Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Kymenlaakson kehittämisalustat

Kymenlaakson kehittämisalustat ovat valittuja kokonaisuuksia, joiden toiminta ja kehittämistyö toteuttavat Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategisia painopisteitä tai niiden rajapintoja. Ne perustuvat maakunnan luontaisiin vahvuuksiin ja niiden jatkuvaan kehitystyöhön. Kehittämisalustoilla pyritään luomaan uusia innovaatioita sekä kasvun mahdollisuuksia.

 • Hyötyvirta - kiertotalousekosysteemin kehittäminen

  Hyötyvirta on Kouvolan ja Kymenlaakson alueellisen bio- ja kiertotalouden strateginen keihäänkärki, jossa toiminnan keskeisenä tavoitteena on liiketoiminnan buustaus ja kestävän kasvun edistäminen. Sen tavoitteena on mm.

  • Uuden liiketoiminnan, työpaikkojen ja vähähiilisten ratkaisujen synnyttäminen
  • Biokiertotalouteen liittyvän yritys- ja TKI-toiminnan kehitysloikka uudelle tasolle, liiketoiminnan tuki ja uusien palvelukonseptien kehittäminen
  • Materiaali- ja sivuvirtojen teollinen hyödyntäminen sekä uusien energiaratkaisuiden kehittäminen
  • Uusien modulaaristen konseptien ja ratkaisujen tuominen rakentamiseen
  • Kansallisten ja kansainvälisten verkostojen laajentaminen sekä uusien markkinamahdollisuuksien tunnistaminen

  Keskeiset toimijat:
  Kouvola Innovation Oy, XAMK, LUT, alueen yritykset

  SIIRRY SIVULLE TÄSTÄ!

 • Biosampo, bio- ja kiertotalouden tutkimuskeskus

  • Painottuu kiertotalouteen ja mm. hienojakoisten puumateriaalien ja niiden hyödyntämiseksi tarvittavien prosessien selvitystyöhön
  • Hiilen kierron tehostaminen mm. maapohjien kasvatusalustojen käytössä ja ravinnevalumien hallinnassa
  • Älykkäät sähköverkot ja ”Iot” etäkäyttömenetelmät
  • Hajautetun sähköntuotannon ja CHP-energiayksiköiden kehitystyö
  • Erotustekniikan tutkimuskeskuksessa ajetaan teollisuudesta ja voimalaitoksista peräisin olevien tuhkien erotusajoja
  • Osaksi Hyötyvirta-kokonaisuutta

  Keskeiset toimijat: Xamk

  SIIRRY SIVULLE TÄSTÄ!

 • Kymenlaakson akkuklusteri - Power Coast

  Kymenlaaksoon rakentuu kansainvälinen akkutoimialan teollinen keskittymä, jossa kehitetään aktiivisesti osaamista ja uusia tuotteita globaaleille markkinoille.

  Tavoitteena on TKI-toiminnan vahvistaminen perustamalla akkualan huippututkimuskeskus Kotkaan.

  Akkuteollisuuden lisäksi alueelle

  • Työvoimavaikutukset ensivaiheessa ovat 2500 hlö ja investoinnit 3,5 Mrd€
  • Koko investoinnin arvio 7,5 Mrd€ ja työllistävyys 6000 hlö
  • Rakentaminen kestää 2-3 vuotta

  Keskeiset toimijat:
  Cursor Oy

  SIIRRY SIVUILLE TÄSTÄ!

 • Kymenlaakson elintarvikesektorin kehittäminen

  Kymenlaakson elintarvikesektorin kehittämisen tavoitteena on mm. 

  • tiivistää arvoketjun yhteistyötä, tunnistaa ja hyödyntää synergiamahdollisuuksia kuten: pakkaukset, logistiikka, kestävät hankinnat, ruokamatkailu, muut toimialat
  • Panostaa alkutuotantoon mm. erilaisten viljelymuotojen kokeilut
  • Parantaa huoltovarmuutta (alueellisen kestävän tuotannon kasvu) 
  • Uudet koulutusmuodot ja tutkinnot: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun syksyllä 2023 käynnistyvä uusi ja ainutlaatuinen Insinööri (AMK), kehittyvä elintarviketekniikka –tutkinto-koulutus sekä Vuonna 2024 Kouvolassa käynnistyvä LUT:n elintarviketekniikan DI-koulutusohjelma
  • Painottaa erityisesti kasviperäisten raaka-aineiden prosessointiin ja tuotekehitykseen, turvalliseen käsittelyyn ja pakkaamiseen sekä tuotteistamiseen
  • Tuekea kestävän kehityksen tavoitteita ja luodaan uusia tulevaisuuden ratkaisuja
  • Toteuttaa hyvätasoisen bio- ja elintarviketekniikan laboratorio Kouvolaan
  • Palvella paitsi koulutusta, myös TKI-toimintaa
  • Palvella mm. ruoan arvoketjun jäte- ja sivuvirtojen hyödyntämistä, biopohjaisten ruoan pakkausmateriaalien kehittämistä, huomioiden kestävän kehityksen mahdollisuudet ja haasteet
  • Panostaa jatkossakin uusien koulutusohjelmien ja TKI-toiminnan vahvistamiseksi myös uusiin elintarviketekniikkaan keskittyviin professuureihin

  Keskeiset toteuttajat ja kumppanit:

  Kouvola Innovation, LUT, XAMK, Eduko sekä ProAgria Etelä-Suomi ry.

