi Kymenlaakso pyrkii niiden kautta vaikuttamaan maakunnan kannalta keskeisiin politiikkalinjauksiin.

 • Helsinki EU Office

  Helsinki EU Office tukee yhteistyökumppaniensa EU-edunvalvontaa ja edistää niiden näkyvyyttä EU-foorumeilla. Toimiston tehtävänä on tämän lisäksi tiedon välittäminen EU-lainsäädännön valmistelutyöstä, EU-rahoitusohjelmien rakenteesta ja avautuvista rahoitushauista, tapahtumista sekä yhteistyö- ja verkostoitumismahdollisuuksista.

  Helsinki EU Office seuraa aktiivisesti mm. eurooppalaista kaupunkipolitiikkaa, koheesiopolitiikkaa, tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa, liikennepolitiikkaa, terveyspolitiikkaa sekä ympäristö- ja energiapolitiikkaa ja välittää tuoretta tietoa niiden sisällöistä jäsenilleen.

  Helsinki EU Office on Helsingin kaupungin, Espoon kaupungin, Vantaan kaupungin, Uudenmaan liiton, Hämeen liiton, Kymenlaakson liiton, Päijät-Hämeen liiton, Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, Hanken Svenska handelshögskolanin, Taideyliopiston, Laurea-ammattikorkeakoulun, Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Luonnonvarakeskuksen yhteinen toimisto Brysselissä.

  Helsinki EU Office osallistuu yhteistyökumppaniensa kanssa seuraavien verkostojen toimintaan:

  ARC (Airport Regions Conference)

  BaltMet (Baltic Metropoles Network)

  BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation)

  CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions)

  CPMR Baltic Sea Commission

  ERRIN (European Regions Research and Innovation Network)

  EUROCITIES

  LERU (League of European Research Universities)

  Science Business


  Pääset suoraan toimiston sivuille klikkaamalla logoa.

   

 • CPMR

  Kymenlaakson Liitto on ollut vuodesta 1996 CPMR:n (Conference of Peripheral Maritime Regions) jäsen. CPMR on yksi EU:n tehokkaimpia yhteistyöjärjestöjä.
  Se on tehokas ja arvostettu edunvalvoja ja alati kehittyvä järjestö. Koko järjestöllä on yhteensä 160 jäsenaluetta eri puolilla Eurooppaa, 28 maasta, edustaen väestömäärältään n. 200 miljoonaa kansalaista.

  Järjestön tavoitteena on:

  • Tuoda erilaisten alueiden ääni kuuluville ja huomioiduksi EU:n politiikkaohjelmissa
  • Tukea meritaloutta ja sinistä kasvua
  • Tukea EU:n tasapainoista kehitystä, vahvistaa taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta kaikilla alueilla
  • Toimia alueiden ”sanansaattajana” EU:n suuntaan
  • Toimia ajatushautomona

  Kymenlaakson Liitto kuuluu näistä Itämeri komissioon (Baltic Sea Commission), joka perustettiin Kotkassa vuonna 1996. Tällä hetkellä Itämeri komissioon kuuluu yhteensä 20 aluetta, viidesta Itämeren alueen maasta, edustaen n. 15 miljoonan asukkaan väestöpohjaa. Itämeri komissio edistää tehokkaasti alueidensa asioita EU:n suuntaa.

  Pääset suoraan järjestön sivuille klikkaamalla logoa.

   

   

 • NSS (Nordiska Skärsgårdssamarbete)

  NSS on pohjoismainen saariston kehittämiseen tähtäävä yhteistyöverkosto, jonka jäsenenä Kymenlaakso on ollut vuodesta 2018. Verkostoon kuuluu Kymenlaakson lisäksi Suomesta Uusimaa sekä Varsinais-Suomi. Ruotsin puolelta verkostoon kuuluvat Tukholman alue, Uppsala, Sörmlanti sekä Itä-Götanmaa.

  Kymenlaakso edistää järjestön kautta mm. kestävän saaristomatkailun kehittämistyötä monikansallisessa hankkeessa. TUTUSTU TÄSTÄ! https://regions4climate.eu/resilient-region/nordic-archipelago/

  Pääset suoraan yhteistyöverkoston sivuille klikkaamalla logoa.

   

 • ERIAFF

  ERIAFF (European Regions for Innovation in Agriculture, Food, Forestry) -verkosto  on erityisesti metsävaltaisten alueiden työryhmä, jota Brysselissä johtaa Pohjois-Karjalan liitto. Verkosto toimii erittäin aktiivisesti ja on laatinut useita positiopapereita Euroopan komission biotalouspolitiikan kehittämiseen liittyen. Verkosto on vahvasti mukana Euroopan komission maa- ja metsätalouspääosaston (DG AGRI) European Innovation Partnership on Agriculture -verkostossa. Verkostolla on tiiviit suhteet DG AGRI:in ja sen tutkimusyksikköön. Verkostossa on mukana 80 aluetta. Kymenlaakso liittynyt verkostoon alkuvuodesta 2019.

  • Verkosto toimii työryhmien kautta, jotka kokoustavat Brysselissä. Työryhmiä on tällä hetkellä kuusi: forested regions, high-tech farming, horticulture, personalised nutrition value networks, consumers’ involvement, social innovation in rural areas, bioregions.

  Pääset suoraan verkoston sivuille klikkaamalla logoa.

   

 • ENCORE

  ENCORE, Environmental Conference of the Regions of Europe -verkostossa toimiminen tukee Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tavoitteen toteuttamista sekä Kymenlaakson hyvien esimerkkien esilletuomista. Verkosto myös edesauttaa Kymenlaakson maakunnan vaikuttamista EU:n suuntaan ympäristöasioissa. Lisäksi ENCORE-verkosto lisää ympäristöyhteistyötä alueiden välillä ja osallistaa ja aktivoi nuoria eurooppalaiseen ympäristöyhteistyöhön ja vuoropuheluun.

  Environmental Conference of the Regions of Europe -verkosto (ENCORE) on vuonna 1993 perustettu ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen yhteistyöverkosto ja foorumi, joka on suunnattu erityisesti alueiden ja maakuntien päättäjille. Verkostolla on vahvat sidokset EU:n korkeimpiin päättäviin elimiin sekä alueellisiin poliitikkoihin.

  ENCOREn tavoitteena on

  • lisätä päättäjien yhteistyötä ympäristöasioissa
  • edistää EU:n ympäristötavoitteiden toteuttamista aluetasolla
  • viedä alueiden näkökulmaa EU:n suuntaan
  • parantaa ympäristöhallintoa
  • edistää kestävää kehitystä
  • lisätä alueiden välistä ympäristöyhteistyötä

  Lisäksi verkosto edistää Euroopan nuorten välistä vuoropuhelua ja ympäristöyhteistyötä YouthCORE-verkoston kautta. ENCORE-verkostossa on mukana 120 aluetta eri puolilta Eurooppaa. Suomessa Valencia Charterin on allekirjoittanut seitsemän maakuntaa. Pohjois-Karjalan ELY-keskus koordinoi Suomen toimintaa ELY-keskusten osalta.

  Pääset suoraan verkoston sivuille klikkaamalla logoa.

Jaa artikkeli

Päivitetty 04 lokakuu 2023