Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

KymÄES 2.0 - Kasvun alustat ja palvelut yrityksille

Hanke on päättynyt.

Kymenlaakson liitto toteuttaa KYMÄES 2.0 - Kasvun alustat ja palvelut yrityksille hankkeen 1.1.-31.12.2022. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Kymenlaakson innovaatioekosysteemin kehittymistä ja osaltaan entisestään vahvistaa tki-panostuksissa tapahtunutta viimeisten vuosien erittäin myönteistä kehitystä.

Hankkeen keskeisinä tavoitteina ovat:

1. Yrityksille suunnattujen tki-palveluiden kartoittaminen ja tilannekuvan luominen

Toimenpidekokonaisuuden tavoitteena on saada koottua tietoa Kymenlaaksolaisen kehittäjätoimijoiden yrityksille suunnatuista tki-palveluista. Kootusta tiedosta saadaan luotua ajantasainen tilannekuva ja se jaetaan Kymenlaakson älykkään erikoistumisen sivuston kautta. Ajantasaisen tiedon keskittämisellä yhteen paikkaan helpotetaan yritysten tki-palveluiden saatavuutta ja liittymistä innovaatioekosysteemiin yhteisille kehittämisalustoille.

2. KymÄES-rajapintojen avaaminen ja innovaatioekosysteemiyhteistyön laajentaminen

Hankkeen tavoitteena on laajentaa Kymenlaakson innovaatioekosysteemiin osallistuvien yritysten määrää. Samalla varmistetaan, että matkailu, terveys- ja hyvinvointi- ja luovien alojen kasvuhaluiset ja kasvukykyiset yritykset löytävät Kymenlaakson kehittäjätoimijoiden tki-palvelut. Hankkeen tavoitteena on saaada nämä toimialat hyödyntämään Kymenlaakson älykkään erikoistumisen osaamista ja rajapintoja oman liiketoimintansa kehittämisessä.

3. Kansainvälisten verkostojen ja kumppanuuksien vahvistaminen

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Kymenlaakson älykkään erikoistumisen kärkien kansainvälisiä kumppanuuksia ja verkostoja. Päivitetyn strategian välituille kärjille työstetään kärkikohtaiset tiekartat verkostojen kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä Kymnelaakson toimijoiden näkyvyyttä ja tunnettavuutta luotettavana kumppanina eurooppalaisissa kehittäjäverkostoissa ja sen kautta lisätä kansainvälistä tki-rahoitusta. Kymenlaaksolaisia ÄES-kärkien yrityksiä ohjataan yrityksille tarkoitettujen tki-rahoituksien hakuun. Hankkeen tavoitteena on myös päivittää tilannekuva Kymenlaakson kansainvälisistä tki-hankkeista. Tieto kootaan Kymenlaakson liiton Make-hankesalkkuun, jonka kehittäminen tältä osin kuuluu hankkeen toimenpiteisiin. Hankkeen tuloksena Kymenlaakson innovaatioekosysteemi kehittyy ja maakunnan tki-panostuksia saadaan nostettua entisestään.

Tulevaisuudessa systemaattisempaa TKI-toimintaa

Hankkeen tarkoituksena on koota tietoa yrityksille tarjottavista TKI-palveluista sekä helpottaa yritysten pääsyä palveluiden ja tiedon ääreen. Hankkeen tavoitteena on laajentaa innovatioekosysteeminyhteistyötä sekä avata erilaisia rajapintoja. Hankkeessa kartoitetaan matkailu, terveys- ja hyvinvointi- ja luovien alojen kasvuhaluiset ja kasvukykyiset yritykset ja pyritään löytämään toimenpiteet ja palvelut, joilla nämä yritykset saadaan mukaan hyödyntämään innovaatioekosysteemin osaamista ja resursseja liiketoimintansa kehittämiseen. Tarkoituksena on myös kehittää älykkään erikoistumisen kärkikohtaisia kansaivälisten kumppanuuksien ja verkostojen kehittämiskokonaisuutta.

Hankkeen kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat Kymenlaakson kaupungit ja kunnat, yhdistykset ja muut organisaatiot, jotka toimivat älykkään erikoistumisen kärkiteemoissa liiketoiminnan, koulutuksen, tutkimuksen tai kehittämisen näkökulmista.

 

Lisätietoja hankkeesta:

Projektipäällikkö Petri Tolmunen
+358 44 747 8512

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

 

Jaa artikkeli

Päivitetty 03 lokakuu 2023