  SIIRRY SIVUILLE TÄSTÄ! (ei vielä saatavilla)

 • HEA - Helsinki East Aerodrome - ilmaliikenteen tutkimuskeskus ja yleisilmailukenttä

  HEA on Suomen uusin lentokenttä ja digitaalisen lentokentän prototyyppi, jonka tavoitteena on:

  • Synnyttää  kustannustehokas ja ekologinen lentokenttäverkosto, skaalaamalla digitaalinen lentokenttäkonsepti 
  • Parantaa alueiden saavutettavuutta ja kilpailukykyä
  • Rakentaa tulevaisuuden ilmaliikenteentutkimuskeskus, jossa mukana mm. VTT, XAMK, Maanmittauslaitos, EKAMI sekä teollisuutta
  • Synnyttää ainutlaatuinen innovaatioekosysteemi Suomessa


  HEA on kasvattanut kiinnostusta muuttuneessa turvallisuusympäristössä mm.  turvallisuusviranomaisten (kuten Rajavartiolaitos, Puolustusvoimat) keskuudessa.
  Miehittämättömän ilmailun ratkaisuiden kysyntä on kasvanut ja sitä kautta tarve kehittää lentokenttäinfraa ja palveluita myös huoltovarmuudennäkökulmasta.

  Keskeiset toimijat ja yhteistyökumppanit: 

  Pyhtään kunta, XAMK, Ekami, Redstone AERO Oy

  SIIRRY SIVULLE HEA TÄSTÄ!

  SIIRRY SIVULLE NELI - NORTH EUROPEAN LOGISTICS INSTITUTE TÄSTÄ!

   

 • Kantasatama - osaamistalouden ja turvallisuuskehittämisen keskittymä

  Kotkan kantasatamasta kehittyy osaamistalouden ja turvallisuuden keskus, jossa osaamiset kohtaavat. 

  • Xamk tulevaisuuden kampus, -24
  • Satama Areena ja tapahtumaliiketoiminnan kehittäminen -23
  • Kestävä matkailu- ja risteilyliiketoiminta,
  • Kaakkois-Suomen turvapuisto - kokonaisturvallisuuden tutkimus-, testaus-, koulutus- ja harjoitteluympäristö
  • Meriturvallisuuden- ja liikenteen tutkimuskeskus
  • Kyberturvallisuuden koulutus- ja TKI-toiminta, XAMK, Aalto-yliopisto

  Keskeisiä toimijoita ja kumppaneita:

  XAMK, Satama Areena, Kaakkois-Suomen turvapuisto, Merikotka - meriturvallisuuden ja liikenteen tutkimuskeskus, Ekami, Merikeskus Vellamo, Aaltoyliopisto, HaminaKotka Satama, Cursor Oy, MM Kotkamills

 • Kymenlaakson matkailun kehittäminen

  Täydentyy pian!

 • HaminaKotka Satama ja Kouvola RRT

  Kymenlaaksossa sijaitsee Suomen viennin sekä tuonnin kannalta merkittävät logistiset keskittymät, TEN-T ydinverkoon kuuluvat, Suomen suurin yleissataman HaminaKotka Satama sekä Suomen ensimmäinen kuivasatama, rautatie-maantieterminaali Kouvola RRT.

  Vahvan logistisen asemansa vuoksi Kymenlaaksossa tehtävän laajan tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan avulla parannetaan alan suoritus- ja kilpailukykyä saumattomilla toimitusketjuilla. Lisäksi Kymenlaaksossa on tehty pitkään tutkimustyötä meriturvallisuuden edistämiseksi ja meriliikenteen riskien kartoittamiseksi sekä ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

  Kymenlaaksossa kehitetään mm.:

  • alan digitalisaatiota
  • turvallisuutta, riskien ennalta tunnistamista
  • kyberturvallisuutta
  • vähähiilisiä ratkaisuja ja teknologioita osana lastinkäsittelyä
  • liikenteen sujuvuutta
  • liikennejärjestelmätyötä
  • verkostoyhteistyötä
  • meriturvallisuutta
  • meriliikenteen riskien arviointia
  • meriliikenteen ympäristövaikutusten minimointia
  • onnettomuuksien torjuntaa

  Keskeisiä toimijoita ja kumppaneita:

  XAMK, EKAMI, Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotka, KRAO, Kouvola RRT, HaminaKotka Satama, Finnhub ry,

Jaa artikkeli

Päivitetty 06 lokakuu 2023